Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Kinh nghiệm triển khai hiện đại hóa CNTT tại một số Ngân hàng thương mại của Việt Nam

V. Kinh nghiệm triển khai hiện đại hóa CNTT tại một số Ngân hàng thương mại của Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

ảnh hưởng cao, có khả năng thuyết phục lãnh đạo.

NHCT là ngân hàng thương mại có nghiệp vụ chuẩn và đã có nhiều kinh

nghiệm trong triển khai corebanking do vậy NHCT không thuê tư vấn lựa chọn core

mà tự thực hiện tìm hiểu, lựa chọn một số core thích hợp (dựa trên danh sách đánh giá

trên: http://www.inntron.com/core_banking.html). Nhưng NHCT vẫn phải thuê tư vấn

để viết Hồ sơ mời thầu và giám sát triển khai (NHCT thuê PricewaterhouseCoopers

-PWC).

- Nội dung chính của tư vấn lưa chọn chuyển đổi core

Trước khi đưa ra mơ hình mới cần đánh giá hạn chế của hệ thống core hiện tại,

từ đó xác định định hướng đối với core hiện tại:

+ Nâng cấp core

+ Hoặc thay thế core,

* Kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện

- Cách thưc tiếp cận và lưa chọn danh sách ngắn một số core-banking

Hầu hết các ngân hàng có quan điểm hướng tới chiến lược thu hẹp core: khơng

tích hợp mọi ứng dụng phần mềm vào core, các phần mềm phức tạp xây dựng bên

ngồi core để dễ kiểm sốt, nâng cao hiệu năng của hệ thống.

Mỗi hệ thống core đều có điểm mạnh và yếu, ngân hàng phải chọn hệ thống

phù hợp nhất với ngân hàng, không phải chọn core hiện đại nhưng lại không phù hợp

với ngân hàng.

- Quan điểm chuẩn hóa nghiệp vụ khi chuyển đổi core-banking

Mỗi ngân hàng có quy mơ, cơ cấu tổ chức, chiến lược hoạt động, quy trình

nghiệp vụ, kế tốn đồ, ... khác nhau do vậy phải lựa chọn được CÔNG NGHỆ NGÂN

HÀNG (khơng phải CNTT) phù hợp với mình nhiều nhất tránh phải sửa đổi core.

- Yêu cầu nhà cung cấp chưng minh năng lưc (POC) trong quá trình chọn corePage 10 of 18Khi đưa yêu cầu để POC chỉ đưa ra dữ liệu đầu vào và mục tiêu đạt được,

không chi tiết hóa các bước thực hiện vì như vậy sẽ vơ tình áp đặt quy trình cũ của

ngân hàng vào hệ thống core của nhà thầu, cách làm việc này rất khó đạt hiệu quả

mong muốn. Các nhà thầu sẽ nêu cách thức xử lý từ đó đánh giá sự khác nhau và lựa

chọn hệ thống phù hợp nhất với ngân hàng.

- Phân tích GAP ANALYSIS (phân tích độ lệch giữa hai hệ thống core và hệ thống

nghiệp vụ) trong q trình triển khai

Phân tích GAP (phân tích độ lệch giữa hai hệ thống core và hệ thống nghiệp vụ)

rất quan trọng để xem xét tính phù hợp của core. Bộ phận nghiệp vụ của ngân hàng

quyết định 80% thành công của dự án triển khai core (đặc biệt các q trình phân tích

GAP, thử nghiệm, ...).

* Cách thưc tổ chưc triển khai

Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ dự án, trong đó lớn nhất là

cách thức hoạt động của Ban quản lý dự án.

- Kinh nghiệm xây dưng hệ thống báo cáo

Các ngân hàng khuyến nghị nên xây dựng hệ thống báo cáo độc lập bên ngồi

hệ thống core do u cầu người dùng ln phát sinh thêm và tùy biến, hệ thống báo

cáo trong các hệ thống core chỉ đáp ứng báo cáo ở mức cơ bản. Do vậy nên tách hệ

thống báo cáo thành 2 hệ thống

+ Một số báo cáo in tức thời khai thác trực tiếp trên core đáp ứng những báo

cáo phục vụ giao dịch tức thời.

+ Một số báo cáo u cầu tính tốn, xử lý thì nên tách riêng thành hệ thống độc

lập xử lý dữ liệu cuối ngày để hạn chế vừa in báo cáo vừa giao dịch, đặc biệt là hệ

thống báo cáo cuối năm.Page 11 of 18VI. GIẢI PHÁP HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG CNTT NHPT

Tập trung duy trì hệ thống CNTT hiện tại, đáp ứng u cầu tối đa theo khả

năng hiện có:1.-Duy trì, củng cố đội ngũ cán bộ vận hành phần mềm VDB online. Tăng cườngnhân sự cả về chất lượng và số lượng, đẩy mạnh đào tạo. Định kỳ đánh giá lại cán bộ

và quan tâm đến chế độ đãi ngộ. .

