Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiểu Luận Quản Trị Nguồn Nhân Lực

-GVHD: PGS.TSKH Phạm Đức ChínhMột nhược điểm của cơng ty mà nhóm chúng tơi nhận thấy là bảng mơ tả cơng việc của

trưởng phòng kỹ thuật phải kiêm nhiệm quá nhiều do đó chúng tơi đề xuất nên giảm bớt

cơng việc để trưởng phòng kỹ thuật tập trung vào chuyên môn nhiều hơn, tránh ôm đồm quá

nhiều mà không tập trung được vào từng cơng việc cụ thể từ đó nâng cao hiệu suất cơng

việc và hiệu quả thực hiện.Nhóm 12Trang 19Tiểu Ḷn Quản Trị Nguồn Nhân LựcGVHD: PGS.TSKH Phạm Đức Chính

KẾT LUẬNSau quá trình phân tích cũng như đưa ra ưu - nhược điểm của quy trình đánh giá

trưởng phòng kỹ tḥt cơng ty TNHH ADC ta có thể thấy rõ tầm quan trọng của việc đánh

giá nhân viên, đây là công việc nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm thu hút, duy trì và phát

triển ng̀n nhân lực trong thời gian dài.

Quy trình đánh giá cũng như các chỉ tiêu đánh giá cần được xây dựng thật chi tiết,

khoa học và phù hợp với mơ hình cũng như văn hóa doanh nghiệp mới đảm bảo tính hiệu

quả. Nhờ nó mà người làm công tác quản lý tranh sđược các vấn đề như nguồn nhân lực cạn

kiệt, tinh thần sa sút, sắp xếp nhân sự không hợp lý cũng như phục vụ cho quá trình đề bạt,

khen thưởng cũng như xử phạt.

Đánh giá nhân viên góp phần khơng nhỏ vào thành cơng của một tổ chức. Muốn

đánh giá tốt thì yêu cầu đầu tiên là phải có một quy trình đánh giá tốt đồng thời xây dựng

đúng và đủ các chỉ tiêu đánh giá. Bên cạnh đó, một yêu cầu hết sức quan trọng là người

chịu trách nhiệm đánh giá không được đánh giá theo cảm tính cũng như theo tình cảm

riêng. Việc đánh giá cần phải công khai, minh bạch và cụ thể. Việc đánh giá được thực hiện

tốt không những mang lại giá trị lớn cho nhân viên mà còn mang lại ng̀n lợi lớn cho

doanh nghiệp, đảm bảo q trình phát triển bền vững và thành cơng của doanh nghiệp.Nhóm 12Trang 20Tiểu Luận Quản Trị Nguồn Nhân LựcGVHD: PGS.TSKH Phạm Đức Chính

PHỤ LỤCBảng 1. Bảng mô tả công việc công ty ADCBẢN MƠ TẢ CƠNG VIỆC

Vị trí/chức danh: trưởng phòng kỹ thuật

I.II.THÔNG TIN CHUNG

1. Bộ phận: Kỹ thuật

2. Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật

3. Quản lý bởi: Giám đốc

4. Liên hệ cơng việc: Tất cả các phòng ban trong cơng ty

5. Hình thức trả lương: Cố định + thưởng hiệu quả hàng năm

6. Trách nhiệm giám sát: Có

7. Nhân viên thuộc quản lý: Nhân viên kỹ thuật

NHIỆM VỤ

• Quản lý, giám sát sản xuất đáp ứng kịp quá trình, tránh ách tắc sản xuất, tham mưu

và báo cáo tình hình sự cố cho thiết bị lãnh đạo.

• Kết hợp với đội cơ điện giải quyết nhanh chóng cơng tác sửa chữa đáp ứng kịp thời

sản xuất.

• Phân cơng cho nhân viên kỹ thuật thực hiện chủ trương của lãnh đạo công ty về việc

tăng cường và giảm sát công tác sửa chữa thường xuyên tại các phân xưởng sản xuất.

• Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo công ty về công tác đầu tư dự án F3 mới.

• Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo công ty về hệ thống điện, công tác mơi trường, bảo

hộ lao động, phòng cháy chữa cháy.

