Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lựa chọn địa điểm

Lựa chọn địa điểm

Tải bản đầy đủ - 0trang

hoạt động nhưng nhìn chung cũng có những vấn đề giống nhau trong một số trường hợp.

Công ty trong bất kỳ chuỗi cung ứng nào cần phải quyết định riêng lẻ và hướng hoạt động

của họ theo 5 lĩnh vực sau:

Lĩnh vực

Các quyết định liên quan

1.Sản xuất đồ -Thị trường cần có sản phẩm gì

gỗHoạt động liên quan

-Lập lịch trình sản xuất và lịch-Sản phẩm được sản xuất khi nào trình này phải phù hợp với khả

và số lượng bao nhiêunăng sản xuất của nhà máy

-Cân đối trong xử lý cơng việc

-Kiểm sốt chất lượng2. Tồn kho-Bảo trì thiết bị.

-Hàng tồn kho nào sẽ được tồn trữ Chống lại sự không chắc chắn

ở mỗi giai đoạn trong chuỗi cung của chuỗi cung ứng.

ứng

-Mức tồn kho là bao nhiêu cho

nguyên vật liệu, bán thành phẩm và

thành phẩm

-Xác định mức độ tồn kho và điểm3. Địa điểmtái đặt hàng tốt nhất là bao nhiêu

-Nơi nào có điều kiện thuận lợi Khi các quyết định này được

trong sản xuất và tồn trữ hàng hóathực hiện tức là chúng ta đã xác-Nơi nào có hiệu quả nhất về chi định một hướng đi hợp lý để

phí trong việc sản xuất và tồn trữ đưa hàng hóa đến tay người tiêu

hàng hóadùng thơng qua hệ thống kênh-Nên sử dụng những điều kiện phân phối.

thuận lợi sắn có hay tạo điều kiện

thuận lới mới4. Vận tải-Hàng tồn kho được vận chuyển từ -So sánh chi phí vận chuyển:

nơi cungứng này đến nơi khác vận chuyển bằng đường hàngbằng cách nàokhơng hay bằng xe tải thì nhanh-Khi nào thì sử dụng loại phương và đáng tin cậy hơn nhưng chi

tiện vận chuyển nào là tốt nhấtphí đắt. Vận chuyển

bằng đường biển hay bằng xe

lửa có chi phí thấp hơn nhưng

thời gian vận chuyển lâu và

không đáng tin cậy.

-Dự trữ hàng tồn kho ở mức cao

hơn để bù đắp cho sự không

đáng tin cậy trong vận tải.5. Thông tin-Nên thu thập dữ liệu gì và chia sẻ Với thơng tin tốt, con người có

bao nhiêu thơng tinthể quyết định hiệu quả về việc-Nắm bắt thông tin kịp thời chính sản xuất cái gì, bao nhiêu, hàng

xác tạo ra khả năng kết hợp và tồn kho đặt ở đâu và vận chuyển

quyết định tốt hơn.tốt nhất bằng phương tiện nàoTất cả các quyết định này sẽ xác định năng lực và tính hiệu quả chuỗi cung ứng của

cơng ty. Tính hiệu quả của chuỗi cung ứng tạo ra tính hiệu quả trong hoạt động và khả năng

cạnh tranh của công ty.

Chuỗi cung ứng của Woodsland bao gồm các nhà cung cấp ngun liệu chính là gỗ

tròn, gỗ xẻ, cung cấp dịch vụ sấy gỗ, các nhà sản xuất vệ tinh cung cấp bán thành phẩm, các

nhà cung cấp nguyên vật liệu kết hợp khác như sắt thép, nhơm, kính, vải đệm, ván ép, các

nhà cung cấp bao bì, hố chất, phụ kiện kim khí nhựa, tem nhãn, dịch vụ vận tải, dịch vụ hải

quan..KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Sản xuất liên quan đến năng lực của chuỗi cung ứng để sản xuất và tồn trữ sản phẩm.

Các phương tiện trong sản xuất như là các nhà xưởng và nhà kho. Vấn đề cơ bản của nhàquản lý khi ra quyết định sản xuất là: giải quyết cân đối giữa tính đáp ứng và tính hiệu quả

như thế nào. Nếu nhà xưởng và nhà kho được xây dựng với công suất thừa cao thì khả năng

linh động và đáp ứng nhanh khối lượng lớn về nhu cầu sản phẩm. Tuy nhiên, Các nhà

xưởng được xây dựng theo một trong hai phương pháp sau để phù hợp với sản xuất.

- Tập trung vào sản xuất một nhà máy tập trung vào sản xuất một sản phẩm thì có thể thực

hiện được nhiều hoạt động khác nhau trong sản xuất từ việc chế tạo các bộ phận khác nhau

cho đến việc lắp ráp các bộ phận của sản phẩm này.

