Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG TY TNHH ADC

CHƯƠNG 2 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG TY TNHH ADC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiểu Luận Quản Trị Nguồn Nhân LựcGVHD: PGS.TSKH Phạm Đức ChínhTrụ sở chínhSố 101 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP

Cần Thơ.

Website

http://www.adcvn.com

Điện thoại

0710-384084

Fax

0710-370347

email

info@adcvn.com

Công ty TNHH ADC được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 1999. Từ một nhà phân

phối thuốc BVTV nay ADC đã phát triển thành một tập đoàn vững mạnh với nhiều ngành:

thuốc BVTV, phân bón, giống cây trờng, dược phẩm , thực phẩm thủy sản, bất động sản…

Nhóm sản phẩm của cơng ty bao gồm:

-Thuốc BVTV: thuốc trừ cỏ. thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, kích thích sinh trưởng, thuốc trừ

ốc.

Giống cây trồng: lúa lai, bắp, dưa hấu.

Phân bón: ormagic, special, NPK

Dược phẩm: gutaca travel, slimbest ,coda tux syrup, c-barcool, newt@n, go-bed, coda-tux,

coda-tuxextra,…

Hiện nay, ADC có 600 nhân viên và hệ thống 145 đại lý cấp 1 và 2500 đại lý cấp 2

trải đều ở các tỉnh thành trong cả nước đã xây dựng nên một ADC vững mạnh với phương

châm "Mang Đến Sự Tốt Lành".

ADC có chính sách quy hoạch ng̀n cán bộ lâu dài từ những cán bộ, nhân viên có

tâm huyết, đủ trình độ, năng lực lãnh đạo, có thành tích trong lao động được lãnh đạo đơn vị

đánh giá cao và đưa vào nguồn cán bộ quy hoạch dài hạn cho công ty. Những cán bộ thuộc

diện quy hoạch sẽ được bồi dưỡng, đào tạo bổ sung kiến thức chuyên môn để điều hành các

hoạt động của công ty trong những năm tiếp theo.Nhóm 12Trang 11Tiểu Ḷn Quản Trị Ng̀n Nhân LựcGVHD: PGS.TSKH Phạm Đức ChínhSƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC2.2 Giới thiệu phòng kỹ thuật cơng ty TNHH ADC

Phòng kỹ thuật là một bộ phận chuyên mơn, quản lý các nghiệp vụ có liên quan đến

vấn đề về kỹ tḥt máy móc, thiết bị của cơng ty. Do đặc trưng riêng về lĩnh vực sản xuất

và kinh doanh nên phòng kỹ tḥt có trách nhiệm rất lớn trong việc đảm bảo và duy trì hoạt

động của nhà máy. Hiện nay, chức vụ trưởng phòng kỹ thuật của công ty TNHH ADC do

ông Võ Quốc Hùng đảm nhiệm.

Trong cơng ty ADC phòng kỹ tḥt là một phòng độc lập chịu sự quản lý trực tiếp

từ giám đốc Nguyễn Viết Minh. Phòng kỹ tḥt có các chức năng và nhiệm vụ như sau:

-• Chức năng tham mưu

Tham mưu trong lĩnh vực kỹ thuật hoạt động của máy móc nhà máy, thiết bị, nghiên cứu

ứng dụng tiến bộ khoa học cơng nghệ trong sản xuất.Nhóm 12Trang 12Tiểu Ḷn Quản Trị Nguồn Nhân Lực

---Tham mưu công tác quản lý kỹ tḥt trong tồn cơng ty thơng qua việc hướng dẫn, kiểm tra

việc thực hiện hệ thống quy trình, quy phạm, các quy định trong các tài liệu kỹ thuật vận

hành, bảo trì máy móc, thiết bị, phương tiện đã được phê duyệt

Tham mưu xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa cho máy móc, thiết bị, phương tiện, kết

cấu. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch

• Chức năng thực hiện

Tổ chức kiểm tra định kỳ, đánh giá được tình trạng kỹ tḥt của máy móc, thiết bị, phương

tiện, kết cấu.

--GVHD: PGS.TSKH Phạm Đức ChínhPhối hợp, phân công với các phòng ban có liên quan trong việc đảm bảo vận hành

máy móc của nhà máy.Kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà máy nhằm thông báo kịp thời cho ban giám đốc trong

tình huống xảy ra sự cố.