• Hoạch định và phân công cho nhân viên lập kế hoạch; kiểm sốt thi cơng, nghiệm

thu, quyết tốn: xây dựng cơ bản, bảo hộ lao động, kế hoạt bảo trì, kế hoặc kiểm định

và hiệu chỉnh dụng cụ đo.

• Quản lý và phân công cho các nhân viên kỹ thuật lập định mức tiêu hao vật tư; tiêu

chuẩn hóa vật tư; lập dự toán; quyết toán vật tư tháng, quý, năm và quyết tốn nhân

cơng các hạng mục xây dựng cơ bản để tính chi phí lương cho đội bảo trì và đội vận

tải.Nhóm 12Trang 21Tiểu Ḷn Quản Trị Ng̀n Nhân LựcGVHD: PGS.TSKH Phạm Đức Chính• Phụ trách quản lý công tác xây dựng cơ bản: lập hồ sơ theo đúng quy chế quản lý

công tác xây dựng cơ bản, phân cơng cho nhân viên kỹ tḥt báo cáo tình hình thực

hiện định kỳ xây dựng cơ bản hàng năm.

III.

QUYỀN HẠN

• Đề nghị lãnh đạo cơng ty bố trí nhân lực có chuyên ngành phù hợp để thực hiện

tốt nhiệm vụ của phòng.

• Cho dừng sản xuất khi:

 Máy móc khơng đảm bảo an tồn

 Phương án thi cơng các hạng mục thi cơng khơng đảm bảo an tồn.

IV.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

• Được trang bị 1 máy tính bàn, 1 điện thoại bàn, văn phòng phẩm, email cơng ty.

• Làm việc theo giờ hành chính, thứ 7, Chủ nhật nghỉ, điều động làm tăng ca khi

cần.

• Được hưởng chế độ phúc lợi theo quy định chung của công ty và theo chức vụ

đảm nhiệm.

V.

CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG THÀNH TÍCH

• Theo bảng KPI cho trưởng phòng kỹ tḥt.

• Đánh giá một năm một lần.

VI. YÊU CẦU NĂNG LỰC

1. Trình độ học vấn: cao đẳng, đại học.

2. Trình độ chun mơn: ưu tiên chuyên ngành công nghệ thông tin và điện điện tử.

3. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh đọc hiểu

4. Trình độ vi tính: Bằng B văn phòng

5. Khả năng cần có:

• Quản lý thời gian

• Xử lý tình huống nhanh chóng

• Chịu được áp lực cơng việc

• Tn thủ nội quy, kỷ luật lao độngNhóm 12Trang 22Tiểu Luận Quản Trị Nguồn Nhân LựcGVHD: PGS.TSKH Phạm Đức ChínhBảng 2. Phiếu đánh giá nhân viênPHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

(Khối Kỹ thuật Văn phòng)

Mục đích: + Đánh giá định kỳ hàng năm

Ngày đánh giá:___/___/____

+ Hết hạn Hợp đồng lao động

Ban/ Nhà máy:___________

+ Thăng tiến

+ Khác:

A. Nhân viên khai thông tin và tự nhận xét:

HỌ VÀ TÊN:............................................Loại HĐLĐ: …………………………………

Đơn vị/ Chức danh: ..................................Ngày hiệu lực: Từ …../…./…..đến …../…./……...

Mã Nhân Viên: …….................................Hệ số lương CB: …………………………….........

Trình độ: ...................................................Ngày hưởng: ……………………………………...

1/ Ưu điểm/ Thế mạnh:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……

2/ Những điểm yếu cần khắc phục/ cải tiến:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……

3/ Thành tích khen thưởng/ hình thức kỷ ḷt (nếu có):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……

4/ Ý kiến đề xuất nguyện vọng và cam kết với Công ty trong thời gian tới:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……

(Ký tên)Nhóm 12Trang 23Tiểu Luận Quản Trị Nguồn Nhân LựcGVHD: PGS.TSKH Phạm Đức ChínhB/ Trưởng bộ phận/ Tổ trưởng và Đồng nghiệp nhận xét:

1/ Tổ trưởng, Trưởng bộ phận: ................................. Chức danh: ............................ (Ký tên)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2/ Đồng nghiệp:: ......................................... Chức danh: ........................................... (Ký tên)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

