Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xác định các vấn đề môi trường chính

Xác định các vấn đề môi trường chính

Tải bản đầy đủ - 0trang

VD: Dự án phát triển du lịch tại Tp HCM

Lĩnh vựcTài nguyên – môi

trườngNhân văn- xã hộiVấn đề môi trường trọng tâmPhá hủy rạn san hơ: neo đậu tàu thuyền, khai thác san hơ, xây dựng cơng trình, …

Rừng ngập mặn ven bờ: chặt phá để xây dựng các công trình;

Ơ nhiễm bãi biển: xả thải do khách du lịch,Suy thối đa dạng sinh học;

Ơ nhiễm nước.• Bất bình đẳng trong phân phối lợi nhuận do chủ đầu tư bên ngồi;

• Lạm phát;

• Xói mòn bản sắc văn hóa địa phương;

• Hiểu biết của cộng đồng về giá trị tài ngun du lịch còn thấp;

• Cộng đồng chưa tham gia vào du lịch do thiếu kỹ năng, kiến thức, vốn, ...3. Phân tích hiện trạng & xu hướng biến đổi MT khi chưa thực hiện dự ánDựa trên xu hướng trong quá khứ, hiện tại của các vấn đề môi trường.Phân tích các vấn đề MT chính

Đánh giá hiện trạng & dự báo diễn biến MT4. Phân tích hiện trạng và xu hướng biến đổi khi thực hiện dự ánĐánh giá các mục tiêu & định hướng của dự án.

Dự báo diễn biến mơi trường trong q trình thực hiện.Đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực của các hoạt động được đề xuất trong

CQKĐặc điểm, nguyên nhân của các rủi ro

Xác suất

Phạm vi tác động

Thời gian tác động (ngắn hạn, dài hạn)STTVẤN ĐỀ MƠI TRƯỜNG/ĐẤTNƯỚCKHƠNG KHÍTN SINH HỌCGIAO THÔNGKT-XHTỔNG CỘNG-3-1-4-2+2+2-6-2-4-1-4+2+2-7+1-4+1-8+2-6HOẠT ĐỘNG1Xây dựng sân bay quốc

tế2Xây dựng cảng nước

sâu3Khai thác du lịch san hô4Tăng cường mạng lưới-2-2-3-3-1-3xe

5Quy hoạch khu đất-2-1-1-4-9-8-9-14trống làm KDLTỔNG

CỘNG+1+85. Đề xuất các giải phápVề MT: đưa ra giải pháp kĩ thuật & xếp theo thứ tự ưu tiên. Về KT-XHCân đối lợi ích & tránh xung đột giữa các bên.

Làm cho quá trình ra quyết định minh bạch & dân chủ hơn.Cung cấp thông tin:

gởi hồ sơ, bài thuyếtĐối thoại cùng họ: tổ

chức họp, hội nghị…minhThu thập thông tin, xemThảo luận phương án,xét ý kiếntranh thủ sự ủng hộ..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xác định các vấn đề môi trường chính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×