Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHÂN BIỆT ĐMC & ĐTM

PHÂN BIỆT ĐMC & ĐTM

Tải bản đầy đủ - 0trang

ƯU ĐIỂMQuy mô đánh giá rộng, khái quát được các mặt của dư án.

Tạo cơ sở khoa học về môi trường cho quá trình ra quyết định

Đưa ra kịch bản quy hoach và hướng tác động của dự án.

Tạo sức thuyết phục cho quyết định chiến lược

Đánh giá, phân tích tác động tích luỹ ơ nhiễm.HẠN CHẾViệc thiết lập chưa đồng bộ do chưa có quy định cụ thể.

Đội ngũ cán bộ chưa có nhiều kinh nghiệm.

Chưa có sư gắn kết trong quá trình xây dựng ĐMC & CQK

Chưa tận dụng được hết tác dụng của ĐMC trong quá trình triển khai dự án

 Chưa công khai minh bạch trong việc lấy kiến người dân.DANH SÁCH NHÓM 6 10CMT1. Trần Thị Anh Thư

2. Lưu Đức Tân

3. Nguyễn Thị Hải

4. Lê Hoàng Thủy Tiên

5. Nguyễn Thị Thùy Trang

6. Hà Huy Hiếu

7. Nguyễn Tấn Thành

8. Nguyễn Hoàng Tiến

9. Phạm Lê Hải Sơn

10. Bùi Thị Tuyết Minh

11. Nguyễn Thị Mỹ Chi1022298

1022255

1022084

1022300

1022312

1022096

1022267

1022302

1022248

1022175

1022035NHÓM 6 10CMTCẢM Ơ

NTHẦY

CÔ VÀ

Đ Ã CH

CÁC B

Ú Ý LẮ

ẠN

NG NG

HE!!!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÂN BIỆT ĐMC & ĐTM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×