C/ Trưởng, Phó phòng đánh giá: Chức danh:

Hướng dẫn: người đánh giá, người được đánh giá trực tiếp đánh giá:

C.I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC:

1. Các công việc đã thực hiện:

2. Kết quả3. Tiến độ thực hiện………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

C.II. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC:

STTTiêu chuẩn đánh giá(a)

1Hệ số Kém TBình Khá(b)

A. Thái độ - Tỷ lệ 30%©

30Tn thủ nội quy công ty, tác phong nghiêm

Túc

Tuân thủ phân công công việc664Đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với công

việc

Tinh thần đoàn kết trong tập thể5Cầu tiến, học hỏi, nổ lực36Tinh thần tiết kiệm chi phí VPP, điện nước…37Nhiệt tình tham gia phong trào đoàn thể32

3B. Kỹ năng – Tỷ lệ 40%Nhóm 12Trang 246340Tốt1

2

3

4

điểm điểm điểm điểm

(d)

(e)

(f)

(g)Tổng

điểm(h)Tiểu Luận Quản Trị Nguồn Nhân LựcGVHD: PGS.TSKH Phạm Đức Chính1Kỹ năng thực hiện công việc122Kỹ năng sắp xếp công việc, làm việc chủ động83Thực hiện công tác báo cáo44Kỹ năng nhận định và giải quyết vấn đề45Kỹ năng làm việc nhóm46Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin47Tư duy sáng tạo4C. Kiến thức – Tỷ lệ 30%301Kiến thức về công việc chuyên môn122Nắm bắt quy trình cơng ty93Hiểu biết pháp ḷt liên quan chun mơn9Tổng100Điểm bình qn = Tổng điểm cột (g)/100

Điểm bình quân1.5Kết luận2.5Kém- T

TBTB Bình Khá(V)C.III. Kết luận chung:

1. Kết luận: +Năng lực:

+ Kết quả công việc

2. Kiến nghị: + Loại hợp đồng lao động:

+ Vị trí công việc

+ Lương:

+ Kế hoạch đào tạo phát triển:

+ Khác:

Nhóm 122Trang 2533.5Khá Khá

tốt4

TốtTiểu Luận Quản Trị Nguồn Nhân LựcGVHD: PGS.TSKH Phạm Đức ChínhÝ KIẾN NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ:

NGÀY

…./…./

…........................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................CHỮ KÝ.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................Ý KIẾN PHÒNG NHÂN SỰ:

NGÀY

…./…./

…........................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................CHỮ KÝ.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................XÉT DUYỆT BAN GIÁM ĐỐC:

NGÀY

…./…./

…........................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................Nhóm 12Trang 26CHỮ KÝTiểu Luận Quản Trị Nguồn Nhân LựcGVHD: PGS.TSKH Phạm Đức ChínhTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. T.S Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, nxb Thống kê

2. T.S Nguyễn Hữu Thân, Quản trị nguồn nhân lực, nxb Thống kê

3. Slide bài giảng Quản trị nguồn nhân lực, PGS. TS Phạm Đức Chính

4. tailieu.vn

5. http://www.adcvn.com/

6. http://www.slideshare.net/kieuhanho1/13knngnhgicngvic110310104323phpapp01#btnNextNhóm 12Trang 27Tiểu Ḷn Quản Trị Ng̀n Nhân LựcGVHD: PGS.TSKH Phạm Đức ChínhBẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

HỌ TÊNMSSVPhùng Thanh PhươngK104071234Vũ Thị ThànhK104071244Nguyễn Tuấn AnhK104071156Nguyễn Trúc ĐạtK104071169Lâm Hồng ÂnK104071159Nhóm 12NHIỆM VỤMỨC ĐỘ HỒN

THÀNH

Phân tích quy trình đánh giá 90%

tại ADC

Lý do chọn đề tài, giải pháp 100%

nâng cao hiệu quả quy trình

đánh giá tại ADC

Power point thuyết trình và 100%

tìm tài liệu công ty

Chỉnh sửa word

90%

Cơ sở lý thuyết về quy trình 90%

đánh giá hiệu suất cơng

việcTrang 28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×