Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Để tìm hiểu một cách chính xác nhất đến một số yếu tố làm ảnh hưởng đến công tác GDDD cho trẻ tại nhà trường MN Quán Toan, Chúng tôi phỏng vấn các giáo viên tham gia trực tiếp vào công tác giảng dạy tại mỗi lớp. Kết quả được trình bày cụ thể tại bảng

Để tìm hiểu một cách chính xác nhất đến một số yếu tố làm ảnh hưởng đến công tác GDDD cho trẻ tại nhà trường MN Quán Toan, Chúng tôi phỏng vấn các giáo viên tham gia trực tiếp vào công tác giảng dạy tại mỗi lớp. Kết quả được trình bày cụ thể tại bảng

Tải bản đầy đủ - 0trang

tiếp vào công tác giảng dạy tại mỗi lớp. Kết quả được trình bày

cụ thể tại bảng

- Kết quả phỏng vấn yếu tố ảnh hưởng khi thực hiện các

biện pháp giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mầm non (n = 40)

Ý kiến

TTHoạt độnglựa

chọnTỷ lệ

%1Trẻ khơng có hứng thú3075,02Thời gian khơng đảm bảo2152,53Chưa có phòng ăn chun biệt401004Sự nhận thức của trẻ40100Qua điều tra tại bảng chúng tơi nhận thấy khó khăn giáo

viên thường gặp phải khi tổ chức giáo dục dinh dưỡng cho trẻ

tại trường mầm non như sau:

Có 30/40 ý kiến (chiếm 75,0%) cho rằng trẻ khơng có

hứng thú, khơng tích cực trong mỗi giờ ăn.

Chỉ có 21/40 ý kiến (chiếm 52,5%) cho rằng thời gian

khơng đảm bảo, đó là lí do cản trở việc tổ chức hoạt động

GDDD cho trẻ thơng qua giờ ăn trưa.

Có 40/40 ý kiến (chiếm 100%) cho rằng chưa có phòng ănchun biệt là rào cản lớn làm ảnh hưởng đến việc GDDD cho

trẻ.

Có 40/40 ý kiến (chiếm 100%) cho rằng sự nhận thức của

trẻ chưa đầy đủ dẫn đến những khó khăn trong công tác GDDD

cho trẻ thông qua giờ ăn trưa.

Do vậy, việc giáo dục ý thức tự giác cũng như nhận thức

của trẻ một cách thường xuyên về tầm quan trọng của DD đối

với cơ thể là một trong những yếu tố làm tăng hiệu quả GDDD

cho trẻ thông qua giờ ăn trưa.

- Đánh giá chung về thực trạng

- Kết quả đạt được

Được sự chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục quận, cũng

như sự quan tâm của các cấp, các ngành lãnh đạo của địa

phương và sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh đối với

việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Cùng với đó, Nhà trường có

đội ngũ cán bộ, giáo viên nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, có tinh

thần trách nhiệm cao trong cơng việc được phân công. 100%

cán bộ giáo viên trong nhà trường đã đạt trình độ chuẩn và trên

chuẩn.

Đội ngũ cơ ni trẻ khỏe, tâm huyết với nghề.

Ban giám hiệu luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau trọng mọi côngviệc, nhất là công tác chăm sóc ni dưỡng và bảo vệ sức khỏe

cho trẻ được nhà trường đặt lên hàng đầu.

Ban giám hiệu có biệp pháp cụ thể để nâng cao chất lượng

bữa ăn, xây dựng thực đơn theo tuần, tháng, theo mùa.

Các giáo viên đã thường xuyên sử dụng biện pháp giáo

dục trẻ, chăm sóc trẻ đúng cách. Từ đó chất lượng trẻ khỏe,

giảm suy dinh dưỡng cũng như việc nhận thức của trẻ về dinh

dưỡng đối với sức khỏe phần nào được nâng cao, đa số trẻ đã

có thái độ đúng đắn về giờ học, bữa ăn thông qua việc ăn hết

xuất ăn của mình cũng như có hứng thú trong mỗi giờ học, giờ

chơi, giờ ăn.

Cơ sở vật chất khu bếp ăn sạch sẽ, có đủ đồ dùng, dụng cụ

phục vụ bếp ăn, có tủ lưu mẫu thức ăn.

- Một số vấn đề tồn tại

Phần đông các cháu được gửi đến trường là con em dân

lao động, bn bán nhỏ có mức thu nhập thấp, khơng ổn định,

khơng có kiến thức khoa học trong việc ni con, khơng có

thời gian nhiều quan tâm chăm sóc tốt cho trẻ, nhiều trẻ thể lực

chưa đạt yêu cầu so với độ tuổi, vệ sinh cá nhân chưa thật sự

gọn gàng, sạch sẽ.

