Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lựa chọn phương án thiết kế

Lựa chọn phương án thiết kế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho ti liu min phớ

1.1.3 Yêu cầu riêng của truyền lực chính xe tải có tải

trọng tối đa 12 18 tấn.

Các xe tải có tải trọng tối đa thờng đợc sử dụng trên các

cung đờng dài. Những xe này có vận tốc trung bình lớn, hoạt

động liên tục trong một khoảng thời gian dài chính vì thế

ngoài những yêu cầu chung trên, truyền lực chính phải thoả

mãn đợc các yêu cầu đó là:

- Đảm bảo đợc tỷ số truyền cần thiết phù hợp với loại xe này

- Truyền đợc mô men xoắn khá lớn.

- Ăn khớp êm không gây ra ồn khi làm việc liên tục trong thời

gian dài.

- Độ bền mỏi của bánh răng lớn.

- Có kích thớc nhỏ gọn, tạo đợc khoảng sáng gầm xe và thoả

mãn tính ổn định của ô tô khi chuyển động với vận tốc cao.

1.1.4 Các dạng truyền lực chính có thể áp dụng vào đề

tài.Hình 2.1 Các dạng truyền lực chính đơn.7Ket-noi.com kho ti liu min phớ

Trên loại cầu chủ động này ta có thể áp dụng truyền lực

chính:

+Loại đơn gồm một cặp bánh răng ăn khớp

+Loại kép gồm hai cặp bánh răng ăn khớp

Trong loại đơn có thể áp dụng :

+ Loại bánh răng côn răng thẳng hình a).

+ Loại bánh răng côn răng xoắn hình b).

+ Loại bánh răng hypoit hình c).

+ Loại trục vít bánh vít hình d).

1.1.5 Tính toán sơ bộ tỷ số truyền TLC.

i0 : Tỷ số truyền của cầu chủ động i 0 đợc xác định theo lý

thuyết ô tô nh sau:

nemaxi0= v .i .rbx.2.

max cao(2.1)trong đó:

+ nemax: số vòng quay cực đại của động cơ. Theo

động cơ của xe

tham khảo ta có nemax=2900 (vòng/phút)

+ vmax: vận tốc lớn nhất của ôtô, theo xe tham kh¶o

vmax=100(km/h).

+ icao : tû sè trun cđa hƯ thèng truyền lực tính

từ động cơ tới

bánh răng chủ động của trun lùc chÝnh, theo xe

tham kh¶o icao=0,78.

� i0 2900 / 60

.0,542.2.  7, 74

27, 6.0, 788Ket-noi.com kho tài liệu miễn phớ

1.1.6. Lựa chọn phơng án thiết kế truyền lực chính.

Với những yêu cầu cơ bản nh trên ta thấy rằng có thể áp

dụng cặp bánh răng ăn khớp hypoit hoặc cặp bánh răng ăn

khớp côn xoắn cho truyền lực chính của các xe tải loại này.

Tuy nhiên qua xem xét các loại cầu chủ động u nhợc điểm

cũng nh yêu cầu của nó, cũng nh xem xét về mặt tỷ số

truyền. Cặp bánh răng hypoit phù hợp với các xe có tỷ số

truyền lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10 Chính vì thế đề tài lựa

chọn loại truyền lực chính là loại truyền lực đơn bánh răng

hypoit có bánh răng chủ động đặt lệch so với bánh răng bị

động một khoảng E.

1.2Vi sai .

1.2.1 Công dụng.

Bộ vi sai có nhiệm vụ làm cho các bánh xe chủ động có thể

quay với các vận tốc khác nhau trong các trờng hợp ô tô quay

vòng hoặc ô tô chuyển động trên đờng gồ ghề không bằng

phẳng .

1.2.2Yêu cầu của cụm vi sai.

a) Yêu cầu chung của vi sai:

- Phân phối mô men xoắn giữa các bánh xe hay giữa các

trục theo tỷ lệ đảm bảo sử dụng trọng lợng bám tối đa

ở các bánh xe.

- Kích thớc vi sai phải nhỏ gọn ®Ĩ dƠ bè trÝ.

- Cã hiƯu st trun ®éng cao.

a) Yêu cầu riêng của vi sai trên xe tải có tải trọng 12 18 tấn:

9Ket-noi.com kho ti liu min phớ

Các xe tải có tải trọng tối đa nằm trong khoảng này hoạt

động chủ yếu trên đờng tốt nên bộ vi sai yêu cầu ma sát

trong nhỏ để tăng hiệu suất truyền lực, kích thớc nhỏ gọn

để dễ bố trí.

1.2.3 Các dạng vi sai có thể áp dụng vào đề tài.

Có rất nhiều loại vi sai, để chọn phơng án thiết kế vi sai

cho cụm tổng thành cầu sau xe tải ta xem xét các loại vi sai

sau.

- Theo kết cấu gồm có :

+Vi sai với các bánh răng côn.

+Vi sai với các bánh răng trụ.

+Vi sai tăng ma sát .

- Theo đặc tính phân phối mô men xoắn gồm có :

+Vi sai đối xứng loại này mô men xoắn đợc phân phối

đều ra hai bán trục .

+Vi sai không đối xứng mô men xoắn phân phối không

đều ra hai bán trục.

1.2.4 Lựa chọn phơng án thiết kế vi sai.

Hiện nay các loại vi sai rất đa dạng về chủng loại các xe hoạt

động trong các điều kiện khác nhau và có yêu cầu khác

nhau thì đợc dùng các loại vi sai khác nhau. Trên loại xe tải tải

đa năng tải trọng 12 18 tấn ta dùng loại vi sai bánh răng côn

đối xứng. Vì xe tải loại này là loại xe đa năng hoạt động chủ

yếu trên loại đờng tốt, chỉ cần vi sai là loại có ma sát trong

nhỏ. Víi kÕt cÊu gän nhĐ dƠ bè chÝ vµ còng dễ chế tạo phù

hợp với khả năng sản xuất ở níc ta.

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lựa chọn phương án thiết kế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×