Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề xuất các giải pháp

Đề xuất các giải pháp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cung cấp thông tin:

gởi hồ sơ, bài thuyếtĐối thoại cùng họ: tổ

chức họp, hội nghị…minhThu thập thông tin, xemThảo luận phương án,xét ý kiếntranh thủ sự ủng hộ..LOGOPHẦN IVTỔNG KẾTPHÂN BIỆT ĐMC & ĐTM PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

 MỤC TIÊU

 QUY TRÌNH THỰC HIỆN

 TÍNH CHẤT

 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

 SẢN PHẨM CHỦ YẾUƯU ĐIỂMQuy mô đánh giá rộng, khái quát được các mặt của dư án.

Tạo cơ sở khoa học về mơi trường cho q trình ra quyết định

Đưa ra kịch bản quy hoach và hướng tác động của dự án.

Tạo sức thuyết phục cho quyết định chiến lược

Đánh giá, phân tích tác động tích luỹ ơ nhiễm.HẠN CHẾViệc thiết lập chưa đồng bộ do chưa có quy định cụ thể.

Đội ngũ cán bộ chưa có nhiều kinh nghiệm.

Chưa có sư gắn kết trong q trình xây dựng ĐMC & CQK

Chưa tận dụng được hết tác dụng của ĐMC trong q trình triển khai dự án

 Chưa cơng khai minh bạch trong việc lấy kiến người dân.DANH SÁCH NHÓM 6 10CMT1. Trần Thị Anh Thư

2. Lưu Đức Tân

3. Nguyễn Thị Hải

4. Lê Hoàng Thủy Tiên

5. Nguyễn Thị Thùy Trang

6. Hà Huy Hiếu

7. Nguyễn Tấn Thành

8. Nguyễn Hoàng Tiến

9. Phạm Lê Hải Sơn

10. Bùi Thị Tuyết Minh

11. Nguyễn Thị Mỹ Chi1022298

1022255

1022084

1022300

1022312

1022096

1022267

1022302

1022248

1022175

1022035NHĨM 6 10CMTCẢM Ơ

NTHẦY

CƠ VÀ

Đ Ã CH

CÁC B

Ú Ý LẮ

ẠN

NG NG

HE!!!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề xuất các giải pháp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×