Số trẻ suy dinh dưỡng đầu năm chiếm tỷ lệ tương đối cao.Từ thực tế trên, chúng tôi nhận thấy vấn đề giáo dục dinh

dưỡng và sức khỏe trẻ em là vấn đề cần được toàn xã hội quan

tâm, và trước đây chúng ta chưa quan tâm thì ngay từ bây giờ

hãy bắt đầu việc quan tâm tới trẻ. Vậy cần giáo dục cho trẻ như

thế nào để trẻ ăn uống đảm bảo dinh dưỡng cân đối hài hòa

giữa chất và lượng. Giúp trẻ phát triển toàn diện, giảm tỷ lệ suy

dinh dưỡng trẻ em. Ngoài việc ăn uống đủ chất, đủ lượng cần

phải chú ý đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Bởi việc đảm

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là vấn đề được nhiều người

quan tâm nhất trong các trường mầm non. Vì vậy mà việc thực

hiện vệ sinh an tồn thực phẩm phải ln được quan tâm chú

trọng trong các trường mầm non.

Để có bữa ăn ngon đảm bảo đủ các chất dinh dưỡng một

cách an tồn, hợp lý khơng phải là đơn giản, nhất là bữa ăn cho

các cháu trong trường mầm non. Xuất phát từ nhận thức trên,

bản thân tôi là một người quản lý, phụ trách việc tổ chức công

tác bán trú của nhà trường tơi hiểu rõ về việc chăm sóc dinh

dưỡng cho trẻ nhất là cho trẻ trong độ tuổi mầm non là rất quan

trọng. Do vậy vấn đề giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mầm non tại

mỗi nhà trường luôn được đặt lên hàng đầu.

- Đánh giá về hiệu quả GDDD cho trẻ mầm non tại

trường MN Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng-1. Mục đích điều tra

Tìm hiểu hiệu quả GDDD cho trẻ mầm non 3- 5 tuổi

thông qua công tác giảng dạy và chăm sóc trẻ tại trường MN

Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng.

- Vài nét về đối tượng điều tra

Tiến hành điều tra trên 60 trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi tại trường

MN Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Tất cả các trẻ đều phát

triển bình thường về thể chất, tâm lí và trí tuệ, được chăm sóc và

giáo dục theo nội dung chương trình chăm sóc giáo dục trẻ.

-. Nội dung điều tra

Chúng tôi điều tra hiệu quả GDDD cho trẻ mẫu giáo 3 - 5

tuổi thông qua các mặt: Hiểu biết, kỹ năng, thái độ về dinh

dưỡng của trẻ trong công tác GDDD cho trẻ ở trường MN.

- Cách tiến hành điều tra

Quan sát 4 lớp mẫu giáo (2 lớp 3 tuổi, 2 lớp 5 tuổi) về

việc sự hiểu biết của trẻ cũng như thái độ của trẻ về dinh dưỡng

trong mỗi giờ học và mỗi bữa ăn.

Trò chuyện và ghi chép, phân tích biểu hiện của trẻ trước,

trong và sau mỗi giờ học và sau mỗi giờ ăn.

Sử dụng hệ thống phương pháp để đánh giá hiệu quảGDDD của trẻ 3 - 5 tuổi (Phụ lục 3).

Sau khi thu được kết quả, chúng tôi sử dụng phương pháp

thống kê toán học để xử lý và phân tích kết quả.

- Tiêu chí và cách đánh giá

Hiệu quả GDDD cho trẻ MN 3 – 5 tuổi mỗi buổi học lồng

ghép và sau giờ ăn trưa, giờ học lồng ghép ở trường mầm non

được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí sau:

- Tiêu chí 1: Hiểu biết về dinh dưỡng

Gọi được tên, nêu được các đặc điểm, nguồn gốc và giá trị

dinh dưỡng của một số loại thực phẩm thông thường.

Phân loại các thực phẩm theo nguồn gốc và theo giá trị

dinh dưỡng của từng loại thực phẩm.

Biết tên gọi một số món ăn đơn giản.

Biết lợi ích của ăn uống đối với sức khỏe và sử dụng được

một số đồ dùng ăn uống.

Biết phân biệt được các bữa ăn trong ngày, các món ăn

trong các bữa ăn.

Tiêu chí hiểu biết về dinh dưỡng của trẻ chúng tôi đánh

giá qua bài tập 1, 2, 3 (ở phụ lục 3).

-Tiêu chí 2: Kỹ năng về dinh dưỡngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Để tìm hiểu một cách chính xác nhất đến một số yếu tố làm ảnh hưởng đến công tác GDDD cho trẻ tại nhà trường MN Quán Toan, Chúng tôi phỏng vấn các giáo viên tham gia trực tiếp vào công tác giảng dạy tại mỗi lớp. Kết quả được trình bày cụ thể tại bảng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×