Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Phát triểnkỹnăng của một người Quản lý Dự án

IV. Phát triểnkỹnăng của một người Quản lý Dự án

Tải bản đầy đủ - 0trang

chính là cách tốt nhấtđể rèn luyện những kỹ năng này. Quan sát học hỏi và

tựđánh giá thường xuyên cũng làđiều cần thiết để cải thiện các kỹ năng còn

thiếu.

Ngồi ra người hương dẫn, sẽđóng vai trò kiềm tra và thúc đẩy việc thực hiện

bản kế hoạch trên, như thế người viết tin rằng mìnhsẽ có thêm động lực để

rèn luyên và phát triển các kỹ năng.

Kết luận

Như vậy, xu thế phát triển cho thấy tất yếu đòi hỏi các nhà quản lý dựán phải

có được những kỹ năng cần thiết để có thể thực hiện dựán thành cơng.

Khơng có nhà quản lýnào tự nhiên có đầyđủ những kỹ năng cần thiết, họ có

thể mạnh về một số kỹ năng và yếu về một số kỹ năng khác. Những kỹ năng

cứng bao gồm kỹ năng dựán, kỹ năng kỹ thuật hay hiểu biết về tổ chức

thường làđiểm mạnh của người viết bởi q trìnhđào tạo và kinh nghiệm tích

luỹ, nhưng những kỹ năng mềm, do thiếu vận dụng, lại làđiểm yếu của người

viết đặc biệt trong những trường hợp nhiềuáp lực. Để cải thiện những kỹ

năng của mình, bản thân người viết sẽ phải xây dựng một kế hoạch hành

động có sự gópý và giám sát của người hướng dẫn, thường là quản lý cấp

cao hơn, để có thể phát huy thế mạnh và cải thiện nhữngđiểm yếu củamình.Danh mục tài liệu tham khảo

Anne M., 2012. Balancing Project Management Hard Skills and Soft Skills. Brandeis

University.

Jack G. & James P. C., 2012, Successful Project Management. Cengage Learning, 5th ed.

Larry R., 2011. Successful Project Management. American Management Association, 3rd ed.

Meredith JR. & Mantel JS., 2011. Project Management: a managerial approach. Wiley &

sons Inc, 8thed.

Salah E., 2001. The skills and career path of an effective project manager. International

Journal of Project Management, Vol. 19.

Young, T.L., 2013. Successful Project Management. Kogan Page Limited, 4th ed.

Vijay V., 2009. The human aspects of project management: human resource skills for the

project manager. Project Management Institute.The endTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Phát triểnkỹnăng của một người Quản lý Dự án

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×