-Tiếp tục thuê đối tác bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật cho phần mềm này-Tách dần hệ thống báo cáo khỏi hệ thống giao dịch để giảm tải hệ thống vàothời điểm cuối tháng/năm. Đẩy nhanh triển khai dự án “Hệ thống báo cáo NHPT”.

Giải pháp cụ thể được đề xuất là xây dựng kho dữ liệu phục vụ báo cáo thống kê

nhiều chiều cho HSC trên nền công nghệ BI (BI - Business Intelligence) là qui trình

và cơng nghệ mà các doanh nghiệp/ngân hàng dùng để kiểm soát khối lượng dữ liệu

khổng lồ, khai phá tri thức giúp cho các doanh nghiệp có thể đưa các các quyết định

hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh của mình.

-Cố gắng hạn chế những thay đổi lớn nghiệp vụ, những phát sinh mới đơn giảnthì xử lý theo “đường vòng” để phù hợp với quy trình xử lý thống nhất trong chương

trình VDB online, tránh phá vỡ tính hệ thống đã ổn định sau 3 năm vận hành.

-Nếu phát sinh nhu cầu nghiệp vụ mới phức tạp, đặc thù thì tách thành phầnmềm vệ tinh như phần mềm QL thủy điện Sơn La. Hiện nay xu hướng phát triển phần

mềm lõi ngân hàng là thu hẹp những module chức năng. Core-banking hiện đại chỉ

bao gồm các module: Tín dụng, tiền gửi, quản lý khách hàng và quản lý tài khoản nội

bộ; các phân hệ khác như yêu cầu chung, quản lý chi nhánh, báo cáo, thanh toán, tài

trợ thương mại, cấp phát, hỗ trợ sau đầu tư, ... đều được tách thành các phần mềm

riêng có kết nối trao đổi dữ liệu với core-banking qua chuẩn kết nối.

-Đảm bảo vận hành hệ thống hạ tầng thông suốt, kịp thời thay thế/bổ sung thiếtbị hỏng, hết khấu hao. Tăng cường quan hệ tốt với đối tác cung cấp, sửa chữa thiết bịPage 12 of 18phần cứng để có hỗ trợ cần thiết, kịp thời tránh gián đoạn hoạt động nghiệp vụ.

-Các đơn vị nghiệp vụ ưu tiên khai thác số liệu từ VDB online, hạn chế yêu cầuchi nhánh lập và gửi báo cáo. Đây vừa là yêu cầu vừa là thách thức trong q trình

triển khai VDB online.

-Tích hợp 2 hệ thống thư tín điện tử với cơng nghệ mới để quản lý và sử dụngthống nhất toàn ngành. Đây cũng là bước đầu cho việc chuyên nghiệp hóa, hiện đại

hóa CNTT.

-NHPT ban hành quy định để sửa đổi/chuẩn hóa các chỉ tiêu thống kê, phân tổcác chỉ tiêu để tăng hiệu quả sử dụng hệ thống CNTT hiện có2.Khắc phục những hạn chế của hệ thống CNTT, thông qua việc triển khai

các giải pháp sau đây:

-Xây dựng và ban hành quy trình nội bộ NHPT để đẩy nhanh tốc độ triển khaicác dự án CNTT theo Nghị định 102/2009/NĐ-CP.

-Triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu (Datacenter) phục vụ điều hành sản xuấtkinh doanh của ngân hàng. Việc nâng cấp sẽ được thực hiện dễ dàng mà không làm

ảnh hưởng đến hệ thống hiện tại cũng như các ứng dụng, dịch vụ đang khai thác

-Triển khai dự án Dự phòng hệ thống CNTT của NHPT. Trong tương lai, mụctiêu phải xây dựng hệ thống dự phòng có khoảng cách địa lý cách hệ thống chính là

hơn 30km.

-Thuê tư vấn lựa chọn CORE cho NHPT. Triển khai phần mềm CORE từ nướcngoài để thay thế cho phần mềm VDB online. Ngân hàng lõi là một hệ thống các phân

hệ nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng như tiền gửi, tiền vay, khách hàng

- Cùng với việc triển khai các phần mềm ứng dụng, công tác đào tạo người dùng

cuối sử dụng phần mềm luôn được coi trọng để đảm bảo vận hành hệ thống CNTT có

hiệu quả. Triển khai dự án “Hệ thống báo cáo NHPT” để xây dựng Kho dữ liệu chuẩnPage 13 of 18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Kinh nghiệm triển khai hiện đại hóa CNTT tại một số Ngân hàng thương mại của Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×