2.3 Tiến trình đánh giá hiệu suất cơng việc trưởng phòng kỹ thuật công ty nông

dược ADC

Thực tế tại công ty TNHH ADC tiến trình đánh giá diễn qua 5 bước. So với lý

thuyết về đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên thì cơng ty ADC đã bỏ qua 2 bước đó

là:

• Xác định người đánh giá

• Lập mục tiêu và kết quả mới cho nhân viên

Sơ đồ tiến trình1

122Xác

Xác định

định tiêu

tiêu chí

chí đánh

đánhLựa

Lựa chọn

chọn phương

phương pháp

phápgiá

giáđánh

đánh giá

giáThơng

Thơng báo

báo với

với đối

đối tượng

tượng

được

được đánh

đánh giá

giá về

về nội

nội

dung

dung đánh

đánh giá

giá2.3.1 Xác định tiêu chí đánh giáNhóm 125533Trang 1344

Thực

Thực hiện

hiện đánh

đánh giá

giáThảo

Thảo luận

luận với

với đối

đối tượng

tượng

được

được đánh

đánh giá

giá về

về kết

kết quả

quả

đánh

đánh giá

giá và

và đệ

đệ trình

trình lên

lên

cấp

cấp trên

trênTiểu Ḷn Quản Trị Ng̀n Nhân LựcGVHD: PGS.TSKH Phạm Đức ChínhTiêu chí đánh giá tương ứng với mỗi chức vụ và mục đích đánh giá sẽ khác nhau,

không theo một khuôn mẫu chung. Trong trường hợp đánh giá ở đây là đánh giá trưởng

phòng kỹ thuật định kỳ hàng năm vào cuối năm tài chính của công ty.

Dựa trên bảng mô tả công việc của công ty dành cho trưởng phòng kỹ tḥt thì việc

đánh giá sẽ dựa trên hai nội dung là: đánh giá kết quả cơng việc và đánh giá năng lực.

Trong đó nội dung đánh giá kết quả công việc sẽ tùy thuộc vào từng chức vụ nhân

viên đảm nhận để có những cơng việc được đánh giá khác nhau còn về nội dung đánh giá

năng lực thì là khn mẫu chung cho tất cả nhân viên ở bất kỳ vị trí chức vụ nào.

Những tiêu chí cụ thể trong từng nội dung đánh giá như sau:

-Đánh giá kết quả cơng việc:

• Các cơng việc đã hồn thành

• Kết quả cơng việc

• Tiến độ thực hiện cơng việc

- Đánh giá năng lực

• Thái độ

 Tuân thủ nội quy công ty, tác phong nghiêm túc

 Tuân thủ phân công công việc

 Đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với cơng việc

 Tinh thần đồn kết trong tập thể

 Cầu tiến, học hỏi, nổ lực

 Tinh thần tiết kiệm chi phí VPP, Điện nước…

 Nhiệt tình tham gia phong trào đồn thể

• Kỹ năng

 Kỹ năng thực hiện công việc

 Kỹ năng sắp xếp công việc, làm việc chủ động

 Thực hiện công tác báo cáo

 Kỹ năng nhận định và giải quyết vấn đề

 Kỹ năng làm việc nhóm

 Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thơng tin

 Tư duy sáng tạo

• Kiến thức

 Kiến thức về cơng việc chun mơn

 Nắm bắt quy trình cơng ty

 Hiểu biết pháp luật liên quan chuyên môn

2.3.2 Lựa chọn phương pháp đánh giáNhóm 12Trang 14Tiểu Ḷn Quản Trị Ng̀n Nhân LựcGVHD: PGS.TSKH Phạm Đức ChínhTrên thực tế có rất nhiều phương pháp để đánh giá hiệu suất công việc của nhân

viên nhưng để đánh giá được khách quan về đối tượng được đánh giá thì cơng ty kết hợp cả

hai phương pháp quản trị theo mục tiêu và phương pháp định lượng

Trong đó phương pháp quản trị theo mục tiêu sẽ được dùng đánh giá kết quả công

việc và phương pháp định lượng được dùng để đánh giá năng lực thực hiện cơng việc.

