Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Đối với thuốc BVTV

3 Đối với thuốc BVTV

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Khi hòa thuốc nên tráng lại vỏ, bao bì thuốc 2-3 lần. Theo nghiên cứu, khi

làm như vậy nồng độ thuốc BVTV còn dư trong vở, bao bì giảm xuống còn

0,001 lần, khi đó vỏ, bao bì thuốc BVTV trở thành rác thải bình thường, có thể

chơn lấp

+ Lượng thuốc thừa có thể hòa lỗng rồi phun tiếp lên cây trồng, không đỏ

rực tiệp ra nguồn nước, kênh mương

+ Thu gom, tập kết vỏ, bao bì lại một chỗ. Xã có thể, cắt cử người mang đi

chơn lấp tại khu vực cao hơn bề mặt mương nước, khu vực xa ít người sinh

sống

2. Kết Luận

Trong sản xuất nơng nghiệp ở Việt Nam các loại thuốc BVTV đã được sử

dụng từ nhiều năm trước đây. Tuy nhiên thời kỳ đó, do tình hình phát sinh, phát

triển của sâu hại, dịch bệnh diễn biến chưa phức tạp nên số lượng và chủng loại

thuốc BVTV chưa nhiều. Thời gian đó do thiếu thơng tin và do chủng loại thuốc

BVTV còn nghèo nàn nên người nông dân đã sử dụng nhiều loại thuốc BVTV

có độc tính cao, tồn lưu lâu trong mơi trường, thuốc trừ sâu, khơng chỉ có tác

dụng tích cực bảo vệ mùa màng, mà còn gây nên nhiều hệ quả môi trường

nghiêm trọng, ảnh hưởng tới hệ sinh thái và con người. Do vậy cần phải thận

trọng khi dùng thuốc và phải dùng đúng liều, đúng loại, đúng lúc theo chỉ dẫn

của cán bộ kỹ thuật.Trong các cây thực phẩm thì nhóm các loại cây ăn lá, củ,

quả chủ yếu là: cà, đậu, dưa, rau xanh các loại, rau gia vị… dễ bị ảnh hưởng các

yếu tố khơng an tồn chiếm tới gần 70% diện tích. Những loại rau này được

trồng chủ yếu ở các vùng có truyền thống sản xuất rau. Hầu hết các hộ sản xuất

chỉ quan tâm đến năng suất và sản lượng mà ít quan tâm đến chất lượng vệ sinh

an tồn thực phẩm nên tình trạng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

khơng đúng lúc, đúng cách vẫn thường xuyên xảy ra như: bón quá nhiều đạm,

bón phân muộn, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục trên các loại rau

ăn lá và không bảo đảm thời gian cách ly gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ

người tiêu dùng.

Từ một số nghiên cứu phân tích trên, bản thân có một số kiến nghị nhằm

hạn chế và giảm thiểu tối đa tác hại của thuốc BVTV đối với môi trường cũng

như sức khỏe con người:

Về phía nhà nước:

- Cần có những biện pháp thắt chặt quản lý đối với các loại thuốc BVTV nói

chung và các sản phẩm hóa học nói riêng dùng trong nông nghiệp.

- Đưa ra các tiêu chuẩn vùng, quốc gia, quốc tế, đồng thời giám sát việc

thực thi của các đối tượng sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV, đặc biệtlà các loại thuốc hóa học có độc tính cao, thời gian phân hủy lâu, lượng tồn dư

lớn.

Về phía các nhà khoa học: nghiên cứu các loại thuốc có tính an tồn đối với

con người, môi trường cũng như cây trồng, vật nuôi, các loại thuốc có tính đặc

tính cao.

Về phía các doanh nghiệp:

- Thực hiện sản xuất và cung ứng các loại thuốc BVTV an toàn, nằm trong

danh mục cho phép của nhà nước. Không nhập khẩu các loại thuốc BVTV

không đảm bảo an tồn cho sức khỏe con người và mơi trường.

- Áp dụng các phương pháp sản xuất tiên tiến, các sản phẩm đạt yêu cầu về

các tiêu chuẩn của nhà nước cũng như các tiêu chuẩn ISO... Về phía người sản

xuẩt nông nghiệp:

- Cập nhật liên tục những tiến bộ khoa học, nâng cao nhận thức về tác hại

của các loại thuốc BVTV.

- Sử dụng các loại thuốc BVTV nằm trong danh lục được phép sử dụng, sử

dụng đúng cách, đúng liều lượng, đúng đối tượng, đúng thời điểm...để đạt hiệu

quả cao, đảm bảo an toàn đối với người sản xuất, mơi trường và người sử dụng.

Về phía các nhà mơi trường: thực hiện giám sát, kiểm soát, đánh giá tác động

của các loại thuốc BVTV để có những khuyến cáo kịp thời cho nhà chức trách,

người sản xuất và người tiêu dùng.Một số tài liệu tham khảo

HYPERLINK "https://123doc.org/document/2682815-anh-huong-cua-trong-trot-denmoi-truong.htm" https://123doc.org/document/2682815-anh-huong-cua-trong-trot-den-moitruong.htm( HYPERLINK "http://luanvan.co/luan-van/tac-dong-cua-thuoc-bao-ve-thuc-vat-doi-voimoi-truong-va-nganh-nong-nghiep-40806/" http://luanvan.co/luan-van/tac-dong-cua-thuocbao-ve-thuc-vat-doi-voi-moi-truong-va-nganh-nong-nghiep-40806/)

Nguyễn Đình Mạnh (2000). Hóa chất dùng trong nơng nghiệp và ô nhiễm môi

trường.NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.

Nguyễn Trần Oánh, Nguyễn Văn Viên (1996). Hóa chất bảo vệ thực vật. NXB Nơng

Nghiệp, Hà Nội.

Nguyễn Trần nh (2002). Tình hình quản lý, cung ứng và sử dụng thuốc BVTV ở Việt

Nam.

NĐ 202/2013/NĐ-CP: Nghị định về quản lý phân bón

Chi cục bảo vệ thực vật Phú Thọ. Định nghĩa và phân loại nhóm thuốc BVTV.

HYPERLINK "http://www.bvtvphutho.vn/Home/hieubietthuocbvtv/2009/144/Dinh-nghia-vaphan-loai-nhom-thuoc-BVTV.aspx"

\t

"_blank"

http://www.bvtvphutho.vn/Home/hieubietthuocbvtv/2009/144/Dinh-nghia-va-phan-loainhom-thuoc-BVTV.aspx.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Đối với thuốc BVTV

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×