Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần III: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH Thương mại – Tài chính Hải Âu

Phần III: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH Thương mại – Tài chính Hải Âu

Tải bản đầy đủ - 0trang

vấn đề này. Cụ thể là giảm lượng đặt hàng mỗi lần và tăng số lần đặt hàng một năm

lên trung bình 15 lần/năm. Hải Âu cũng nên tính tốn cụ thể để tìm được cho mỗi

loại hàng tồn kho một lượng đặt hàng tối ưu. Có như vậy, chi phí kinh doanh cũng

như giá thành sản phẩm mới có thể giảm để có thể cạnh tranh với các hãng cung

cấp khác.

Đồng thời, dựa trên những biến động của lượng xe tồn kho thực tế trong năm,

đặt ra một lượng dự trữ an tồn là rất cần thiết. Cơng ty cần thực hiện nghiêm ngặt

kiểm tra, kiểm kê hàng tồn kho thường xun, định kì có biên bản kiểm kê gửi lên

ban lãnh đạo Công ty, đặc biệt là công cụ dụng cụ phải thực hiện kiểm kê như các

thành phần hàng tồn kho khác.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần được lập nhiều hơn để bù đắp những

thiệt hại trong nhiều trường hợp như hàng tồn kho bị giảm chất lượng, số lượng...

Trong những năm vừa qua, Hải Âu ln có một lượng nhỏ hàng tồn kho tồn tại

trong thời gian dài mà vẫn chưa được tiêu thụ. Cơng ty cũng cần lập thêm dự

phòng giảm giá hàng tồn kho cho những loại này hoặc phải tìm cách thanh lý, vừa

giảm được chi phí lưu kho, lại giảm được lượng dự phòng có thể phải lập.

3.1.2.Kết hợp quản lý hàng tồn kho theo mơ hình EOQ với mơ hình chiết khấu

giảm giá

Nếu Cơng ty đặt hàng chiết khấu với số lượng lớn, mơ hình EOQ cơ bản sẽ

có thể được thay đổi đơi chút. Để quyết định có nên yêu cầu lô hàng với số lượng

lớn để được chiết khấu hay khơng, doanh nghiệp cần tối thiểu hố tổng chi phí mua

hàng, đặt hàng và chi phí lưu kho.

Cơng ty có thể giảm chi phí hàng tồn kho một năm nếu đặt hàng đủ lớn để

hưởng tỉ lệ chiết khấu hợp lý. Tuy nhiên, Công ty phải cân nhắc xem có thể áp

dụng mơ hình này cho những loại hàng tồn kho nào, so sánh xem chi phí nào tăng

lên (như chi phí lưu kho), chi phí nào giảm đi (như chi phí mua hàng). Có những

loại hàng tồn kho nếu để lâu sẽ làm giảm giá trị, kết quả là dự phòng giảm giá hàng

tồn kho lại tăng lên, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

3.1.3.Hồn thiện bộ máy tổ chức và hệ thống sổ sách quản lý hàng tồn kho

Trước hết, dù áp dụng mơ hình nào, vấn đề đặt ra là nhà quản lý làm thế nào

để quản lý con người, phát huy được đầy đủ tính tích cực của nhân viên và tính

sáng tạo của họ, khiến họ có tinh thần trách nhiệm cao.

15Việc làm cần thiết đối với Công ty lúc này là bổ sung thêm nhân lực có kiến

thức về quản lý hàng tồn kho cho hai phòng Kinh doanh và phòng Kế tốn tài

chính để giảm tải khối lượng cơng việc mà các cán bộ hiện nay phải xử lý.

Hệ thống sổ sách kế tốn hàng tồn kho cần được hồn thiện hơn, đặc biệt là

các phiếu xuất, nhập kho cần được thiết kế sao cho có thể chuyển tải được những

nội dung cần thiết cho nhà quản lý, tránh những sai sót, gian lận hoặc nhầm lẫn có

thể xảy ra trong mọi hoạt động liên quan đến hàng tồn kho. Đối với hệ thống

chứng từ trong chu trình hàng tồn kho, Công ty cần lập chi tiết hơn các loại phiếu

như phiếu xuất kho, phiếu lưu kho, phiếu vận chuyển hàng... với nội dung thể hiện

rõ mục đích sử dụng, cách thức vận chuyển và thanh toán, nơi đến, nơi đi....

Các phòng ban cần được phân tách nhiệm vụ. Phòng kinh doanh chỉ nên thực

hiện chức năng mua hàng và lựa chọn khách hàng tiêu thụ. Phòng kiểm tra chất lượng

và số lượng hàng tồn kho nhập, xuất và theo dõi biến động trong kì cần được thành

lập. Các cán bộ liên quan phải được đào tạo để có thể nắm vững chu trình hàng tồn

kho của cơng ty mình, từ đó hiểu.

