Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Mô hình phủ kính

2 Mô hình phủ kính

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trang 38giữa các bộ định tuyến IP bằng cách sử dụng các tài nguyên của lớp λ (ví dụ: LSCLSP).

Tính năng đặc trưng của mơ hình phủ kính như thế, bởi vì các mặt phẳng điều

khiển của các lớp cao và lớp thấp được tách riêng với nhau, khơng có vấn đề mở

rộng như đã thấy ở mơ hình ngang hàng. Hơn nữa, với cùng lớp cao, thì nó có thể

cập nhật mặt phẳng điều khiển hoặc các thành phần mạng, như một nút, một cách

độc lập với nhau. Cái này cũng chấp nhận đến quan hệ giữa lớp cao với lớp thấp.

Mơ hình ngang hàng có thể khai thác đầy đủ các thuận lợi GMPLS, như kỹ thuật

lưu lượng đa lớp, nhưng lợi ích khả năng mở rộng, mơ hình phủ kính hạn chế việc

sử dụng đầy đủ các chức năng GMPLS bằng cách chia mặt phẳng điều khiển thành

hai lớp. Một số xem xét mơ hình phủ kính như là bước giới thiệu trong ứng dụng

mang GMPLS. Các thuận lợi của kỹ thuật lưu lượng đa lớp trong mơ hình ngang

hàng và thuận lợi khả năng mở rộng với các mặt phẳng điều khiển trong mơ hình

phủ kính là được thỏa hiệp. Lựa chọn mơ hình tốt nhất cho mạng GMPLS (mơ hình

ngang hàng hoặc mơ hình phủ kính) thì vẫn đang tranh luận với các tổ chức chuẩn

hóa, gồm IETF và OIF (Optical Internetworking Forum).GMPLS - CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC TỔNG QUÁTTrang 39KẾT LUẬN

Thành tựu trong lĩnh vực các thành phần quang sẽ tận dụng cho việc giới thiệu

tất cả mạng quang trong tất cả khu vực vận chuyển thông tin và sẽ đề nghị người

thiết kế hệ thống tạo ra giải pháp mới cho phép phát triển thuận tiện, nhanh chóng

trong mạng viễn thơng. Gần đây, các thiết bị chuyển mạch quang IP đang phát triển,

chúng hoạt động theo mặt phẳng điều khiển nền GMPLS chung để hỗ trợ kỹ thuật

lưu lượng đầy đủ tính năng trong cơ sở hạ tầng trong suốt quang hiện đại.

Ưu điểm chính của phương pháp này nó dựa trên các giao thức đã triển khai

rộng rãi và đã tồn tại rồi trong khi nhiệm vụ quản lý và kỹ thuật mạng có thể được

thực hiện thống nhất trong cả dữ liệu và miền quang. Hơn nữa, nó cung cấp một nền

tảng chức năng có thể đáp ứng sự kỳ vọng trong tương lai liên quan đến cách mạng

làm việc và các dịch vụ sẽ được cung cấp cho khách hàng. Chúng ta có thể hình

dung trong mạng có sử dụng mặt phẳng điều khiển trên nền GMPLS chung thì tất

cả thành phần mạng làm việc nhau để tự động thiết lập con đường quang xuyên qua

mạng.

Đây là mạng quang nó sẽ cung cấp băng thơng cao một phần mười giây, và cho

phép tạo doanh thu dịch vụ và tiết kiệm chi phí đáng kể cho nhà cung cấp dịch vụ.

Tất cả kế hoạch thành công đều phải dựa vào cơ sở hạ tầng quang trên GMPLS, một

môi trường làm việc với tốc độ ánh sáng.GMPLS - CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC TỔNG QUÁTTrang 40Tài liệu tham khảo

[1]. Kompella, K. and Rekhter, Y., OSPF Extensions in Support of Generalized

MPLS, IETF draft, http://www.ietf.org/rfc/rfc4203.txt, Oct. 2005.

[2]. Kompella, K. et al., Link Bundling in MPLS Traffic Engineering, IETF draft,

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-mpls-bundle-06, Dec. 2004.

[3] Banerjee, A. et al., Generalized multiprotocol label switching: an overview

of signaling enhancements and recovery techniques, IEEE Commun. Mag., Vol. 39,

Issue7, 144–151, 2001.

[4] Lang, J. et al., Link Management Protocol (LMP), IETF draft,

http://tools-.ietf.org/html/draft-ietf-ccamp-lmp-10 Oct. 2003 (work in progress).

[5] Naoaki Yamanaka, Kohei Shiomoto, Eiji Oki, GMPLS Technologies

Broadband Backbone Networks and Systems, CRC Press Taylor & Francis Group,

2006.GMPLS - CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC TỔNG QUÁTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Mô hình phủ kính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×