Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO THỜI GIAN CỦA CÔNG TY TNHH KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO THỜI GIAN CỦA CÔNG TY TNHH KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bên cạnh đó, cơng ty Khn chính xác Minh Đạt với những đặc điểm đặc thù của

công ty sản xuất sản phẩm cơng nghiệp nên nhìn chung hình thức trả lương theo thời

gian của công ty khá hợp lý, giúp tạo môi trường thoải mái cho nhân viên làm việc, tạo

điều kiện để nhân viên sáng tạo, không ngừng học hỏi kinh nghiệm, trình độ chun

mơn.

Thứ ba, tiền lương bình quân hàng tháng mà người lao động nhận được tương

đối cao so với các công ty cùng ngành. Đồng thời công ty luôn đảm bảo trả lương đầy

đủ và đúng thời hạn để nhân viên yên tâm làm việc.

Ngoài ra, cơng ty còn có thang bảng lương cụ thể để xác định mức lương khởi

điểm khá rõ ràng cho nhân viên mới và có chính sách thu hút nhân lực giỏi về công ty

bằng các mức lương phụ cấp khác nhau tùy thuộc vào từng đối tượng.

3.2. Nhược điểm

Hình thức trả lương cơng ty lựa chọn vẫn còn tồn tại một số điểm hạn chế cần

được quan tâm xem xét, từ đó có hướng khắc phục nhằm hồn thiện tốt hơn cho hình

thức trả lương cho cơng ty đó là:

Thứ nhất, chế độ trả lương này mang tính bình qn, tiền lương không gắn với

hiệu quả của công việc, không khuyến khích sử dụng hợp lý thời gian làm việc để tiết

kiệm thời gian, vật tư trong quá trình sản xuất, ít có tác dụng khuyến khích tăng năng

suất lao động và nâng cao hiệu quả cơng việc. Ngồi ra, việc đưa ra hệ số lương cho

từng nhân viên không có chỉ tiêu cụ thể xác định mức độ phức tạp của của cơng việc

và khả năng hồn thành cơng việc đó do đó khơng đảm bảo tính khách quan.

Thứ hai, giữa tiền lương và số lượng, chất lượng sản phẩm khơng có quan hệ trực

tiếp.

Thứ ba, các hình thức xét thưởng chưa cụ thể, không rõ ràng và chưa khuyến

khích được người lao động trong cơng việc. Các hình thức khen thưởng quá đơn giản,

quá ít và chưa linh hoạt trong các quy định. Bên cạnh đó, việc đánh giá xét thưởng chỉ

do một cá nhân đánh giá vì vậy rất dễ mang tính chủ quan.

Chính vì lẽ đó nên hình thức tiền lương theo thời gian đã khơng mang lại cho

người lao động sự quan tâm đầy đủ với thành quả lao động của mình, khơng tạo điều

kiện thuận lợi để điều chỉnh kịp thời những thái độ sai lệch khi người lao động ỷ lại và

không chú tâm công việc.

3.3. Đề xuất nâng cao hiệu quả của hình thức trả lương theo thời gian tại Cơng

ty TNHH Khn chính xác Minh Đạt

- Cần theo dõi những thay đổi về chính sách tiền lương của Nhà nước để có thể

điều chỉnh mức lương hợp lý cho nhân viên trong cơng ty.

- Đảm bảo duy trì thu nhập cho nhân viên ở mức ổn định, từ đó nâng cao đời

sống vật chất và tinh thần cho họ.

- Công khai, minh bạch những tiêu chí xếp hạng khen thưởng, phụ cấp… để tồn

thể nhân viên có động lực làm việc và tăng năng suất lao động.

- Quy trình tính lương nên gọn nhẹ hơn.21- Các khoản phụ cấp hay phúc lợi dành cho những đối tượng, chức vụ khác nhau

cần có sự chênh lệch đủ lớn để có thể thu hút nhân viên mới về với công ty và giữ

chân nhân viên cũ.

- Nên căn cứ vào tình hình kinh doanh của cơng ty để xem xét có nên hay không

thay đổi bậc lương, nâng cao hệ số lương cho nhân viên khi họ đã góp một phần cơng

lao vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.KẾT LUẬN

Trước sự cạnh tranh khốc liệt trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, để có thể

giữ vững vị trí của mình thì các doanh nghiệp cần phải phát triển ngày càng lớn mạnh,

và để làm được điều đó, việc giữ chân được nguồn nhân lực là yếu tố được ưu tiên

hàng đầu. Tuy nhiên, không phải nhà quản trị nào cũng biết cách thực hiện việc này, và

mỗi người sẽ sử dụng những chiến thuật khác nhau. Song nhìn chung, hướng đi hiệu

quả nhất chính là thỏa mãn nhu cầu chi phí cho nhân viên của cơng ty. Vì vậy, những

chính sách trả lương trong doanh nghiệp chính là lực hút đối với nhân viên của họ, ai

cũng mong muốn được làm việc với một mức lương cao và xứng đáng với công sức họ

bỏ ra. Cho nên, việc duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng của hình thức trả lương

theo thời gian trong cơng ty ln ln phải được chú trọng trong suốt q trình phát

triển.22PHỤ LỤC 1 – TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trần Kim Dung, (2001), Quản trị Nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp Thành phố

Hồ Chí

Minh.

STT

HỌTÊN

MSSV

2.

Nghị

1

Ngơ

Thị

Thúy

Diệu

K104071165

định số

2

Võ Thị Ngọc Hậu

K104071182

3

Trần Ngọc Sơng Ngân

K104071211

4

Nguyễn Thị Thủy Tiên

K104071254

103/2012/NĐ-CP quy định về Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm

việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và

các cơ quan tổ chức có th mướn lao động, Chính Phủ ban hành ngày 4/14/2012.

3. Nghị định 114/2002/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết về thi hành một số điều của Bộ

luật Lao động về tiền lương, Chính phủ ban hành ngày 31/12/2002.

4. Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số Điều của NĐ

114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 về tiền lương đối với người lao động

làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp, Bộ Lao động –

Thương binh, Xã hội ban hành ngày 30/5/2003.

5. Luật số 71/2006/QH 11 về Bảo hiểm xã hội, Quốc hội thông qua ngày

29/6/2006.

6. Luật số 25/2008/QH 12 về Bảo hiểm Y tế, Quốc hội thông qua ngày

14/11/2008.

7. Luật số 10/2012/QH13 Luật Lao động, Quốc hội thông qua ngày 02/07/2012.PHỤ LỤC 2 – DANH SÁCH NHÓM 2023Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG THEO THỜI GIAN CỦA CÔNG TY TNHH KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×