3.1.4.Một số giải pháp khác

Ngồi những giải pháp đã nêu trên, để công tác quản lý hàng tồn kho tại

Cơng ty Thương mại – Tài chính Hải Âu được hồn thiện hơn nữa, dưới đây là một

số đóng góp khác dựa trên những quan sát thực tế tại Công ty thời gian qua:

- Cơng ty cần tích cực tìm hiểu, xác định và đưa ra lựa chọn đúng đắn về

nguồn cung ứng, người cung ứng để đạt được các mục tiêu: Giá cả mua vào thấp,

các điều khoản thương lượng có lợi cho doanh nghiệp và đặc biệt phải đảm bảo về

chất lượng vật tư, hàng hóa.

- Lựa chọn phương tiện, cách thức vận chuyển phù hợp để tối thiểu hóa chi

phí vận chuyển, xếp dỡ.

- Thường xun theo dõi sự biến động của phân khúc thị trường Công ty đang

tiến hành kinh doanh. Dự đoán xu thế biến động trong tương lai để có quyết định

điều chỉnh kịp thời việc mua sắm, dự trữ vật tư, hàng hóa có lợi cho doanh nghiệp

trước những biến động của thị trường.

- Tổ chức tốt, khoa học việc bảo quản các loại xe và phụ tùng. Cần áp dụng

chế độ thưởng phạt hợp lý, tránh tình trạng mất mát, hỏng hóc hay những hao mòn

khơng đáng có ở hàng hóa, vật tư.

16- Thường xuyên kiểm tra, nắm vững tình hình dự trữ, phát hiện kịp thời tình

trạng hàng hóa bị ứ đọng, khơng còn phù hợp với nhu cầu thị trường để nhanh

chóng đề ra các biện như thanh lý, giảm giá… nhằm thu hồi vốn, tránh thua lỗ và

tiến hành đầu tư vào những dòng sản phẩm khác thích hợp hơn.Kết luận

Qua quá trình cùng nhau làm bài thảo luận, nhóm chúng em đã tìm hiểu và

học hỏi được nhiều điều mới mẻ, bổ ích, lý thú về quản trị doanh nghiệp nói chung

và quản lý hàng tồn kho nói riêng. Đồng thời cũng giúp chúng em hiểu thêm rằng

để trở thành nhà quản trị giỏi thì khơng chỉ cần am hiểu những vấn đề lý luận mà

còn phải biết vận dụng những lý luận đó vào thực tiễn để giải quyết những vấn đề

thực tế phát sinh. Với đề tài “Mơ hình quản trị hàng tồn kho và thực tế công tác

17quản trị hàng tồn kho tại Công ty TNHH Thương mại – Tài chính Hải Âu ”,

nhóm em thấy rằng quản lý hàng tồn kho là một trong những hoạt động quản lý

khá phức tạp, đòi hỏi các nhà quản lý doanh nghiệp phải vận dụng sáng tạo các

phương pháp, mơ hình trong thực tiễn cũng như phải lập được hệ thống cơ cấu

quản lý hiệu quả. Để có được thành cơng trong quản lý hàng tồn kho, người quản

lý phải thực sự bỏ công sức và thời gian để tìm cho doanh nghiệp mình những giải

pháp phù hợp. Trong quá trình nghiên cứu đề tài do sự hiểu biết còn hạn chế nên

chun đề của em khơng thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận

được ý kiến đóng góp của các thầy cơ giáo để bài thảo luận này được hoàn thiện

hơn.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

Giáo trình Quản trị tài chính– Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương

Liên - Nhà xuất bản Trường Đại học Thương Mại

2.

Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp – Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn

Đình Kiệm – Nhà Xuất bản Tài chính – 2008

3.

Giáo trình Quản trị Tài chính – Tác giả: Nguyễn Hải Sản – Nhà Xuất

bản Tài chính – 2007

4.

Giáo trình Kiểm tốn tài chính – Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Quang

Quynh – Nhà Xuất bản Tài chính – 2001

5.

http://haiau.vn/vn/

18Mục lục

Lời mở đầu........................................................................................................................................................1

Phần I: cơ sở lý luận về hàng tồn kho trong doanh nghiệp.............................................................................2

1.1.Khái niệm, vai trò hàng tồn kho21.1.1.Khái niệm hàng tồn kho.............................................................................2

1.1.2.Vai trò của hàng tồn kho.............................................................................3

1.2.Quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp41.2.1.Khái niệm quản trị hàng tồn kho................................................................4

1.2.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến tồn kho dự trữ................................................4

1.2.3.Chi phí tồn kho...........................................................................................5

1.2.4.Mơ hình đặt hàng hiệu quả (Economic odering quantity – EOQ)............5

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần III: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH Thương mại – Tài chính Hải Âu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×