Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Chủ động triển khai kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị

theo nguyên tắc “vừa sản xuất, vừa sửa chữa, bảo dưỡng” làm đến đâu nghiệm

thu đưa vào hoạt động bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và tiến độ. Cải tạo

thay mới đáy nồi đường hóa, hồ hóa và sửa chữa nồi nấu hoa; cải tạo nâng cấp

hệ thống xử lý nước RO cho cả 2 dây chuyền (bia và NGK) và hệ lọc bia nhằm

nâng cao năng lực thiết bị, tiết giảm hao phí và tăng năng suất lao động và nâng

cao tính ổn định về chất lượng sản phẩm. phấn đấu hoàn thiện trước 15/03/2018.

-Triển khai sửa chữa bảo dưỡng, phân loại bom box, mua bổ sung box 30

lít; In sơn logo cơng ty để tăng hình ảnh thương hiệu bia Viger đảm bảo chất

lượng - số lượng box cho tiêu thụ, vận chuyển sản phẩm.

-Quản lý chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật, vật tư, sản phẩm, hàng hoá;

Tiếp tục rà soát, đánh giá lại định mức sản xuất các sản phẩm theo hướng tiên

tiến và hiệu quả. Hoàn thiện bộ định mức kinh tế kỹ thuật theo thời vụ tiến bộ

hơn, vận dụng linh hoạt.

- Xây dựng và thực hiện phương án sản xuất nước giải khát tin cậy, khả

thi. Tiếp tục hợp tác liên kết sản xuất gia công các sản phẩm NGK với các đối

tác nhằm khai thác dây chuyền sản xuất và kết hợp sản xuất các sản phẩm cho

công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu (Nước tinh khiết, nước hoa quả hương liệu

và thạch rau câu).

-Tiếp nhận, lắp đặt chạy thử thành công dây chuyền sản xuất thạch rau câu

và tổ chức sản xuất thạch theo kế hoạch của Hải Châu đảm bảo hiệu quả cao

nhất.

3.1.2. Phương hướng phát triển của công ty

- Nghiên cứu đổi mới quy trình cơng nghệ, kết cấu ngun liệu, thời gian

lên men tàng trữ tối ưu đảm bảo giảm tối đa chi phí.

- Tiếp tục nghiên cứu sản xuất sản phẩm bia chất lượng cao (Bia tươi, bia

đóng chai/keg…) đưa vào hệ thống nhà hàng ở trung tâm đô thị. Phối hợp cùng

Hải Châu tiếp tục nghiên cứu sản xuất các loại nước giải khát, thạch râu câu,

nước tinh khiết…

- Tiếp tục nghiên cứu và tìm đối tác liên kết hợp tác sản xuất rượu.- Tăng cường công tác dự báo và theo sát thông tin thị trường - tận dụng

tốt nhất cơ hội thị trường để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

-Nghiên cứu thị trường, đánh giá thị trường, tổ chức lại công tác bán hàng

và chăm sóc khách hàng - nhằm duy trì và phát triển thị phần, tăng nhanh sản

lượng tiêu thụ, tăng doanh số bán hàng và hiệu quả kinh doanh.

- Chủ động nghiên cứu xu hướng, hành vi, thị hiếu người tiêu dùng, tham

mưu hữu hiệu về chủng loại sản phẩm, cơ cấu sản phẩm,…phù hợp từng thời

điểm và từng khu vực thị trường.

- Lập kế hoạch mở mới cụ thể từng tuấn đối với từng thị trường, giao

trách nhiệm cụ thể cho cán bộ quản lý trực tiếp chỉ đạo và nhân viên bán hàng tổ

chức thực hiện. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác mở mới đầy đủ (cần có

ngay, tiện dụng và phù hợp cửa hàng). Đồng thời phân tích kỹ những thị

trường/khách hàng nghỉ bán để xác định nguyên nhân (do chất lượng sản phẩm,

thời gian giao hàng, cơ chế, chính sách bán hàng, giá bán, chất lượng dịch vụ,

thái độ phục vụ, hình ảnh thương hiệu…). Có cơ chế thích hợp nhằm lơi kéo,

cuốn hút họ bán bia Viger bằng những chính sách bán hàng cụ thể: (Tỷ lệ chiết

khấu, đầu tư vật dụng bán bia,… chính sách marketing). Triển khai ký mới, mới

bán hàng ngay từ ngày đầu năm.

