Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.1 Các dạng truyền lực chính đơn.

Hình 2.1 Các dạng truyền lực chính đơn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho ti liu min phớ

Trên loại cầu chủ động này ta có thể áp dụng truyền lực

chính:

+Loại đơn gồm một cặp bánh răng ăn khớp

+Loại kép gồm hai cặp bánh răng ăn khớp

Trong loại đơn có thể áp dụng :

+ Loại bánh răng côn răng thẳng hình a).

+ Loại bánh răng côn răng xoắn hình b).

+ Loại bánh răng hypoit hình c).

+ Loại trục vít bánh vít hình d).

1.1.5 Tính toán sơ bộ tỷ số truyền TLC.

i0 : Tỷ số truyền của cầu chủ động i 0 đợc xác định theo lý

thuyết ô tô nh sau:

nemaxi0= v .i .rbx.2.

max cao(2.1)trong đó:

+ nemax: số vòng quay cực đại của động cơ. Theo

động cơ của xe

tham khảo ta có nemax=2900 (vòng/phút)

+ vmax: vận tốc lớn nhất của ôtô, theo xe tham kh¶o

vmax=100(km/h).

+ icao : tû sè trun cđa hƯ thèng truyền lực tính

từ động cơ tới

bánh răng chủ động của trun lùc chÝnh, theo xe

tham kh¶o icao=0,78.

� i0 2900 / 60

.0,542.2.  7, 74

27, 6.0, 788Ket-noi.com kho tài liệu miễn phớ

1.1.6. Lựa chọn phơng án thiết kế truyền lực chính.

Với những yêu cầu cơ bản nh trên ta thấy rằng có thể áp

dụng cặp bánh răng ăn khớp hypoit hoặc cặp bánh răng ăn

khớp côn xoắn cho truyền lực chính của các xe tải loại này.

Tuy nhiên qua xem xét các loại cầu chủ động u nhợc điểm

cũng nh yêu cầu của nó, cũng nh xem xét về mặt tỷ số

truyền. Cặp bánh răng hypoit phù hợp với các xe có tỷ số

truyền lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10 Chính vì thế đề tài lựa

chọn loại truyền lực chính là loại truyền lực đơn bánh răng

hypoit có bánh răng chủ động đặt lệch so với bánh răng bị

động một khoảng E.

1.2Vi sai .

1.2.1 Công dụng.

Bộ vi sai có nhiệm vụ làm cho các bánh xe chủ động có thể

quay với các vận tốc khác nhau trong các trờng hợp ô tô quay

vòng hoặc ô tô chuyển động trên đờng gồ ghề không bằng

phẳng .

1.2.2Yêu cầu của cụm vi sai.

a) Yêu cầu chung của vi sai:

- Phân phối mô men xoắn giữa các bánh xe hay giữa các

trục theo tỷ lệ đảm bảo sử dụng trọng lợng bám tối đa

ở các bánh xe.

- Kích thớc vi sai phải nhỏ gọn ®Ĩ dƠ bè trÝ.

- Cã hiƯu st trun ®éng cao.

a) Yêu cầu riêng của vi sai trên xe tải có tải trọng 12 18 tấn:

9Ket-noi.com kho ti liu min phớ

Các xe tải có tải trọng tối đa nằm trong khoảng này hoạt

động chủ yếu trên đờng tốt nên bộ vi sai yêu cầu ma sát

trong nhỏ để tăng hiệu suất truyền lực, kích thớc nhỏ gọn

để dễ bố trí.

1.2.3 Các dạng vi sai có thể áp dụng vào đề tài.

Có rất nhiều loại vi sai, để chọn phơng án thiết kế vi sai

cho cụm tổng thành cầu sau xe tải ta xem xét các loại vi sai

sau.

- Theo kết cấu gồm có :

+Vi sai với các bánh răng côn.

+Vi sai với các bánh răng trụ.

+Vi sai tăng ma sát .

- Theo đặc tính phân phối mô men xoắn gồm có :

+Vi sai đối xứng loại này mô men xoắn đợc phân phối

đều ra hai bán trục .

+Vi sai không đối xứng mô men xoắn phân phối không

đều ra hai bán trục.

1.2.4 Lựa chọn phơng án thiết kế vi sai.

Hiện nay các loại vi sai rất đa dạng về chủng loại các xe hoạt

động trong các điều kiện khác nhau và có yêu cầu khác

nhau thì đợc dùng các loại vi sai khác nhau. Trên loại xe tải tải

đa năng tải trọng 12 18 tấn ta dùng loại vi sai bánh răng côn

đối xứng. Vì xe tải loại này là loại xe đa năng hoạt động chủ

yếu trên loại đờng tốt, chỉ cần vi sai là loại có ma sát trong

nhỏ. Víi kÕt cÊu gän nhĐ dƠ bè chÝ vµ còng dễ chế tạo phù

hợp với khả năng sản xuất ở nớc ta.

10Ket-noi.com kho ti liu min phớ1.2.5 Nguyên lý làm việc của vi sai côn đối xứng.

- Khi ô tô chuyển động thẳng mô men xoắn đợc truyền từ

bánh răng bị động của truyền lực chính sang vỏ của hộp vi

sai. Trong trờng hợp này sức cản từ mặt đờng của hai bánh xe

chủ động là nh nhau. Bán kính lăn ở hai bánh xe chủ động là

nh nhau. Khi đó các bánh rănng hành tinh không quay quanh

trục của nó mà chỉ đóng vai trò nh các vấu truyền mô men

xoắn từ bánh răng vành chậu đến bánh răng mặt trời ở hai

phía với cùng mô men xoắn và số vòng quay nh nhau.

