Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công tác bảo trì máy biến áp của công ty

Công tác bảo trì máy biến áp của công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân tích và đánh giá 2 phương án bảo trì:

Trong 07 năm đầu (2005 – 2012)

 PA1: Khơng có hợp đồng bảo trì phòng ngừa:

Chi phí sửa chữa: 4 x 20tr = 100tr

Tổn thất trong sản xuất : 4 x 70tr = 280tr

Tổng chi phí bảo trì: 100tr + 280tr = 380tr

 PA2: Có hợp đồng bảo trì phòng ngừa:

Chi phí hư hỏng kỳ vọng: 20tr + 70tr = 90tr

Chi phí hợp đồng bảo trì phòng ngừa: 8,5tr x 4 x 7 = 238tr

Tổng chi phí bảo trì : 90tr + 238tr = 328tr22Phân tích và đánh giá 2 phương án bảo trì:

Trong 07 năm đầu (2005 – 2012)ĐVT: Triệu đồngNội DungPA1PA2Chi phí bảo trì phòng ngừa0238Chi phí bảo trì hư hỏng10020Chi phí tổn thất do ngừng hoạt động28070TỔNG CHI PHÍ BẢO TRÌ280328Kết luận: chọn chính sách bảo trì theo PA1 là chưa hợp lý

23Phân tích và đánh giá 2 phương án bảo trì:

Trong 07 năm tiếp theo (2013 – 2020)

 PA1: Khơng có hợp đồng bảo trì phòng ngừa:

Chi phí sửa chữa: 5 x 20tr = 100tr

Tổn thất trong sản xuất : 5 x 70tr = 350tr

Tổng chi phí bảo trì: 100tr + 350tr = 450tr

 PA2: Có hợp đồng bảo trì phòng ngừa:

Chi phí hư hỏng kỳ vọng: 20tr + 70tr = 90tr

Chi phí hợp đồng bảo trì phòng ngừa: 10tr x 4 x 7 = 280tr

Tổng chi phí bảo trì : 90tr + 280tr = 370tr24Phân tích và đánh giá 2 phương án bảo trì:

Trong 07 năm tiếp theo (2013 – 2020)ĐVT: Triệu đồngNội DungPA1PA2Chi phí bảo trì phòng ngừa0280Chi phí bảo trì hư hỏng10020Chi phí tổn thất do ngừng hoạt động35070TỔNG CHI PHÍ BẢO TRÌ450370Kết luận: chọn chính sách bảo trì theo PA2 là hợp lý

25III. Các biện pháp bổ sung nhằm tăng

độ tin cậy của thiết bị năm 2013

3.1. Áp dụng chính sách dự phòng vật tư phụ tùng tối ưu

-Đối với các danh mục dự phòng bắt buộcVí dụ: R(i) = 0.9999

 R’(i) = 0.9999 + 0.9999x(1-0.9999)

= 0.9999999926III. Các biện pháp bổ sung nhằm tăng

độ tin cậy của thiết bị năm 2013

3.2. Nâng cao kỹ năng vận hành của nhân viên

- Đào tạo và thường xuyên bồi dưỡng nâng cao kỹ năng

- Tăng sự hiểu biết của nhân viên về tính năng kỹ thuật của

hệ thống

3.3. Nâng cao năng lực của hệ thống bảo dưỡng

- Trang thiết bị

- Nhân lực27TRÂN TRỌNG CẢM ƠN THẦY

VÀ CÁC ANH CHỊ ĐÃ THEO DÕI28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác bảo trì máy biến áp của công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×