Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phạm vi thông tin.

Phạm vi thông tin.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các module cần được nâng cấp như sau:

1.Chỉnh sửa cấu trúc cơ sở dữ liệu và thiết kế chương trình để phù hợp với

quy trình làm việc theo tài liệu của Sở KHĐT ban hành lần hai ngày

16/4/2007.2.Thay đổi mẫu giấy biên nhận giải quyết TTHC cũng theo tài liệu trên.3.Thay đổi mẫu chứng nhận ĐKKD mới theo Thông tư 03 Bộ KHĐT ngày

19/10/2006.4.Nghiên cứu và xây dựng module cấp giấy chứng nhận ĐKKD cho Tổ

chức Khoa học Công nghệ.5.Nghiên cứu xây dựng module nhập ngành nghề từ file Word vào chương

trình: Giúp cho cán bộ thụ lý nhập thơng tin ngành nghề được dễ dàng,

nâng cao năng suất làm việc.6.Nghiên cứu xây dựng module tự động phân công thụ lý theo địa bàn phụ

trách: Hệ thống sẽ căn cứ vào địa bàn thụ lý được phân công cho từng

user có quyền thụ lý để chuyển hồ sơ cho user có nhiệm vụ nhận thụ lý

địa bàn đó và có số hồ sơ thụ lý là ít nhất. Ngồi ra, user có quyền quản

lý thụ lý có thể phân cơng thụ lý hồ sơ trực tiếp bằng tay.7.Nghiên cứu và xây dựng module quản lý tình trạng hoạt động của doanh

nghiệp: Cho phép xem xét tình trạng hoạt động theo thời gian. Có thể biết

rõ nguồn gốc doanh nghiệp (đối với các hồ sơ tổ chức lại)…8.Xây dựng chức năng kết xuất các hồ sơ được bàn giao theo thời gian:

Cho phép kết xuất ra danh sách các hồ sơ được bàn giao giữa các bộ phận

trong khoảng thời gian bất kỳ.9.Nghiên cứu mơ hình và xây dựng module quản lý thông tin về cơ cấu vốn

của công ty cổ phần.

510. Xây dựng chức năng cảnh báo đối với các hồ sơ đến hạn trả cho công

dân.

11. Cập nhật hệ thống danh mục ngành nghề mới theo Quyết định số

10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của thủ tướng chính phủ .

12. Xây dựng module quản lý thông tin doanh nghiệp, địa bàn đối với từng

phòng ĐKKD.

13. Xây dựng module tra cứu và kết xuất thông tin doanh nghiệp một cách

linh hoạt hơn (tra cứu và kết xuất theo yêu cầu).

14. Điều chỉnh cấu trúc cơ sở dữ liệu và thiết kế xây dựng các module cập

nhật và trao đổi thông tin với cục Thuế theo thông tư 05.

15. Xây dựng module đồng bộ các bộ danh mục quản lý giữa sở KH&ĐT cục

Thuế theo thông tư 05.

PHẦN III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

I. Lập h s yờu cu:

Bao gm cỏc ni dung:

- Thông báo mời chào hàng cạnh tranh;

- Mẫu đơn dự chào hàng cạnh tranh;

- Hớng dẫn chào hàng cạnh tranh;

- Yêu cầu cung cấp.

- Tiêu chuẩn đánh giá.

- Các biểu mẫu.6II. ỏnh giá các hồ sơ đề xuất:

1. Yêu cầu về năng lực đơn vị cung cấp:

- Nhà thầu phải có đầy đủ tư cách pháp nhân, có giấy phép kinh doanh trong lĩnh

vực Công nghệ thông tin.

- Mỗi Nhà thầu chỉ được tham gia một đơn đề xuất trong gói thầu, dù là đơn

phương hay liên danh đề xuất. Trường hợp liên danh tham đề xuất thì chỉ nộp

một đơn đề xuất chung do một Nhà thầu được uỷ quyền ký tên, đóng dấu và

phải có bản thoả thuận hợp tác liên danh trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng

thành viên trong liên danh có kèm theo chứng chỉ hành nghề và bản khai năng

lực, kinh nghiệm của từng thành viên.

- Nhà thầu đứng tên trong đơn đề xuất phải là Nhà thầu đã đăng ký mua hồ sơ mời

thầu.

- Trường hợp Tổng Cơng ty đứng tên đề xuất thì các đơn vị trực thuộc nhưng hạch

tốn phụ thuộc khơng được phép tham dự với tư cách là Nhà thầu độc lập

trong cùng một gói thầu dưới hình thức là Nhà thầu chính (liên danh hoặc đơn

phương). Cần phải chỉ rõ đơn vị thành viên sẽ trực tiếp thực hiện hợp đồng và

khi đó năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm Nhà thầu sẽ được xem xét đối với

đơn vị thành viên đó

- Nhà thầu phải là đơn vị hoạch toán kinh tế độc lập. Đại diện hợp pháp của nhà

thầu khơng có thân nhân là vợ, chồng, cha, mẹ hoặc anh, chị, em ruột bên mời

thầu, tổ chuyên gia tư vấn.

- Chú ý: các giấy tờ là bản chụp phải có xác nhận sao y bản chính của Cơng chứng

nhà nước.

2. Đánh giá về mặt kỹ thuật của nhà thầu, theo các tiêu chí sau:

Các chỉ tiêu xétChi tiếtĐiểmĐiểm

7thầu

Đánh giá về

công nghệ sử dụng

cho việc triển khai,

nâng cấp của Phần

mềm (Tổng điểm:

35 điểm)chi tiếttổng hợpHệ thống phần mềm thiết kế trên

nền tảng mã nguồn mở công15nghệ .NET.

Sử dụng ngôn ngữ lập trình C#,

C++.

Cơng nghệ cơ sở dữ liệu

Microsoft SQL Server.103510Nhà thầu đáp ứng được những

điều kiện sau :

- Phần mềm đáp ứng được các

chức năng phần mềm và qui

Đánh giá về

Phần mềm sau khi

đã hồn thành

(Tổng điểm:

45 điểm)trình mơ tả trong Hồ sơ mời chào15hàng.

- Phần mềm cho phép kết nối dữ

liệu và tích hợp với phần mềm

cấp ĐKKD đang sử dụng và có2045tính thừa kế

- Phần mềm phải là một hệ thống

mở, cho phép phát triển, mở rộng

hệ thống cho phù hợp với các10hoạt động của đơn vị trong các

giai đoạn khác nhau

Nhà thầu đáp ứng được thời gian

Đánh giá về tiến độ

thực hiện triển khaiXây dựng, triển khai, đào tạo là1045 ngày

Nếu tăng thêm 5 ngày thì bị trừ202

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phạm vi thông tin.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×