Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chọn chế độ tải trọng và tính toán bền.

Chọn chế độ tải trọng và tính toán bền.

Tải bản đầy đủ - 0trang

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC1767,105

[σu]=(1000÷ 2000) MN/m2 Bán kính bánh răng tương đương

44,34 mm

= 73,3 mm Ứng suất tiếp xúc:= 0,418.= 2959,713

Với [σtx]=(2500÷ 4000) MN/m2

THƠNG SỐ BÁNH RĂNG BỘ VI SAIBánh răng

Thông số

Số răng Z

Chiều dài đường sinh Le

Chiều dài đường sinh trung bình Lm

Chiều dài răng b

Góc cơn chia δ

Mơ đun pháp tuyến ms

Mơ đun pháp tuyến trung bình mn

Đường kính vòng chia d

Chiều cao đỉnh răng ha

Chiều cao chân răng hfHành tinhBán trục1418

57,01mm

48,46 mm

17,1 mm37°52’52°8’

5

3,21370 mm90 mm

5 mm

6 mmIV/TÍNH TỐN BÁN TRỤC.

Bán trục được bố trí trong dầm cầu để truyền mơmen xoắn từ truyền lực chính đến

các bánh xe chủ động.

Do xe có tải trọng nhỏ vì vậy dựa vào cách phân loại ta chọn phương án thiết kế

như sau:

Theo kết cấu của cầu: phương án cầu rời được chọn

Theo mức độ chịu lực hướng kính và chịu lực trục: phương án loại nửa trục giảm

tải 1/2 được chọn

1.Các chế độ tải trọng tính tốnBài Tập Lớn Tính Tốn ƠTƠPage 18KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰCa)

Khi

lực

kéo Zk đạt giá trị cực đại

Momen tính tốn :

 Theo động cơ

Mtt=Mte=Memax.ih1.i0.ɳtl.(=182,4.3,93.4,3.0,93.= 1719,97N.m

 Theo điều kiện bám :

Mtt =1354,5N.m

 Lực kéo tính từ động cơ

Pkmax== 5714,2 Lực kéo tính theo điều kiện bám

Pkmax= = 4500N=> chọn làm thơng số tính tốn

 Xác định phản lực pháp tuyến của đường:

-λ2: hệ số phân bố tải trọng lên cầu khi kéo

Chọn λ2=1,5 khi xe lên dốc

b) Khi lực phanh Zpmax đạt giá trị cực đại

-λp2: hệ số phân bố tải trọng lên cầu khi phanh

Chọn λp2=0,7 khi xe lên dốc

 Xác định phản lực pháp tuyến của đường: Xác định lực phanh:c)Lực ngang (Ymax) đạt giá trị cực đại (khi xe quay vòng bị trượt ngang)

 Xác định phản lực pháp tuyến của đường:Bài Tập Lớn Tính Tốn ƠTƠPage 19KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

11622,52φ’max=1: hệ số bám ngang

Ykmax: lực ngang cực đại (N)

d) Khi lực thẳng đứng đạt giá trị cực đại:

kđ: hệ số tải trọng động chọn để tính cho xe du lịch

Chọn kđ=1,75

8750Bài Tập Lớn Tính Tốn ƠTƠPage 20KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

2.Tính bền bán trục

*Chọn:

- Vật liệu chế tạo bán trục là thép hợp kim C25CrMn

Có [σth]=750 MN/m2: ứng sất uốn tổng hợp

- Đường kính bán trục tại tiết diện tính toán: d=40mm

- Khoảng cách từ tâm bánh xe đến tâm ổ lăn đầu tiên: b=100 mm

- Khoảng cách tâm 2 ổ lăn: a= 500mm

a) Chế độ lực kéo cực đại

-Ứng suất uốn bán trục tại tiết diện lắp ổ đỡ đầu trục xác định theo công thức:

136,66<[]

Ứng suất uốn và xoắn tổng hợp

σ th =M U2 + M x2 Ứng suất uốn và xoắn tổng hợp:

Với: Mu=

M x = Pk max .rbx =4500.0, 301=1354,5N.m=>Thay số ta có:

125,96 MN/m2 < 750 MN/m2 (thoả mãn)

b) Chế độ lực phanh cực đại.<[]

c) Chế độ lực ngang cực đại= . . <[]

d) Chế độ lực thẳng đứng cực đại

. = 1,75. = <[]

Vậy trục đảm bảo độ bền cần thiết.Bài Tập Lớn Tính Tốn ÔTÔPage 210,2.d 3KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰCV.TÀI LIỆU THAM KHẢO :

1.Tính tốn thiết kế hệ dẫn động cơ khí, tập 1 (tài liệu [1] – Trịnh Chất, Lê Văn

Uyển. NXB Giáo dục – 1999.

2.Tính tốn thiết kế hệ dẫn động cơ khí, tập 2 (tài liệu [2] – Trịnh Chất, Lê Văn

Uyển. NXB Giáo dục – 1999.

3.Dung sai và lắp ghép (Ninh Đức Tốn).

4.Cấu tạo hệ thống truyền động ô tơ con (Nguyễn Khắc Trai).

5.Thiết kế tính tốn ơ tơ – máy kéo (Nguyễn Hữu Cẩn).Bài Tập Lớn Tính Tốn ÔTÔPage 22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chọn chế độ tải trọng và tính toán bền.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×