- Tập trung vào chức năng. Chỉ tập trung vào một số hoạt động như sản xuất một nhóm các

bộ phận hay thực hiện việc lắp ráp. Cách thức này có thể được áp dụng để sản xuất nhiều

loại sản phẩm khác nhau. Khuynh hướng tiếp cận một sản phẩm thường dẫn đến việc phát

triển chuyên sâu cho một sản phẩm tương ứng với mức chi phí bắt buộc. Cáchtiếp cận theo

hướng chức năng tạo ra việc phát triển chuyên môn cho những chức năng đặc biệt của sản

phẩm thay vì phát triển cho một sản phẩm được đưa ra. Công ty cần quyết định phương

pháp tiếp cận và kết hợp những gì từ hai phương pháp này để mang lại cho chính cơng ty

khả năng, kiến thức cần có để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Tương tự, đối với

các nhà kho cũng được xây nhiều cách tiếp cận khác nhau. Có 3 phương pháp tiếp cận

chính sử dụng trong nhà kho.

- Đơn vị tồn trữ - SKU (Stock Keeping Unit). Theo phương pháp truyền thống này, tất cả

sản phẩm cùng loại được tồn trữ cùng với nhau. Đây là cách hiệu quả và dễ thực hiện tồn

trữ sản phẩm.

- Tồn trữ theo lô. Theo phương pháp này, tất cả các sản phẩm có liênquan đến nhu cầu của

một loại khách hàng nào đó hay liên quan đến một cơng việc được tồn trữ chung với nhau.

Điều này cho phép lựa chọn và đóng gói có hiệu quả nhưng đòi hỏi nhiều không gian tồn

trữ hơn so với phương pháp tồn trữ truyền thống SKU.

- Cross-docking. Phương pháp này đưa ra nhằm tăng hiệu quả của chuỗi cung ứng. Theo

phương pháp này, sản phẩm không được xếp vào kho của bộ phận. Thay vì bộ phận đó được

sử dụng để dự trữ một sản phẩm thì xe tải từ nhà cung cấp đến bốc dỡ số lượng lớn nhiều

sản phẩm khác nhau. Những lô hàng lớn này được phânthành những lô hàng nhỏ hơn. Các

lơ hàng nhỏ hơn có nhiều sản phẩm khác nhau này được kết hợp lại theo nhu cầu hằng ngày

và được bốc lên xe tải đưa đến khách hàng cuối cùng.

Hàng tồn kho bao gồm nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm do nhàsản xuất,nhà phân phối và người bán lẻ tồn trữ dàn trải trong suốt chuỗi cung ứng. Các nhà quản lý

phải quyết định phải tồn trữ ở đâu nhằm cân đối giữa tính đáp ứng và tính hiệu quả.

Có 3 quyết định cơ bản để tạo và lưu trữ hàng tồn kho:

- Tồn kho chu kỳ đây là khoản tồn kho cần thiết nhằm xác định nhu cầu giữa giai đoạn mua

sản phẩm. Nhiều công ty nhắm đến sản xuất hoặc mua những lô hàng lớn để đạt được kinh

tế nhờ qui mô. Tuy nhiên, với lơ hàng lớn cũng làm chi phí tồn trữ tăng lên.

- Tồn kho an toàn là lượng hàng tồn kho được lưu trữ nhằm chống lại sự bất trắc. Nếu dự

báo nhu cầu được thực hiện chính xác hồn tồn thì hàng tồn kho chỉ cần thiết ở mức tồn

kho định kỳ. Mỗi lần dự báo đều có những sai số nên để bù đắp việc khơng chắc chắn này ở

mức cao hay thấp hơn bằng cách tồn trữ hàng khi nhu cầu đột biến so với dự báo.

- Tồn kho theo mùa đây là tồn trữ xây dựng dựa trên cơ sở dự báo. Tồn kho sẽ tăng theo

nhu cầu và nhu cầu này thường xuất hiện vài lần trong năm.KẾ HOẠCH NGUỒN LỰC

2. Ban dự án

Để thực hiện hóa kế hoạch triển khai kinh doanh. Công ty sẽ thành lập ra ban dự án

thực hiện dự án này. Mơ hình Ban dự án dự kiến như sau:

Giám đốc dự ánNhóm điều traNhóm quan hệNhómquảnNhóm hỗ trợ dựphân tích thịkhách hàng vàđiềuántrườngphát triển TTphối sản xuấtChức năng nhiệm vụ: Nhóm dự án có trách nhiệm triển khai dự án kinh doanh xuất khẩu

sản phẩm bàn ghế ngồi trời vào thị trường Mỹ. Trong đó:

a)Giám đốc dự án:

Giám đốc dự án chịu trách nhiệm điều phối và quản lý tồn bộ q trình

vận hành của dự án.Đơn đốc, quản lý nhân viên và đưa ra các biện pháp thúc đẩy tiến trìnhtriển khai dự án.b)Ra quyết định trong thẩm quyền báo cáo Ban lãnh đạo cơng ty.