- Xây dựng chính sách duy trì và giữ điểm bán ổn định gắn bó lâu năm

theo lộ trình cụ thể (Tặng quà cho khách hàng gắn bó 10 năm, 15 năm, 20

năm…theo mức sản lượng đại lý đã thực hiện bằng những hình thức thực dụng

nhất cho khách hàng – vật chất, tinh thần)

- Đề xuất Hội đồng quản trị xem xét đầu tư 10 cửa hàng bán bia Viger

đồng bộ có quy mơ và địa điểm tập trung, đưa bia chất lượng cao vào bán.

Đầu tư cải tạo hệ thống chiết bia chai trên cơ sở dây chuyền hiện có; Cải

tạo hệ thống lọc bia và nồi nấu bia.

- Tổ chức khai thác có hiệu quả các dây chuyền bia, nước giải khát.

- Thay đổi phương thức quản trị bằng việc áp dụng các phần mềm và quy

trình trong quản lý.- Xây dựng rõ tiêu chí, tiêu chuẩn chun mơn, nghiệp vụ, kỹ thuật, tay

nghề đối với từng vị trí, chức danh cơng việc nhằm thuận lợi cho cơng tác quản

lý, giám sát.

- Rà sốt, hoàn thiện các định chế quản lý nội bộ. Trong đó, tiếp tục hồn

thiện cơ chế trả lương gắn với trách nhiệm cơng việc. Bố trí lao động hợp lý căn

cứ theo năng lực, trình độ chun mơn để bố trí đúng người, đúng việc, gắn việc

phân bổ với việc tổ chức của doanh nghiệp.

- Tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất (tự động hóa, hợp

lý hóa…) và quản lý bán hàng qua hệ thống phần mềm bán hàng.

- Tăng cường công tác kiểm tra và tự giám sát tại tất cả các cấp quản lý.

- Tập trung quản lý kỹ thuật, quản lý thiết bị, quản lý mơi trường, quản lý an

tồn và phòng chống cháy nổ. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và cập nhật đầy đủ

tình trạng vận hành, tình trạng thiết bị, công nghệ. Nghiên cứu cải tiến công thức

sản xuất bia, nước giải khát và thay thế nguyên vật liệu ngoại nhập bằng nguyên

vật liệu sản xuất trong nước. Quản lý chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường, vệ

sinh an tồn thực phẩm, ứng dụng và đẩy mạnh cơng tác sáng kiến cải tiến kỹ

thuật - hợp lý hóa sản xuất, tiết giảm chi phí - nâng cao hiệu quả kinh tế.

- Tổ chức hạch toán kế toán theo đúng nguyên tắc và chuẩn mực kế toán;

Cân đối nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng nhanh vòng

quay và hiệu quả sử dụng vốn. Tăng cường quản lý tài sản, tiền hàng, mua bán

vật tư nguyên liệu. Quản lý chặt chẽ giá thành theo phương án sản phẩm,

phương án thương mại, dịch vụ.

- Tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát và cải thiện hoạt động, chất

lượng kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực hoạt động trọng yếu của công ty; Xử

lý kịp thời các kết luận sau kiểm tra.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản

trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát.3.2. Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nhân l ực t ại công

ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger

Công ty cổ phần bia rượu NGK Viger đã hình thành và phát triển trong

thời gian dài, hoạt động của công ty đã đi vào ổn định, chất lượng nguồn nhân

lực ngày càng được nâng cao đáp ứng nhu cầu công việc, mang lại hiệu quả sản

xuất kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác quản trị

nhân lực của công ty cũng không thể tránh được những tồn tại thiếu sót cần phải

khắc phục. Để khắc phục những thiếu xót còn tồn tại, em xin đưa ra một số giải

pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần bia rượu

NGK Viger như sau:

3.2.1. Hồn thiện cơng tác thu hút nguồn nhân lực

1) Về cơng tác thiết kế và phân tích công việc: công ty cần phải chú trọng

vào công tác thiết kế và phân tích cơng việc, đây là nội dung tiền đề cho các nội

dung khác trong quản trị nguồn nhân lực. Xây dựng và hoàn thiện các bản mô

tả, yêu cầu thực hiện công việc rõ ràng, cung cấp đầy đủ thông tin đến người lao

động để họ nắm vững và thực hiện theo. Các bản mô tả cần phải đầy đủ, phù

hợp với yêu cầu công việc tại các vị trí khơng chỉ tập trung ở bộ phận quản lý,

văn phòng, đưa vào các bản thơng báo tuyển dụng để người lao động hiểu biết,

làm căn cứ đánh giá thực hiện công việc.

2) Về công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực: Kế hoạch hóa nguồn nhân

lực của tổ chức có vai trò rất quan trọng, có ảnh hưởng đến các nội dụng khác

trong công tác quản trị nhân lực. Để hồn thiện hơn nữa cơng tác kế hoạch hóa

nguồn nhân lực cơng ty cần chú ý các vấn đề sau:

Cơng ty cần nâng cao trình độ đội ngũ làm cơng tác kế hoạch hóa nguồn

nhân lực, có thể cử họ đi đào tạo chuyên sâu hoặc tuyển dụng những cán bộ có

trình độ cao, nhiều kinh nghiệm.

Nắm vững những định hướng chiến lược phát triển trong tương lai của

công ty làm điểm xuất phát cho hoạt động lập kế hoạch về nhân lực chuẩn bị

định hướng theo các mục tiêu chiến lược của công ty đề ra.Thường xuyên đánh giá chất lượng và số lượng lao động hiện có, xác định

điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân của những khó khăn tồn tại trong cơng ty về

nhân lực.

Công tác dự báo cầu nhân lực: phải dựa vào việc phân tích hiện trạng và dự định

các cơng việc, các mục tiêu cần triển khai thực hiện trong năm tiếp theo để có

thể đưa ra dự kiến cầu nhânlực.Cơng tác dự báo cung: đối với công việc dự báo cung nguồn nhân lực

phải dự đoán được cung từ bên trong và cung từ bên ngồi đó chính là những số

người sẽ chuyển đi trong năm, số người nghỉ chế độ, số người nghỉ hưu để từ đó

có kế hoạch trước khi có quyết định bổ sung chỉ tiêu tuyểndụng.

Điềutiếtcungcầunhânlực:Saukhicóchỉtiêutuyểndụng,cơng tycầnthực

hiệncácucầuvềcânđốigiữacungvàcầunguồnnhânlực.Khicầntinhgiảmlao

độngcầncóhìnhthứcnhưchonghỉhưusớmđốivớinhữngcánbộcótrìnhđộthấp

kém,nghỉkhơnglươnghoặccókếhoạchnhằmthunchuyển,đềbạtcánbộmột

cáchhợplýhoặccókếhoạchtuyểndụngtừbênngồi.

Ngồi ra, một bước rất cần thiết cho cơng tác lập kế hoạch nguồn nhân lực

mà công tycần thực hiện được là bước kiểm tra và đánh giá chương trình. Mục

đích của kiểm tra và đánh giá là hướng dẫn các hoạt động hoạch định nguồn

nhân lực, xác định các sai lệch giữa thực hiện và kế hoạch, các nguyên nhân dẫn

đến các sai lệch đó và có tính khách quan hơn biện pháp khắc phụcnó.

