Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngành nghề kinh doanh chính:

Ngành nghề kinh doanh chính:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cho thuê, cũng cấp các loại cần cẩu có sức nâng lớn

3. Một số hình ảnh hoạt động tại các dự án.Dự án lọc dầu Dung Quất - Việt NamLắp đặt tổ máy số 1 thủy điện Sơn LaLắp đặt thành công ống bao hơi nhiệt điện Mông Dương 1

3CBCNV chụp ảnh trước trụ sở công ty

II. ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC.

1. Những mặt tích cực

Cơng ty có cơ chế khốn sản phẩm tương đối rõ ràng: cho từng dự án, các

hạng mục với mức độ phức tạp khác nhau với các mức khốn khác nhau điều

đó tạo động lực làm việc, tăng năng suất, sản lượng cho các đơn vị trong

cơng ty.

Cơ chế thưởng khi hồn thành nhiệm vụ cũng tương đối rõ ràng. Đặc biệt

đối với các dự án khó và các dự án trọng điểm của cơng ty.

Với các dự án trọng điểm của công ty, các cá nhân, tập thể hồn thành

nhiệm vụ được cơng ty ghi nhận và tun dương trước tồn thể cơng ty để

làm tấm gương cho những cá nhân và tập thể khác phấn đầu noi theo.

Các cơng tác cơng đồn, đồn thanh niên luôn được đẩy mạnh tạo ra các

phong trào thi đua cho các đơn vị, cá nhân trong công ty trong những dịp kỷ

niệm trong năm nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc hăng say.

2.Những mặt tồn tạiVới các dự án nhỏ không gây được động lực làm việc lớn cho cán bộ công

nhân do không được động viên và có các cơ chế thưởng cũng như đánh giá sự4ghi nhận. Vì vậy vẫn còn làm ảnh hưởng đến tiến độ cũng như uy tín của

cơng ty.

Sự ghi nhận cơng sức đóng góp của cán bộ cơng nhân chỉ mang tính “dự

án” mà chưa làm được thành hoạt động, phong trào để tổng kết hàng quý hay

hàng năm.

3. Giải pháp

Xây dựng một hệ thống KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả cơng việc) cho tồn

bộ các lĩnh vực và cho tồn thể các đơn vị, phòng ban trong cơng ty. Với mục

đích đánh giá, ghi nhận được những thành quả, đóng góp, cống hiến của các

cá nhân và tập thể trong công ty song song với việc xây dựng cơ chế thưởng

phạt theo đó cho phù hợp.

III. HOẠT ĐỘNG NHĨM

1. Những mặt tích cực

Do đặc thù của nghành nghề kinh doanh và cơ cấu tổ chức của công ty,

các đơn hàng của công ty thường làm theo đơn đặt hàng của khách hàng. Mỗi

đơn hàng đều có những yêu cầu riêng biệt từ những yêu cầu kỹ thuật, quy

trình thi cơng, tiến độ cơng việc, giao nhận hàng hóa … vì vậy hầu hết mỗi

hợp đồng là một dự án và có một nhóm chịu trách nhiệm chung điều hành

tồn bộ dự án đó.

Mỗi nhóm được hình thành với trách nhiệm tương đối rõ ràng với mục

tiêu là cầu nối giữa chủ đầu tư và cơng ty. Ngồi ra nhóm chịu trách nhiệm

kết nối tồn bộ các phòng ban, đơn vị thi công trong công ty nhằm thực hiện

đảm bảo thành cơng cho dự án.

- Nhận tồn bộ thơng tin đầu vào từ chủ đầu tư: Các yêu cầu kỹ thuật,

quy trình kiểm tra, bản vẽ thi cơng…

- Làm việc trực tiếp và độc lập với chủ đầu tư về những vấn đề kỹ thuật,

giám sát, kiểm tra…5- Lập phương án thi công, tiến độ thi công, tiến độ nhập vật tư, tiến độ

nhân lực, máy móc thi cơng và tiến độ giao hàng…

- Chịu trách nhiệm điều hành dự án, lập các báo cáo thi công theo tuần,

tháng, quý cho Phó Tổng giám đốc chuyên trách.

- Tham mưu cho Phó Tổng giám đốc chuyên trách về các vấn đề liên

quan đến dự án.

Tùy theo tính chất và mức độ của từng dự án mà bổ nhiệm cá nhân chịu

trách nhiệm chính cũng như số nhân lực cho nhóm.

2. Những mặt tồn tại:

Về cơ bản các hoạt động nhóm của Lilama10 là hiệu quả. Tuy nhiên còn

có một số những vướng mắc làm cho nhóm chưa phát huy được hết vai trò

trong q trình thực thi:

- Quyền hạn xử lý cơng việc còn bị hạn chế. Văn bản pháp lý của nhóm

đưa ra đơi khi chưa được thực hiện một cách nghiêm túc. Dẫn đến ùn tắc

công việc ở một số khâu, giai đoạn

- Sự nhất quán trong điều hành và sự liên kết trong nhóm chưa cao. Do

các nhóm ln được hình thành mới và các cá nhân trong nhóm chưa kịp

thơng hiểu nhau thì nhóm đã tan rã để theo một dự án mới.