• Phương pháp quản trị theo mục tiêu

Đầu mỗi kỳ làm việc ( thường là đầu năm tài chính) giám đốc kỹ thuật sau khi đã

họp bàn mục tiêu làm việc trong năm với ban giám đốc sẽ soạn thảo những mục tiêu công

việc trong năm cho trưởng phòng và nhân viên trực tiếp thuộc cấp mình quản lý (cụ thể ở

đây là trưởng phòng kỹ tḥt ). Sau đó, chính trưởng phòng kỹ tḥt cũng đề ra những mục

tiêu của riêng mình trong năm để phấn đấu. Một cuộc họp nhỏ giữa trưởng phòng kỹ thuật

và giám đốc kỹ thuật được tiến hành để cả hai cùng thảo luận về những mục tiêu công việc

để đi đến kết ḷn cuối cùng những gì trưởng phòng kỹ thuật phải thực hiện trong năm.

Những mục tiêu này dựa trên sự đồng thuận của cả hai bên theo tiêu chí phù hợp với định

hướng hoạt động và tình trạng của công ty.

Trong suốt một năm, giám đốc sẽ định kỳ (thường là 1tháng) xem xét tiến độ thực

hiện mục tiêu và các tiến bộ đạt được nhằm đảm bảo cuối kỳ đánh giá mục tiêu sẽ được

hoàn thành .

Đến kỳ đánh giá cuối năm, giám đốc sẽ dựa trên kết quả đạt được và tiến độ thực

hiện mục tiêu đã đề ra để đánh giá trưởng phòng kỹ tḥt.

STTCÁC CƠNG VIỆC ĐÃ

THỰC HIỆNKẾT QUẢTIẾN ĐỘ

THỰC HIỆN1

2

3

4

• Phương pháp định lượng

Dựa trên các tiêu chí đánh giá đã được xác định ở bước xác định tiêu chí đánh giá

thì giám đốc sẽ đánh giá mức độ quan trọng của từng tiêu chí xét trong tổng thể chung của

nội dung đánh giá năng lực trưởng phòng kỹ thuật. Xác định hệ số chỉ mang tính tương đối

dựa trên kinh nghiệm của giám đốc và tính chất công việc. Đối với trưởng phòng kỹ thuật,

kỹ năng là được đánh giá là tiêu chí quan trọng nhất, sau đó mới đến kiến thức và thái độ

tương ứng với kỹ năng 40%, thái độ 30%, kiến thức 30%.Nhóm 12Trang 15Tiểu Luận Quản Trị Nguồn Nhân LựcGVHD: PGS.TSKH Phạm Đức ChínhSau khi xác định được hệ số thì mỗi tiêu chí sẽ được đánh giá bằng cách cho điểm

với thang điểm 4. Nghĩa là với mức độ kém sẽ được 1 điểm, mức độ trung bình sẽ được 2

điểm, mức độ khá sẽ được 3 điểm và mức độ tốt sẽ được 4 điểm. Khác với những hình thức

cho điểm thơng thường là thang điểm 5, thì cơng ty ADC chỉ sử dụng thang điểm 4 vì với

thang điểm 5 thì điểm 5 là điểm xuất sắc sẽ làm cho nhân viên ỷ lại và khơng có tinh thần

phấn đấu nữa.

Sau khi thực hiện chấm điểm thì điểm sẽ được nhân với hệ số và chia cho tổng hệ

số sẽ ra được điểm trung bình. Cơng thức tính điểm như sau:Dựa vào điểm bình quân, giám đốc kỹ thuật sẽ đánh giá được năng lực của trưởng

phòng kỹ thuật theo mức độ như sau

Điểm

Xếp loại1.5

Kémtrung

bình2

Trung

bình2.5

Trung

bìnhkhá3

Khá3.5

Khá-tốt4

Tốt2.3.3 Thơng báo với đối tượng được đánh giá về nội dung đánh giá

Việc thơng báo cho trưởng phòng kỹ thuật về nội dung và cách thức đánh giá là bắt

buộc và được thơng báo hai lần:

• Lần 1: khi trưởng phòng kỹ tḥt nhận việc

• Lần 2: trước thời gian đánh giá định kỳ

Mỗi lần thông báo như vậy thì giám đốc kỹ tḥt có nhiệm vụ làm rõ những nội

dung sẽ đánh giá, quy trình đánh giá, cách thức đánh giá và thời gian đánh giá. Về trưởng

phòng kỹ tḥt thì có quyền u cầu giám đốc kỹ thuật giải đáp những thắc mắc về việc

đánh giá và kiến nghị những phương thức và nội dung đánh giá phù hợp với thực tiễn hơn.

