Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Kế hoạch ứng dụng CNTT&TT

V. Kế hoạch ứng dụng CNTT&TT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vì các hình thức online có chi phí ít tốn kém, mức ngân sách dự kiến dành cho mỗi hoạt

động sẽ khơng q nhiều. Nguồn nhân lực có thể giữ nguyên như hiện tại của Ban (01

Trưởng ban, 03 thành viên Nhóm Thương hiệu, 03 thành viên Nhóm truyền thơng) để tránh

làm tăng chi phí hoạt động trong bối cảnh cắt giảm chi phí, nhân sự của ngành ngân hàng

như hiện nay.

Là một cá nhân công tác trong Ban TH-TT, tơi cũng đề xuất việc khuyến khích áp dụng các

phần mềm xử lí cơng việc trong văn phòng. Ví dụ, Google Docs giúp các thành viên chỉnh

sửa văn bản online, mọi người đều có thể nhìn thấy và sử dụng bản cập nhật mà không phải

gửi, chỉnh sửa qua lại. Google Drive/ Dropbox cung cấp kho dữ liệu cho các cá nhân chia sẻ,

lưu trữ thông tin, v.v.

Về kế hoạch ứng dụng CNTT&TT giai đoạn 5 năm 2014 -2019, bên cạnh việc tiếp tục thực

hiện các chương trình hành động cụ thể như đã nêu ở trên, Ban sẽ cần kế hoạch áp dụng các

hệ thống, phần mềm chuyên biệt dành riêng cho hệ thống ngân hàng, như Corebanking, với

mức kinh phí được phê duyệt chung cho tồn ngân hàng.

VI. Kết luận

15Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, các mảng hoạt động đều gắn liền với việc tiếp nhận và xử

lý thông tin, do vậy việc ứng dụng công nghệ thơng tin có ý nghĩa quan trọng đối với ngành

ngân hàng để phát triển bền vững và có hiệu quả cao.

Biết rõ điều đó, các ngân hàng trong nhiều năm qua đã có những đầu tư đáng kế vào hệ

thống nền tảng cơng nghệ của mình. Tuy nhiên việc đầu tư và ứng dụng ở mỗi nơi vẫn còn

khá nhiều cách biệt.

Với đặc thù chuyên môn, Ban TH-TT đã ứng dụng khá nhiều các hình thức quảng cáo, tiếp

thị online để nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá, truyền thông. Trong thời gian tới, bên

cạnh việc tiếp tục áp dụng các hình thức này, Ban cần chủ động hơn trong việc ứng dụng các

thành tựu CNTT&TT dành riêng cho ngành ngân hàng như hệ thống quản trị ngân hàng

Core banking.Tài liệu tham khảo

Bài giảng Hệ thống quản lý thông tin DoanhNhânSàiGòn.(). LợiíchképtừviệcứngdụngCNTT. Available:http://toancauxanh.vn/news/technology/loi-ich-kep-tu-viec-ung-dung-cntt?lang=vi.

Jared Reitzin, CEO - mobileStorm Inc. . (2011). Khái niệm Digital Marketing. Available:

http://blog.chamxanh.com/2011/04/khai-niem-digital-marketing.html.16Ngô Quốc Tường. (2009). Các ngân hàng sẽ "làm mới" mình nhờ CNTT.Available:

http://www.thongtincongnghe.com/article/11084.

NguyễnHồngKhanh.(2011). InboundMarketinggì. Available:http://www.inboundmarketing.vn/inbound-marketing-la-gi/.

Trent Nouveau (2012) Demand for tablets has never been higher, Available at:

http://www.tgdaily.com/mobility-features/67883-demand-for-tablets-has-never-been-higherPhụ lục

Quy mô các ngân hàng tại Việt Nam1718Nguồn: http://www.tinmoi.vn/quy-mo-cac-ngan-hang-tai-viet-nam-hien-nay-ra-sao011254150.html19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Kế hoạch ứng dụng CNTT&TT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×