Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chức năng của thương hiệu

Chức năng của thương hiệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chức năng của thương hiệu

Chức năng tạo sự cảm nhận và tin cậy.

– Cảm nhận sự khác biệt, vượt trội.

– Cảm nhận giá trị cá nhân khi tiêu dùng (đẳng cấp).

– Yên tâm và thân thiện.26Chức năng của thương hiệu

Chức năng kinh tế.

– Giá trị tài sản của doanh nghiệp.

– Thu hút đầu tư.

– Gia tăng doanh số và lợi nhun.27Vai trũ ca thng hiu

Thơng hiệu tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp và

sản phẩm trong tâm trí ngời tiêu dùng.

Thơng hiệu nh một lời cam kết giữa doanh

nghiệp và khách hàng.

Thơng hiệu nhằm phân đoạn thị trờng v tạo

nên sự khác biệt trong quá trình phát triển của

sản phẩm.

Thơng hiệu mang lại những lợi ích cho doanh

nghiệp.

Thu hút đầu t.

Thơng hiệu là tài sản vô hình

và rất có giá của doanh nghiệp.

12/10/1828QUN TR THNG HIỆU

• Khoa học Quản trị thương hiệu được đưa ra đầu tiên bởi Neil H.

McElroy thuộc tập đoàn Procter & Gamble. Quản trị thương

hiệu được hiểu là việc ứng dụng các kỹ năng marketing cho

một sản phẩm, một dòng sản phẩm hoặc một thương hiệu

chuyên biệt, nhằm gia tăng giá trị cảm nhận về sản phẩm của

người tiêu dùng và từ đó gia tăng tài sản thương hiệu, khả

năng chuyển nhượng thương quyền.12/10/1829Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chức năng của thương hiệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×