2.3.4 Thực hiện đánh giá

Công ty ADC rất coi trọng việc đánh giá hiệu suất công việc, đặc biệt là đối với

những vị trí cấp cao như trưởng phòng kỹ thuật.

Đánh giá sẽ được cùng thực hiện bởi:

• Cá nhân trưởng phòng kỹ tḥt

• Đờng nghiệp (trưởng phòng các bộ phận khác, đặc biệt là trưởng phòng nhân sự)

• Giám đốc kỹ tḥt

Nhóm 12Trang 16Tiểu Luận Quản Trị Nguồn Nhân LựcGVHD: PGS.TSKH Phạm Đức ChínhBằng cách kết hợp đánh giá từ nhiều phía sẽ giúp cho kết quả đánh giá khách quan

và chính xác hơn. Những tiêu chí đã được đưa ra ở bước xác định tiêu chí đánh giá sẽ dùng

để đánh giá hiệu suất làm cơng việc của trưởng phòng kỹ tḥt.

Để thực hiện đánh giá, giám đốc kỹ thuật tuần tự thực hiện các việc sau:Lên kế hoạch cụ thể về địa điểm, thời gian phù hợp để đánh giá

Xem lại hồ sơ đánh giá các kỳ trước

Xem lại quy trình đánh giá công việc chung

Chuẩn bị các biểu mẫu đánh giáSau khi đã chuẩn bị đầy đủ cho buổi đánh giá thì giám đốc sẽ tiến hành đánh giá

thơng qua việc phát phiếu đánh giá. Trưởng phòng kỹ thuật một bảng đánh giá, mỗi đồng

nghiệp một bảng đánh giá (ở đây đề cập đến các trưởng phòng có liên quan, tương tác với

trưởng phòng kỹ thuật), chính giám đốc thực hiện một bảng. Công ty ADC chỉ sử dụng một

biểu mẫu đánh giá chung cho tất cả nhân viên nhưng trong đó sẽ có phần riêng cho từng đối

tượng đánh giá và nhận xét (xem phụ lục “bảng đánh giá công việc cơng ty ADC” ). Sau khi

đã hồn tất việc cho điểm đánh giá, nhận xét thì các biều mẫu được thu lại và tạo thành một

tập hồ sơ đánh giá trưởng phòng kỹ thuật và chuyển sang cho Giám đốc nhân sự đánh giá.

2.3.5 Thảo luận với đối tượng được đánh giá về kết quả đánh giá và đệ trình lên cấp

trên

Sau một tuần hồn tất các thủ tục đánh giá khác, giám đốc sẽ thông báo kết quả

đánh giá cho trưởng phòng kỹ thuật.

Qua kết quả đánh giá, giám đốc sẽ chỉ ra những điểm tốt cũng như những điểm cần

khắc phục của trưởng phòng kỹ thuật. Từ đó sẽ giúp trưởng phòng kỹ tḥt nhận ra được

những điểm yếu của mình để khắc phục và phát huy những điểm mạnh của mình trong năm

tiếp theo.

Trong đánh giá sẽ khó tránh khỏi sự mâu thuẫn trong kết quả đánh giá, vì thế

trưởng phòng kỹ tḥt có quyền u cầu giám đốc giải thích rõ ràng về kết quả đánh giá và

bản thân trưởng phòng kỹ tḥt cũng có thể lý giải cho giám đốc về kết quả làm việc của

mình.