- Khi ô tô quay vòng hoặc đi trên đờng gồ ghề. Lúc này tốc

độ góc của hai bánh xe khác nhau thông qua hai bán trục làm

cho hai bánh răng mặt trời cũng quay với các tốc độ góc khác

nhau. Lúc này các bánh răng vi sai võa quay theo vá cña bé vi

sai võa quay quanh trục của nó đảm bảo choc ho hai bánh

răng mặt trời quay với vận tốc góc khác nhau, phù hợp với tốc

độ góc ở các bánh xe chủ động.

1.3 Các bán trục.

1.3.1 Công dụng.

Các bán trục dùng để truyền mô men men xoắn từ bộ vi sai

đến các bánh xe chủ động. Trên các loại bán trục không đợc

giảm tải hoàn toàn bán trục còn đợc dùng để tiếp nhận các

lực từ mặt đờng tác dụng lên bánh xe chủ động.

1.3.2 Yêu cầu đối với các bán trục.

a) Yêu cầu chung của bán trục:

11Ket-noi.com kho ti liu min phớ

- Phải chịu đợc mô men xoắn lớn trong khoảng thời gian

lâu dài.

- Bán trục phải thẳng nhất là không đợc lệch bi nhất là

đối với các xe tải cở lớn.

- Đối với bán trục của cầu dẫn hớng chủ động phải đảm

bảo tính đồng tốc cho các đoạn trục của bán trục.

- Chính xác hình dáng hình học, kích thớc.

b) Yêu cầu riêng của bán trục sử dụng trên xe tải 12 18 tấn.

Các bán trục sử dụng cho các xe tải loại này phải chịu mô

men xoắn rất lớn,

Vì vậy các bán trục phải đợc chế tạo chính xác về mặt hình

học, và phải có các góc lợn hợp lý để tránh ứng suất tập trung.

1.3.3Các loại bán trục có thể áp dụng trong đề tài.Để có thể lựa chọn đợc phơng án thiết kế hợp lý ta xem xét

các loại bán trục sau đây:

+ Bán trục giảm tải hoàn toàn trong trờng hợp này bánh xe có

moay ơ đợc lắp trên hai ổ bi và cả hai ổ bi đợc lắp trên vỏ

cầu. Do hai ổ bi đợc bố trí cách nhau một đoạn nên mô men

uốn của các lực tơng tác của các bánh xe với mặt đờng đều

đợc tiếp nhận bởi vỏ cầu. Các bán trục loại này chỉ chủ yếu

chịu tác dụng của mô men xoắn không chịu tác dụng của

của các lực tác dụng từ mặt đờng lên chính, vì thế nó đợc

sử dụng rất phổ biến trên các loại xe tải cỡ trung bình và nhỏ.12Ket-noi.com kho ti liu min phớHình 2.2 sơ đồ bán trục giảm tải hoàn toàn

+ Bán trục giảm tải 3/4. Loại bán trục này có cách bố trí ổ bi

bên ngoài khác loại trên. Đó là moay ơ lắp với vỏ cầu chỉ

thông qua một ổ bi , do vậy trong quá trình hoạt động khi bi

bị mòn bán trục sẽ chịu một phần mô men uốn từ các lực tác

dụng lên bánh xe. Loại bán trục này ít đợc sử dụng.Hình 2.3 Sơ đồ bán trục giảm tải 3/4

1.3.4 Lựa chọn loại bán trục.

Trên các loại xe tảimô men xoắntruyền qua bán trụcxuống bánh xe chủ ®éng thêng rÊt lín. Cơm tỉng thµnh trong

®Ị tµi lµ để lắp trên các xe tải có tải trọng tơng đối lớn 18

tấn. Mô men xoắn truyền qua lớn chính vì thế để tăng

tuổi thọ cho bán trục ta chọn loại bán trục giảm tải hoàn toàn

13Ket-noi.com kho ti liu min phớ

với loại kết cấu này bán trục trong cụm tổng thành sẽ chỉ

phải chịu mô men xoắn từ động cơ truyền xuống, giúp

tăng tuổi thọ cho bán trục.

1.4.Vỏ cầu.1.4.1 . Công dụng của vỏ cầu.

Đối với xe tải cỡ trung bình và lớn hệ thống treo thờng là hệ

thống treo phụ thuộc với các phần tử đàn hồi là nhíp. Cầu

xe là phần khối lợng không đợc treo. Trong thiết kế cầu xe thờng ta phải cố gắng để phần khối lợng không đợc treo này là

nhỏ đến mức có thể. Tuy nhiên vỏ cầu phải đáp ứng đợc các

yêu cầu chủ yếu sau:

- Đỡ toàn bộ trọng lợng phần đợc treo tác dụng lên cầu

- Bao kín và bảo vệ cho bộ truyền lực chính, vi sai và các

bán trục để nó có thể hoạt động tốt lâu dài.

- Tiếp nhận và truyền các lực từ trên khung xe xuống và

các lực từ mặt đờng lên.

1.4.2 Yêu cầu đối với vỏ cầu.

Vỏ cầu phải đảm bảo những yêu cầu cơ bản sau đây.

- Vỏ cầu phải đủ cứng để chịu đợc trọng lợng của xe

nhất là xe tải có trọng lợng lớn tránh gây uốn ảnh hởng

đến các kết cấu bên trong.

- Vỏ cầu phải đảm bảo kín để bảo vệ các kết cấu bên

trong.

- Có kích thớc và khối lợng nhỏ để giảm tải trọng xe và

tăng khoảng sáng gầm xe.

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.1 Các dạng truyền lực chính đơn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×