Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quản trị thương hiệu

Quản trị thương hiệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các quyết định thương hiệu

Quyết định TẠO thương hiệu.

CÁC NHÀ QUẢN TRỊ CẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI:CÓ GẮN THƯƠNG HIỆU CHO HÀNG HĨA

CỦA MÌNH HAY KHƠNG?31Các quyết định thương hiệu

Quyết định BẢO TRỢ thương hiệu.

CÁC NHÀ QUẢN TRỊ CẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI:NÊN GẮN THƯƠNG HIỆU NÀO? CỦA AI CHO

HÀNG HĨA CỦA MÌNH?

- Thương hiệu của nhà SX?

- Thương hiệu của nhà phân phối?

- Thương hiệu của nhà SX và Phân phối?

32Các quyết định thương hiệu

Quyết định TÊN thương hiệu.

Lựa chọn và xác lập cấu trúc thương hiệu sản

phẩm

- Chiến lược cấu trúc đa thương hiệu

- Chiến lược thương hiệu tập thể

- Chiến lược thương hiệu doanh nghiệp hay

còn gọi là thương hiệu gia đình

- Gắn thương hiệu riêng biệt của từng sản

phẩm kết hợp với tên thương mại của cơng ty.

33QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU TRONG Q TRÌNH

KINH DOANH

1. Đánh giá sức khỏe thương hiệu

2. Có nên mở rộng giới hạn sử dụng thương hiệu

hay không?

3. Sử dụng một hay nhiều thương hiệu cho các

hàng hóa có những đặc tính khác nhau của

cùng một mặt hàng?

4. Mua bán và nhượng quyền thương hiệu.

5. Tái định vị thương hiệu hoặc loại bỏ thương

hiệu.

34PHẦN III. BÀI HỌC VỀ QUẢN TRỊ

THƯƠNG HIỆU VÀ SẢN PHẨMPHÂN TÍCH THẤT BẠI TRONG CƠNG TÁC

QUẢN TRỊ SẢN PHẨM VÀ THƯƠNG HIỆU

CỦA TRIBECO1. Khái quát về Tribeco

• Tên cơng ty: Cơng ty cổ phần

nước giải khát Sài Gòn - Tribeco

• Tên viết tắt: Tribeco

• Cơng ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn Tribeco được thành lập tháng 11/1992.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quản trị thương hiệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×