Kết quả đánh giá cuối cùng chỉ được thơng qua khi được sự đồng ý nhất trí

của trưởng phòng kỹ thuật và giám đốc kỹ thuậtNhóm 12Trang 17Tiểu Luận Quản Trị Nguồn Nhân LựcGVHD: PGS.TSKH Phạm Đức ChínhCHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

3.1 Ưu điểm tiến trình đánh giá hiệu suất cơng việc trưởng phòng kỹ thuật-Tiêu chí đánh giá rõ ràng, thể hiện được cả hai mặt về hiệu quả công việc và

năng lực cá nhân.

Thông tin về nội dung và cách thức đánh giá được thông báo cụ thể, đầy đủ và kịp thời đến

đối tượng được đánh giá thông qua hai lần thông báo.

Kết quả đánh giá được công ty nhìn nhận từ ba góc độ: cá nhân, ngang cấp và cấp trên.

Đạt được sự đồng thuận cao trong kết quả đánh giá thông qua việc thảo luận kết quả sau

đánh giá giữa trưởng phòng và giám đốc.

3.2 Nhược điểm tiến trình đánh giá hiệu suất cơng việc trưởng phòng kỹ thuật---Giám đốc không được đào tạo về kỹ năng đánh giá mà chỉ làm theo kinh nghiệm nên có thể

dẫn đến thiên kiến trong đánh giá nhân viên dựa trên cảm tính hoặc những thành tích gần

nhất của nhân viên làm cho kết quả đánh giá không chính xác.

Công ty bỏ qua bước đặt ra mục tiêu mới cho nhân viên nên hiệu quả làm việc của nhân

viên không tốt. Với những mục tiêu đặt ra mang tính chất phát sinh từng thời điểm công ty

cần làm cho nhân viên khơng kịp chuẩn bị cho việc hồn thành mục tiêu.

Từ bảng mô tả công việc, nhiệm vụ của trưởng phòng kỹ tḥt rất nhiều bao gờm cả lập kế

hoạch, thi cơng, kiểm sốt, hoạch tốn, quyết tốn dự án. Chính vì áp lực cơng việc q

nhiều làm cho trưởng phòng kỹ tḥt bị “q tải” và có thể khơng tập trung vào cơng việc

chính của mình.

3.3 Đề xuất nâng cao hiệu quả công tác đánh giá hiệu suất công việc trưởng phòng

kỹ thuật--Trong q trình đánh giá thì kết quả của việc đánh giá là vô cùng quan trọng, kết quả của

việc đánh giá phải khách quan để nhìn nhân năng lực của người được đánh giá, do đó, vai

trò của người đánh giá cũng cần được cơng ty chú trọng. Tuy nhiên, đánh giá cảm tính hay

thiên vị là điều khó tránh khỏi trong các tổ chức Việt Nam nên theo nhóm chúng tơi, điều

cần thiết hơn hết là người đánh giá phải đặt lợi ích chung của công ty là trên hết, tránh việc

đánh giá sai người sai kết quả gây mâu thuẫn nội bộ cũng như ảnh hưởng tới kết quả hoạt

động chung của tồn cơng ty.

Một đặc điểm cần nhấn mạnh ở công ty TNHH ADC là công ty không chú trọng trong việc

đặt mục tiêu mới cho nhân viên sau quá trình đánh giá. Mục tiêu mới chỉ được đặt ra khi có

sự thay đổi trong hoạt động hay hệ thống máy móc mà người trưởng phòng kỹ thuật cần

phải chịu trách nhiệm. Do đó, ở bản thân người trưởng phòng và cơng ty cần hoạch định

những mục tiêu mới sau khi đánh giá cả về trình độ và năng lực quản lý để thức đẩy sự phát

triển của cơng ty.Nhóm 12Trang 18Tiểu Ḷn Quản Trị Nguồn Nhân Lực

-GVHD: PGS.TSKH Phạm Đức ChínhMột nhược điểm của cơng ty mà nhóm chúng tơi nhận thấy là bảng mơ tả cơng việc của

trưởng phòng kỹ tḥt phải kiêm nhiệm q nhiều do đó chúng tơi đề xuất nên giảm bớt

cơng việc để trưởng phòng kỹ tḥt tập trung vào chuyên môn nhiều hơn, tránh ôm đồm quá

nhiều mà không tập trung được vào từng công việc cụ thể từ đó nâng cao hiệu suất cơng

việc và hiệu quả thực hiện.Nhóm 12Trang 19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG TY TNHH ADC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×