Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Xác định mục tiêu của việc truyền tin

b. Xác định mục tiêu của việc truyền tin

Tải bản đầy đủ - 0trang

b. Xác định mục tiêu của việc truyền tin

Các mô hình về phản ứng của khách hàngChiêu thịChiêu thị(khuyếnmại…)(Khuyến mãi…)Nhà sản xuấtNhà trung gianKhách hàngThông tin phản hồiThông tin phản hồiHệ thống truyền thông gián tiếpb. Xác định mục tiêu của việc truyền tin

Các mơ hình về phản ứng của khách hàng

Chiêu thị

(Khuyến mãi…)Chiêu thịChiêu thị(khuyếnmại…)(Khuyến mãi….)Nhà sản xuấtNhà trung gianKhách hàngThông tin phản hồiThông tin phản hồiThông tin phản hồiHệ thống truyền thông trực tiếp và gián tiếpc -Thiết kế nội dung thơng đạtNội dung thơng đạt phải kích thích được sự ham muốn sản

phẩm dẫn đến hành động.

Khi thiết kế nội dung cần chú ý:

- Nội dung thông đạt: Phải căn cứ vào luận cứ bán hàng độc

đáo, mang tính hợp lý, tình cảm và tinh thần.17c -Thiết kế nội dung thông đạt (t.t)Khi thiết kế nội dung cần chú ý:

- Nội dung thông đạt:

Phải căn cứ vào luận cứ bán hàng độc đáo, mang tính hợp lý,

tình cảm và tinh thần.

- Cấu trúc nội dung thơng đạt:

Có rút ra kết luận, có một hoặc hai lập luận , có trật tự khi trình

bày.- Hình thức:

Phát triển một hình thức phù hợp với nội dung thơng đạt trong từng

trường hợp cụ thể.18Luận cứ bán hàng độc đáo là gì?

Là điểm mà ta muốn nhấn mạnh với khách hàng.

Khơng phải mọi tính năng của sản phẩm

Là điểm độc đáo của sản phẩm mà các đối thủ khác khơng có được.19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Xác định mục tiêu của việc truyền tin

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×