3) Về cơng tác tuyển dụng lao động: Hiện nay tình hình cạnh tranh khốc

liệt đang diễn ra trên địa bàn tỉnh nói chung và trong các cơng ty trong ngành

nói riêng, cơng ty đang đứng trước nguy cơ mất thị phần, tốc độ tăng doanh thu

rất chậm thậm chí còn giảm…Nếu khơng xây dựng lại được một bộ máy lao

động thật sự hiệu quả có trình độ năng lực và khả năng cạnh tranh thì cơng ty

khơng thể đứng vững trên thị trường và phát triển trong tương lai. Hiện nay,

công tác tuyển dụng của cơng ty đóng vai trò rất quan trọng, số lượng tuyển

không cao nhưng yêu cầu chất lượng đầu vào cao hơn để đáp ứng nhu cầu tương

lai. Tuy nhiên, việc tuyển dụng được các ứng viên có trình độ chuyên môn, tay

nghề cao không phải dễ dàng. công ty cần phải trú trọng vào các vấn đề sau:

Công tác tuyển mộ: Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng: thơng báo tuyển dụng

rộng rãi, trên nhiều kênh khác nhau như báo chí, truyền hình, truyền thanh, trung

tâm giới thiệu việc làm, sinh viên thực tập. Thu hút số lượng ứng viên phong

phú tạo điều kiện cho công tác tuyển chọn được hiệu quả tìm ra những người

phù hợp với nhu cầu.

Cần phải tiến hành phân tích cơng việc để xác định yêu cầu, tiêu chuẩn

thực hiện công việc, giúp các ứng viên nắm bắt nhiệm vụ cơng việc của mình.Đưa ra được các chính sách thu hút người lao động như chế độ tiền lương,

tiền thưởng, phúc lợi cho người lao động cạnh tranh với chính sách thu hút

người lao động của các doanh nghiệp khác trên địa bàn.

Công tác tuyển chọn: với số lượng ứng viên công ty thu hút được qua

tuyển mộ, công ty cần chú trọng dựa vào yêu cầu và định hướng phát triển của

công ty để tìm ra người phù hợp có chất lượng. Bổ sung thêm các bước trong

quy trình tuyển chọn để mang lại hiệu quả hơn.

3.2.2. Hồn thiện cơng tác đào tạo và phát triển nhân lực

1) Về nội dung chương trình, phương pháp đào tạo. Hiện nay chương

trình đào tạo của cơng ty đã gắn được với yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh

doanh, đồng thời những kiến thức mà người lao động thu được sau khi đào tạo

cũng đã áp dụng được vào thực tiễn nhưng vẫn còn nhiều lao động cho rằng

khóa học vẫn chưa cung cấp cho họ đầy đủ kiến thức mà họ mong muốn, điển

hình là tại bộ phận kinh doanh, bán hàng nhu cầu học tiếng Anh của nhân viên

rất cao. Do vậy, để công ty có thể thực hiện tốt cơng tác đào tạo và phát triển

nhân lực thì nên sử dụng nhiều hơn nữa việc xác định nhu cầu đào tạo thông qua

nhu cầu đào tạo của người lao động.

2) Về phương pháp đào tạo: Đối với mỗi kỹ năng kiến thức mà người lao động

được đào tạo đều phải có những phương pháp đào tạo thích hợp, với những kỹ

năng kiến thức để đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất hàng năm của cơng ty thì

phương pháp đào tạo nên là nững phương pháp đào tạo giúp người lao động có

thể được học hỏi thông qua các phương pháp trực quan như các phương pháp

mơ hình hóa hành vi, đóng kịch, bài tập xử lý tình huống… Các phương pháp

đào tạo cần phải phù hợp với đối tượng đào tạo. Tuy nhiên đối với những cơng

việc đòi hỏi người lao động được đào tạo chuyên sâu nên thực hiện các phương

pháp đào tạo dài hạn với người lao động. Vì với những khóa lao động ngắn hạn

rất khó để người lao động nắm bắt được đầy đủ kiến thức để thực hiện tốt công

việc. Đối với những người được cử đi học bên ngồi thì cơng ty nên liên hệ với

các cơ sở đào tạo ở đó để cùng họ xây dựng phương pháp sao cho hiệu quả nhất

với những người lao động được cử đi đào tạo, cũng như tận dụng được nhữngkinh nghiệm kiến thức tiên tiến, các tri thức mới để có thể đưa về thực hiện

trong cơng ty và nâng cao hiệu quả lao động.

