Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Chú ý: các giấy tờ là bản chụp phải có xác nhận sao y bản chính của Công chứng nhà nước.

- Chú ý: các giấy tờ là bản chụp phải có xác nhận sao y bản chính của Công chứng nhà nước.

Tải bản đầy đủ - 0trang

thầu

Đánh giá về

công nghệ sử dụng

cho việc triển khai,

nâng cấp của Phần

mềm (Tổng điểm:

35 điểm)chi tiếttổng hợpHệ thống phần mềm thiết kế trên

nền tảng mã nguồn mở công15nghệ .NET.

Sử dụng ngơn ngữ lập trình C#,

C++.

Cơng nghệ cơ sở dữ liệu

Microsoft SQL Server.103510Nhà thầu đáp ứng được những

điều kiện sau :

- Phần mềm đáp ứng được các

chức năng phần mềm và qui

Đánh giá về

Phần mềm sau khi

đã hồn thành

(Tổng điểm:

45 điểm)trình mô tả trong Hồ sơ mời chào15hàng.

- Phần mềm cho phép kết nối dữ

liệu và tích hợp với phần mềm

cấp ĐKKD đang sử dụng và có2045tính thừa kế

- Phần mềm phải là một hệ thống

mở, cho phép phát triển, mở rộng

hệ thống cho phù hợp với các10hoạt động của đơn vị trong các

giai đoạn khác nhau

Nhà thầu đáp ứng được thời gian

Đánh giá về tiến độ

thực hiện triển khaiXây dựng, triển khai, đào tạo là1045 ngày

Nếu tăng thêm 5 ngày thì bị trừ202

8Nếu rút bới được 2 ngày thì được

cộng thêm

phần mềm

(Tổng điểm:

20 điểm)1Tổng số điểm về tiến độ thực

hiện không vượt quá (20) và thấp

nhất là (0)

Tổng điểm100* Lưu ý:

- Trong trường hợp hồ sơ đề xuất có những giấy tờ pháp lý chứng minh năng

lực nhà thầu còn có những điểm chưa rõ ràng, theo yêu cầu của Hội đồng xét

thầu, nếu nhà thầu cung cấp được những chứng cứ chứng minh cho những điểm

đó thì tuỳ theo điều kiện thực tế Hội đồng sẽ xem xét để xét thầu.

*Kết luận: Chỉ các nhà thầu điểm trên 85 mới được chọn vào danh sáchngắn để xét tiếp về tài chính.

2. Đánh giá về tài chính:

- Bên mời thầu tiến hành đánh giá về mặt tài chính, thương mại và xác định giá

đánh giá HSĐX của các nhà thầu thuộc danh sách ngắn theo các nội dung và

trình tự sau: sửa lỗi, hiệu chỉnh các sai lệch.

- Giá để xếp hạng các nhà thầu là giá đề xuất của các Nhà thầu sau khi đã sửa

lỗi, hiệu chỉnh sai lệch.Trong q trình đánh giá tài chính, bên mời thầu thực

hiện theo các nội dung, trình tự sửa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch theo nghị định

85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu

thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.3. Tổng hợp đánh giá các đơn vị tham gia đấu thầu:

STTTên nhà thầuSốĐơn dựBản saoGiá chàoHiệuThờiCác điều

9lượng

bản hồ

sơ gốcthầu

hợp lệGiấy

ĐKKD(đã có VAT)lựcgianbáothựcgiáhiện6060Bảo hànhngàyngày12 tháng6050Bảo hànhngàyngày12 tháng6045Bảo hànhngàyngày12 thángkiện hậu

mãiCơng ty TNHH

1Cơng nghệ &

Thương mại01391.000.000đ01395.000.000đ01379.500.000đTùng Vân

Cơng ty Cổ

2phần Thương

mại và Dịch vụ

Thiên Giang3Viện Công nghệ

Thông tin4. Tiến độ thực hiện và dự tốn kinh phí:

4.1. Tiến độ thực hiện.

Hồn thành trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm ký hợp đồng.104.2. Dự tốn kinh phí (phụ lục đính kèm)

- Nâng cấp phần mềm: 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng)

- Cập nhật, đồng bộ và trao đổi thông tin với Cục Thuế: 200.000.000 đồng (hai

trăm triệu đồng).

- Kinh phí tập huấn sử dụng, chuyển giao công nghệ: 30.000.000 đồng (ba mươi

triệu đồng chẵn).

- Kinh phí lắp đặt đường truyền số liệu (đường cáp quang) giữa Sở KH&ĐT và

Cục Thuế và duy trì đường truyền trong năm 2010: 20.000.000 đồng (hai

mươi triệu đồng).

- Tổng kinh phí: 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng).11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Chú ý: các giấy tờ là bản chụp phải có xác nhận sao y bản chính của Công chứng nhà nước.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×