Nhóm điều tra nghiên cứu thị trường:Lập kế hoạch, tiến hành điều tra thị trường Mỹ về sản phẩm bàn ghế

ngoài trời.Đưa ra các báo cáo phân tích thị trường, đánh giá tiềm năng thị trường và

định hướng phát triển.Theo dõi, phân tích các hoạt động của dự án và đưa ra phương án khi thị

trường thay đổi.c)Nhóm quan hệ khách hàng và phát triển thị trường.

Lập kế hoạch tiếp cận thị trường theo báo cáo phân tích thị trường của

nhóm phân tíchTìm kiếm khách hàng tiềm năngTriển khai thiết lập quan hệ khách hàng, tìm kiếm cơ hội bán hàng, ký

hợp đồng với đối tác và chăm sóc khách hàng.Phối hợp với nhóm sản xuất giao hàng cho khách hàng và thực hiện các

điều khoản khác trong hợp đồng.d)Nhóm quản lý sản xuất

Nhận hợp đồng từ nhóm phát triển khách hàng.Phối hợp với Phòng quản trị sản xuất của cơng ty để lên kế hoạch và triển

khai sản xuất sản phẩm theo hợp đồngPhối hợp với nhóm phát triển kinh doanh kiểm tra chất lượng sản phẩm

giao hàng cho khách hàng đúng hợp đồng.

e)Báo cáo ban giám đốc dự án

Nhóm hỗ trợTheo dõi tiến độ hợp đồng, tổng hợp báo cáoBáo cáo trực tiếp và cảnh báo Ban giám đốc các vấn đề có thể xảy raHỗ trợ các nhóm còn lại về tài liệu, mẫu biểu, các kế hoạch chi phí và các

cơng việc văn phòng khác.3. Định biên nhân sựSTT

1Vị trí

Giám đốc nhân sựSố lượng

01Ghi chú

Giám đốc hoặc phó giám đốc kinh2Nhóm điều tra thị trường02doanh của cơng ty

Điều chuyển từ phòng kinh doanh của3Nhóm quan hệ khách hàng và02cơng ty

Điều chuyển từ phòng kinh doanh của4phát triển thị trường

Nhóm quản trị sản xuất05cơng ty

Điều chuyển từ phòng kế hoạch vật tư5Nhóm hỗ trợ kinh doanh05của cơng ty

Điều chuyển từ bộ phận kế tốn củacơng ty

4. Bố trí lực lượng công nhân sản xuất trực tiếp

Đây là nguồn lực chính về lao động trực tiếp tạo ra các sản phẩm. Woodsland tổ chức

các cơng đoạn chính thành các tổ sản xuất với nhân lực như sau:

- Tổ sơ chế : 80 người, bao gồm 4 nhóm : tiếp nhận gỗ, xẻ, sấy, phân loại : Công

việc của tổ sơ chế bao gồm bốc dỡ tiếp nhận gỗ tròn, gỗ xẻ, bán thành khí tại nhà máy, phục

vụ cho nhập kho và kiểm tra tiếp nhận đầu vào. Bốc xếp gỗ xẻ lên các pallet để ra, vào lò

sấy gỗ và phân loại các thanh gỗ sau khi sấy thành các loại tương ứng với yêu cầu .

- Tổ tinh chế : 60 người, bao gồm các nhóm gia công trên các máy bào, cắt ngang,

phay mộng, khoan lỗ

- Tổ hoàn thiện : 60 người , bao gồm các nhóm thực hiện gia cơng các cơng đoạn chà

nhám, lắp ráp sơ bộ các chi tiết, lau dầu bảo quản hoặc sơn phủ trang trí.

- Tổ đóng gói : 50 người bao gồm các nhóm lắp ráp các cụm chi tiết sau khi hồn

thiện bề mặt, đóng gói, xếp container xuất hàng.

- Tổ cơ điện : gồm 10 người thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ sản xuất, phục vụ sửa

chữa máy, mài dao cụ, cân chỉnh lắp đặt máy…5. Kế hoạch nguyên vật liệu.

-Chi phí nguyên vật liệu sử dụng trong sản xuất thường chiếm một tỷ lệ lớn trong chiphí sản xuất. Thực hiện giảm chi phí nguyên vật liệu sẽ làm tốc độ vốn lưu động quay

nhanh hơn và tạo điều kiện quan trọng để hạ giá thành sản phẩm. Do vậy, mỗi công đoạn từ

việc quản lý quá trình thu mua, vận chuyển bảo quản, dự trữ sử dụng nguyên vật liệu đều

trực tiếp tác động đến chu trình luân chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp.

- Tổ chức tốt công tác hoạch định, nhiệm vụ và kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu làTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lựa chọn địa điểm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×