Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số nguyên tắc sửa đổi hành vi cá nhân theo chiều hướng tích cực

Một số nguyên tắc sửa đổi hành vi cá nhân theo chiều hướng tích cực

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hành Vi Tổ Chức- 20 -GVHD : TS.Vũ Quangchỉnh được hành vi của mình hoặc do hiểu lầm. Do đó để cải thiện những vấn đề

này các nhà quản lý có thể csư dụng những biện pháp sau:

Hợp lý trong việc cơ cấu tở chức, phân bở lợi ích nhằm tránh chồng chéo

chức năng và xung đột về quyền lợi.

Tổ chức những khóa học về kỹ năng sớng, kỹ năng giao tiếp cho nhân viên.

Thường xuyên tổ chức giao lưu thơng qua các hoạt động dã ngoại, vui chơi

giải trí nhằm tăng sự gắn bó, đồn kết trong nội bộ tở chức…Danh mục tài liệu tham khảo :

 Giáo trình Tâm lý trong quản lý .(Học viện bưu chính viễn thơng E-ptit.)

 Giáo trình Tâm lý quản lý (GS.TS Đỗ Văn Phức).

 Giáo trình Hành vi tở chức (PGS.TS Bùi Anh Tuấn).

 5 Phương pháp xư lý xung đột

http://sdtc.tdt.edu.vn/index.php/doc-va-suy-ngam/ky-nang/164-5-phng-phap-x-ly-xung-t6 cách giảm thiểu xung đột vơi đồng nghiệphttp://tuvantamly.vn/index.php?/Chuyen-cong-so/6-cach-giam-thieu-xung-dot-voi-dongnghiep.html Làm gì khi có mâu thuẫn nội bộ phát sinh?http://www.lanhdao.net/leadership/home.aspx?catid=5&msgid=11613Quản lý xung đột trong tổ chức dẫn tới hành vi của các cá nhânHành Vi Tổ Chức- 21 -GVHD : TS.Vũ QuangKẾT LUẬN

Xung đột trong tở chức có thể làm mất đi tính đồn kết cũng như hiệu quả

trong cơng việc của cá nhân hay một sớ bộ phận nhóm.Quản lý khơng đúng cách sẽ

gây nẩy sinh xung đột trong công ty. Các mâu thuẫn sẽ mau chóng lơn nhanh nếu

khơng được giải quyết thỏa mãn và hợp lý. Và một khi tính đồn kết bị mất đi,

những cơng việc đòi hỏi sự cộng tác sẽ trở thành nỗi ám ảnh của các cá nhân.Trong

mọi tình h́ng , chúng ta nên làm cho xung đột dịu xuống.Thảo luận và thực hịên

trao đổi một cách bình tĩnh vơi thái độ xây dựng và tập trung vào thẳng vấn đề chứ

không hương trọng tâm vào bất cứ cá nhân nào cả. Nếu làm được điều này thì mọi

cá nhân trong tở chức đều lắng nghe cẩn thận và hiểu được vấn đề cũng như cùng

đưa ra giải pháp nhằm giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.Qua công tác quản trị và

điều phối xung đột, chúng ta có thể khiến mơi trường làm việc trở nên thoải

mái,quan hệ giữa các đồng nghiệp thêm gắn bó để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề

ra của công việc.Quản lý xung đột trong tổ chức dẫn tới hành vi của các cá nhânHành Vi Tổ Chức- 22 -GVHD : TS.Vũ QuangQuản lý xung đột trong tổ chức dẫn tới hành vi của các cá nhânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số nguyên tắc sửa đổi hành vi cá nhân theo chiều hướng tích cực

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×