3)Khai thác nguồn lực tài chính phục vụ cho cơng tác đào tạo một cách

có hiệu quả: Hiện nay kinh phí đào tạo của cơng ty vẫn là nguồn kinh phí chưa

ổn định vì nó vẫn phụ thuộc vào quỹ đầu tư phát triển, khoản kinh phí này phụ

thuộc nhiều vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của cơng ty. Do đó để chi phí

đào tạo và phát triển có thể được sử dụng hiệu quả thì cần phải có một bộ phận

trong cơng ty đảm nhiệm việc theo dõi và hạch tốn chi phí đào tạo một cách

đầy đủ khi lập kế hoạch đào tạo để tránh tình trạng vượt chi cho công tác đào

tạo. Đồng thời, cần thành lập quỹ dành riêng cho cơng tác đào tạo để nguồn

kinh phí đào tạo của cơng ty có sự ổn định và có thể thực hiện được công tác đào

tạo và phát triển đúng theo kế hoạch.

Việc xác định chiến lược đào tạo dài hạn trong tương lai, hiện nay công ty

chỉ xây dựng chiến lược một cách chung chung về số lượng đào tạo trong thời

gian tới để áp ứng nhu cầu sản xuất mà khơng có sự cụ thể hóa đối với công tác

đào tạo và chủ yếu đào tạo ngắn hạn cho người lao động. Công ty nên xây dựng

công tác đào tạo dài hạn trong tương lai để công tác đào tạo thực sự mang lại

hiệu quả cao cho người lao động và đáp ứng đầy đủ và tốt nhất cho q trình

hoạt động của doanh nghiệp.

3.2.3. Hồn thiện cơng tác duy trì nguồn nhân lực

1) Cơng tác trả lương: để đảm bảo tiền lương thật sự phát huy được vai

trò của nó, các chế độ trả lương của công ty phải đảm bảo được các nguyên tắc

cơ bản sau:

Đảm bảo trả lương ngang nhau cho những lao động như nhau, sự cơng bằng sẽ

khuyến khích rất lớn đối với người lao động, làm họ hăng say sản xuất góp phần

nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

Đảm bảo năng suất lao động tăng nhanh hơn tiền lương trung bình qn.

Cơng ty cần phải có chính sách đổi mới để tăng lương tương ứng với kết quả

thực hiện công việc của người lao động và tiền lương phải gắn chặt với số lượng

và chất lượng lao động,phải phản ánh cống hiến của người lao động, phản ánhvai trò và vị trí đích thực của người lao động trong cơng ty. Từ đó tiền lương

mới kích thích họ hăng say làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

Tiền lương được trả trên chỉ tiêu lao động đã xác định, chỉ tiêu lao động phản

ánh số lượng và chất lượng lao động của mỗi cá nhân đã cống hiến,là thước đo

đánh giá sự hơn kém giữa những người lao động và là cơ sở để thực hiện

nguyên tắc phân phối theo lao động. do đó, trên mặt bằng tiền lương của thị

trường lao động, công ty phải tạo ra mặt bằng tiền lương của mình có tính đến

mức đảm bảo đời sống cho người lao động. Khi người lao động làm việc cho

công ty nếu họ đảm bảo được đời sống của mình thì họ sẽ yên tâm, phấn khởi

nguyện gắn bó cả đời với doanh nghiệp.

Cơng ty có thể đơn giản hóa việc trả lương cho người lao động bằng cách trả

lương qua tài khoản. Mức lương có thể cao hay thấp phụ thuộc vào khả năng

làm việc của người lao động.

Phần thù lao trả cho người lao động dựa trên kết quả thực hiện công việc của

bản thân người lao động: Phần thù lao này là khơng cố định mà có thể thay đổi

theo tình hình thực hiện cơng việc của người lao động. Như vậy, người lao động

sẽ nhận thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa thù lao mà họ nhận được với kết quả thực

hiện cơng việc của bản thân, từ đó kích thích họ làm việc tốt hơn để có khoản

thù lao hơn.

