Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

Quy trình quản trị điều hành:PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

3 hoạt động chính:PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.2. Chức năng:PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.3. Nội dung của QTSX và ĐH:

- Xây dựng chiến lược trong quản trị sản xuất

- Dự đoán cầu đối với hàng hóa hoặc dịch vụ

- Lựa chọn địa điểm và bố trí mặt bằng doanh nghiệp

- Lựa chọn sản phẩm hoặc công nghệ của doanh nghiệp

- Quản trị vật liệu và quản trị hàng tồn kho

- Quản trị tiến độ và kiểm soát sản xuất

- Quản trị chất lượng

- Quản trị tiêu thụ sản phẩmPHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.2. Xây dựng chiến lược:

Quy trình xây dựng chiến lược

12345Xác

định sứ

mạng

của tổ

chứcPhân

tích

SWOTXây dựng

chiến

lược sản

xuất vàLựa

chọn

chiến

lược

QTSX

và ĐHThực

hiện

chiến

lược SX

và ĐHđiều

hànhPHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.2.1. Xác định sứ mệnh của tổ chức:

• Lý do tồn tại của tổ chức?

• Tại sao xã hội nên tán thành việc phân bổ

các nguồn lực cho tổ chức?

• Giá trị tạo ra cho khách hàng là gì?PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.2.2 Phân tích SWOT:

Phân tích

tình hình

cạnh tranh,

tình hình

cơng tyXây dựng

chiến lượcHình thành và thực hiện các

quyết định mang tính chiến lược

ở những bộ phận chức năngNhững thay

thế chiến

lượcHình thành

chiến lượcPHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.2.3. Xây dựng chiến lược SX và ĐH:

•Tính năng, hiệu qủa của sản phẩm.

•Yêu cầu của khách hàng.

•Thời gian giao hàng.

•Các phương thức lựa chọn.

•Chất lượng sản phẩm.

•Sản xuất với chi phí thấp.

•Kết hợp các cơng nghệ tiên tiến.

•Sự tin cậy trong việc đáp ứng lịch giao hàng.

•Dịch vụ và phụ tùng thay thế sẵn có.Định

vị các

nguồn

lựcPHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.2.4. Lựa chọn chiến lược QTSX và ĐH:PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.2.5. Thực hiện chiến lược sản xuất và điều hành:

•Nhân viên sẽ là người thực hiện chiến lược, hoạt động do

các nhà quản trị điều hành đề ra.

•Nhà quản lý sẽ làm việc với các nhà quản lý cấp thấp hơn

để xây dựng kế hoạch, ngân sách và chương trìnhPHẦN II: THỰC TRẠNG

C.Ty TNHH Yupoong Việt

Nam: Thành lập ngày

24/06/2002. Văn phòng tại

Lơ A2,3,4 Khu cơng nghiệp

Loteco, P.Long Bình, Biên

Hòa-Đồng Nai. Email:   

www.yupoong.com

ĐT: (0613) 991.981

Fax: (0613) 991937

Giấy phép đầu tư số 138/GPKCN-ĐN.

Doanh nghiệp được đầu tư

100% vốn nước ngoài

Company NameTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×