3. Giải pháp:

- Trao nhiều quyền hạn hơn cho các nhóm trong q trình thực hiện dự

án.

- Tạo các sinh hoạt ngoài giờ để các thành viên thuộc các nhóm dự án có

cơ hội giao lưu tìm hiểu lẫn nhau.

- Cần nâng cao các kỹ năng làm việc, trình độ quản lý cho cán bộ quản

lý dự án bằng cách tổ chức các khóa học quản lý hoặc gửi đi đào tạo tại các

khóa học về quản lý dự án.6IV. GIAO TIẾP VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Hệ thống Thơng tin

Hệ thống thơng tin có vai trò cung cấp các dữ liệu, thông tin nhằm hỗ trợ

quá trình ra quyết định của tổ chức được chính xác, kịp thời, hỗ trợ thực thi

chiến lược thành công. Đồng thời hệ thống thông tin giúp các thành viên

trong công ty chia sẻ gắng nặng và thấu hiểu nhau hơn, nắm rõ tâm tư,

nguyện vọng của cán bộ công nhân viên cũng như biết đến sự nỗ lực, cố gắng

của Ban lãnh đạo và đội ngũ quản lý.

2. Hạn chế

Tuy nhiên, hiện nay hệ thống thơng tin của Lilama10 còn yếu, đơn điệu

trong các kênh truyền tin, chưa có bộ phận đủ mạnh để phụ trách. Hiệu quả

hỗ trợ của hoạt động này với yêu cầu công việc của các bộ phận chức năng và

tồn tổ chức còn hạn chế; chưa tạo được văn hóa chia sẻ thơng tin, nhận thức

tồn cơng ty.

Việc lưu chuyển các thơng tin ở Lilama10 chủ yếu theo đường công văn

và giấy tờ, điều này dẫn tới sự lãng phí về nguồn nhân lực, tài chính và cồng

kềnh do các văn bản cứng tốn diện tích lưu trữ, đồng thời làm chậm tốc độ

truyền tin, hạn chế hiệu quả khi tra cứu.

3. Giải pháp.

- Hình thành cơ chế truyền thơng nội bộ tại Lilama10, hình thành văn

hóa trao đổi và chia sẻ thơng tin, giúp mọi người nắm bắt thơng tin, tiến trình

cơng việc và sự phát triển của cơng ty.

- Đa dạng hóa các kênh truyền thông chiều dọc cũng như chiều ngang,

từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới giữa các nhóm, đơn vị: Kênh truyền

thơng giữa các đơn vị, phòng ban tốt sẽ giúp công việc được thông suốt,

không bị chồng chéo giữa các bộ phận, phòng ban. Xây dựng kho tri thức của

Lilama10 nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của tồn cơng ty.7- Xây dựng và áp dụng bộ Cẩm nang lao động Lilama10 , là nền tảng

hướng dẫn cho tồn thể cán bộ, cơng nhân viên hiểu biết tồn diện về cơng ty,

chức năng nhiệm vụ của các phòng ban cũng như truyền thống, văn hóa, các

thành tích đã đạt được của Lilama10 và nhiệm vụ của mỗi cá nhân để thực

hiện công việc một cách hiệu quả hơn.

V.LÃNH ĐẠO TRONG MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC1. Ban Tổng giám đốc

- Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc của Lilama10 là các thành

viên phát triển từ bên trong tổ chức, có thâm niên gắn bó từ nhiều năm. Ban

Tổng giám đốc có trình độ chun mơn tốt, khả năng bao quát và kết nối tới

các lĩnh vực, các bộ phận, cá nhân rộng khắp tổ chức và có thể gắn bó lâu dài

với Lilama10.

- Sự phân cơng nhiệm vụ và trách nhiệm trong Ban TGĐ tương đối rõ

ràng. Thành cơng hiện nay của Lilama10 có sự đóng góp to lớn của các thành

viên trong Ban Tổng giám đốc, từ xác lập các mục tiêu, kế hoạch hành động

đến chuẩn bị các nguồn lực và điều phối nguồn nhân lực, chuẩn bị tài chính.

- Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc đang chủ yếu điều hành bằng mệnh

lệnh, theo sự vụ của công việc, dự án và kết quả hoạt động dựa trên lòng

nhiệt tình của các thành viên và cấp dưới. Điều này sẽ bị hạn chế khi tổ chức

lớn lên, nó đòi hỏi một sự hồn thiện hơn nữa về trình độ quản lý tổ chức,

thiết lập các mục tiêu chiến lược dài hạn, và khả năng phối hợp giữa các bộ

phận cũng như từng cá nhân.

2. Cán bộ quản lý

- Đội ngũ cán bộ quản lý của Lilama10 hầu hết là các cán bộ trẻ, thuộc

nhóm tuổi từ 30 đến 32 có trình độ chun mơn cao theo nhiều ngành nghề

đào tạo khác nhau. Họ đang cùng Ban Tổng giám đốc phát triển hình ảnh của

tổ chức trong những năm qua. Đội ngũ quản lý khá trẻ, 60% các cán bộ quản

lý đã tại nhiệm ít hơn 3 năm, thăng tiến từ bên trong tổ chức.

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngành nghề kinh doanh chính:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×