Cần có những cuộc điều tra về tiền lương của các đối thủ cạnh tranh và mức độ

hài lòng của người lao động về tiền lương tại công ty để từ đó có những điều

chỉnh thích hợp, có chính sách tăng lương phù hợp để khuyến khích người lao

động hăng say làm việc và quan trọng hơn là giữ chân người lao động làm việc

tại tổ chức lâu dài.

2) Công tác trả thưởng: Công ty cần xây dựng cơ sở xét thưởng mới, tăng

tần suất thưởng, đa dạng các hình thức thưởng. Từ trước đến nay, cơ sở xét

thưởng của cơng ty là dựa trên khả năng hồn thành cơng việc theo tổ hoặc theo

nhóm. Điều này sẽ khuyến khích mọi người trong tổ hoặc nhóm sẽ đồn kết với

nhau. Tuy nhiên, mặt khác nó lại làm cho sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của từng

cá nhân lại bị hạn chế. Mọi người trong tổ, nhóm có thể sẽ khơng cố gắng hếtsức mình cho cơng việc, nảy sinh tâm lý ỷ lại vào những người khác. Vì vậy,

cơng ty nên kết hợp cả hai hình thức xét thưởng đó là: xét thưởng dựa trên khả

năng hồn thành cơng việc theo tổ hoặc nhóm, đồng thời, xét thưởng dựa trên

khả năng hồn thành cơng việc của từng cá nhân trong tổ, nhóm đó. Với hình

thức xét thưởng mới này, nó sẽ phát huy được những lợi thế của hình thức xét

thưởng dựa trên khả năng hồn thành cơng việc theo nhóm/tổ, đồng thời, nó

cũng tạo động lực cho từng nhân viên cố gắng hết sức mình cho cơng việc.

3) Công tác tạo động lực về tinh thần

Cải tiến mơi trường và điều kiện làm việc: Cơng ty có cơ sở hạ tầng đã

được xây dựng từ lâu, chất lượng cơ cấu hạ tầng đã giảm sút, mặc dù công ty đã

quan tâm đến việc phục vụ tốt nhất môi trường và điều kiện làm việc cho người

lao động song vẫn còn có những hạn chế. Để nâng cao hơn nữa công tác phục vụ

nơi làm việc cho người lao động, cơng ty cần cố gắng cải thiện tình hình hiện

tại, nên bố trí các phòng ban sao cho hợp lí nhất là đối với lao động quản lí, tạo

ra độ thơng thống, giảm bớt căng thẳng cho người lao động. Mỗi phòng ban chỉ

nên bố trí tối đa là 3-4 người với phòng ban nhỏ hẹp người lao động sẽ cảm thấy

bí bách, bực bội khó chịu, ảnh hưởng đến tâm lí người lao động, làm giảm hiệu

quả hoạt động. Điều này có thể là khó khăn của công ty hiện tại nhưng cùng với

sự phát triển của cơng ty, việc bố trí lại phòng ban có thể thực hiện được. Các

nhà quản lí cơng ty cần chú trọng nhiều hơn đến việc thiết kế phòng ban đảm

bảo cho người lao động làm việc một cách thoải mái và hiệu quả nhất.

Giấy khen, bằng khen các danh hiệu thi đua cũng cần đượccơng ty thực

hiện bình bầu đề nghị một cách kịp thời và hợp lý.

Ngoài ra, lãnh đạo công ty cũng cần chăm lo nhiều hơn đến các hoạt

động văn hoá thể thao như: tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, các trận thi

đấu thể thao của cán bộ công nhân viên về các môn thể thao truyền thống phù

hợp tâm lý năng khiếu, sở trường và điều kiện của cơng nhân viên như: bóng

đá, cầu lơng, tenis, bóng bàn,… để mọi người tăng cường sức khoẻ, có cơ hội

quan hệ giao tiếp, đồn kết và hiểu biết nhau nhiều hơn, thoải mái tinh thần và

lao động sản xuất hiệu quả hơn. Đặc biệt, chuyên môn cơng đồn cần phát độngcác cuộcthi kiến thức kinh doanh, thi tay nghề giỏi,... đây là điều kiện tốt để cán

bộ trong tồncơng ty có điều kiện giaolưu học hỏi những kinh nghiệm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×