Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c -Thiết kế nội dung thông đạt (t.t)

c -Thiết kế nội dung thông đạt (t.t)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận cứ bán hàng độc đáo là gì?

Là điểm mà ta muốn nhấn mạnh với khách hàng.

Khơng phải mọi tính năng của sản phẩm

Là điểm độc đáo của sản phẩm mà các đối thủ khác khơng có được.19d – Chọn lựa các kênh truyền tin1- Thông đạt trực tiếp.Là quá trình truyền tin trong đó hai hay ba người thơng tin trực

tiếp với nhau.

2- Thông đạt gián tiếp.Phương tiện truyền thơng đại chúng: ấn phẩm, báo chí, truyền

thơng bằng hệ thống radio, TV…20III. XÂY DỰNG NGÂN SÁCH CHIÊU THỊCông ty phải giải quyết vấn đề:

 Chi bao nhiêu cho chiêu thị có hiệu quả nhất?

 Có nhiều phương pháp xác định ngân sách cho chiêu thị21Các phương pháp xác định ngân sách cho chiêu thị1- Phương pháp theo khả năng tài chánh của công ty.2- Phương pháp theo phần trăm doanh thu3- Lập ngân sách chiêu thị tương đương với đối thủ cạnh tranh4- Phương pháp lập ngân sách theo mục tiêu và nhiệm vụTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c -Thiết kế nội dung thông đạt (t.t)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×