Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÔ PHÂN DU LICH KHACH SAN SAI GON HA LONG

Chương 2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÔ PHÂN DU LICH KHACH SAN SAI GON HA LONG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiChƣơng 2

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY

CỔ PHẦN DU LICH

KHÁCH SẠN SÀ I GÒN HẠ LONG

̣

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KHÁCH SẠN

SÀI GỊN HẠ LONG.

2.1.1. Hồn cảnh ra đời và chƣ́c năng nhiêm

̣ vu ̣ của cơng ty.

Khách sạn Sài Gòn Hạ Long là một khách sạn nằm trong hệ thống của Tổng

công ty du lich

̣ Sài Gò n – Đây là mô ̣t trong những Tổ ng công ty hàng đầ u về kinh

doanh nhà hàng, khách sạn, và các dịch vụ du lịch, lữ hành trong nước và quố c tế .

Năm 1994 công ty đã quyế t đinh

̣ xây dựng Khách sa ̣n Sài Gòn Ha ̣ Long theo thiế t

kế củ a các kiế n trúc sư người Viê ̣t Nam trường phái kiế n trúc cổ điể n, với tổ ngdiê ̣n tić h 25.000 m2 gồ m 5 biê ̣t thự riêng biê ̣t với 23 phòng ngủ nằm trên một đồi

thông thơ mô ̣ng bên bờ vinh

̣ Ha ̣ Long – Di sản thiên nhiên thế giới , đây là một

điề u kiê ̣n thuâ ̣n lơ ̣i, lý tưởng về địa hình để thu hút khách du lịch.

Cơng ty cổ phần du lịch khách sạn Sài Gòn Hạ Long là công ty cổ phần

được thành lập theo Quyết định số 187/1998/QĐ-UB ngày 20/01/1998 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Quang Ninh với số vốn điều lệ là 160 ty đờng, cơng ty cổ phần du

lịch khách sạn Sài Gòn - Hạ Long ra đời với 7 đơn vị là thành viên sáng lập là:

Tổng công ty du lịch Sài Gòn, Tổng cơng ty bảo hiểm Việt Nam, cơng ty bảo

hiểm Thành phố Hồ Chí Minh, công ty tái bảo hiểm Quốc gia, Ngân hàng cơng

thương Sài Gòn, Cơng ty xây lắp 3 Đà Nẵng, trong đó vốn góp cổ phần của Tổng

cơng ty Du lịch Sài Gòn chiếm 51%. Ngành nghề kinh doanh chính là: Khách sạn

du lịch quốc tế, kinh doanh lữ hành quốc tế, xuất nhập khẩu và xây dựng cơ bản.

Sau một quá trình xây dựng, khách sạn Sài Gòn - Hạ Long đi vào hoạt động

tháng 3 năm 2002 với tổng số 228 phòng ngủ đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 sao.

Nhiệm vụ: + Kinh doanh khách sạn và các dịch vụ, sản phẩm du lịch: Phòng

38ngủ, ăn uống, tàu du lịch, hội họp, văn phòng đại diện.

+ Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế.

+ Xuất nhập khẩu các sản phẩm du lịch…

Trong những năm qua Công ty Cổ phần Du lịch khách sạn Sài Gòn - Hạ

Long đã khẳng định vị trí của mình trên thị trường.

Điều đó chứng tỏ sự nỗ lực phấn đấu của mọi thành viên trong Công ty rất

lớn. Bên cạnh đó, trước tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường

khách sạn và sự phát triển ngày càng cao của nhu cầu du lịch. Do đó, vấn đề đặt ra

là làm thế nào để công tác nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng chính sách linh

hoạt, luôn là vấn đề mà Ban lãnh đạo trong Công ty cổ phần Du Lịch Khách sạn Sài

Gòn - Hạ Long quan tâm, đánh giá là cơng cụ hữu hiệu nhất giúp cho khách sạn

cạnh tranh và đứng vững trên thị trường trong giai đoạn hiện nay.

2.1.2. Cơ cấ u tổ chức bộ máy quản lý của cơng ty cổ phần du lịch khách

sạn Sài Gòn Hạ Long.

Về tổ chƣ́c bô ̣ máy

Để giảm bớt sự cồng kềnh trong bộ máy quản lý, Hội đồng quản trị và ban

Tổng giám đốc công ty đã xây dựng lên mơ hình tổ chức và quản lý cơng ty đơn

giản và gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo có hiệu quả nhất. Với mơ hình này Tổng

giám đốc là người quyết định hoạt động kinh doanh của công ty, các bộ phận,

phòng ban có chức năng tham mưu cho Tổng giám đốc. Đờng thời các bộ phận

các phòng ban vẫn có thể kiểm tra giám sát lẫn nhau vì mục tiêu phát triển của

cơng ty.39Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiMƠ HÌNH CƠ CẤU QUẢN LÝ CỦA CƠNG TYHỘI ĐƠNG

QUẢN TRỊBAN KIỂM

SỐTBAN TỔNG

GIÁM ĐỐCBỘ

PHẬN

TIẾP

TÂNBỘ

PHẬN

PHỊNGBỘ

PHÂN

ẢM

THỰCPHỊNG

KINH

DOANH

TIẾP

THỊPHỊNG

KẾ

TỐN

TÀI VỤPHỊNG

TỔ

CHỨC

HÀNH

CHÍNHPHỊNG

KỸ

THUẬT(Ng̀n: Quyết định của tổng giám đốc về chức năng nhiệm vụ của các phòng)NHIỆM VỤ

Hội đờng quản trị: Đứng đầu là chủ tịch hội đồng quản trị, cấp lãnh đạo cao

nhất của cơng ty.

Ban kiểm sốt: Giám sát hoạt động chung của cơng ty (Tình hình kinh

doanh, tình hình tài chính....)

Tổng giám đốc: Là người chịu trách nhiệm pháp nhân của công ty. Nghiêm

túc chấp hành phương châm, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, Định

hướng và giám sát việc hoạch định, thi hành chiến lược của công ty. Tổng giám

đốc chịu trách nhiệm chung công tác đối nội, đối ngoại , tổ chức cán bộ. Chịu

40trách nhiệm trực tiếp trước các cổ đơng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

của cơng ty.

Phó tổng giám đốc: Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng giám đốc và thay

mặt Tổng giám đốc giải quyết công việc phát sinh khi cần thiết.

Phòng tổ chức hành chính: Làm công tác lao động tiền lương, quản lý hành

chính, đánh giá khen thưởng kỷ luật, tổ chức tuyển dụng lao động theo yêu cầu

các phòng và mục tiêu chung của cơng ty.

Phòng kế tốn tài vụ: Quản lý và sử dụng nguồn vốn của công ty sao cho có

hiệu qủ nhất, thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ chính sách và pháp luật thuế của

nhà nước.

Phòng kinh doanh tiếp thị: Tham mưu cho lãnh đạo về công tác thị trường,

marketing...Đề xuất các chiến lược kinh doanh ở từng giai đoạn khác nhau.

Bộ phận phòng: Đây là bộ phận rất quan trọng, nếu làm tốt nhiệm vụ sẽ tạo

ấn tượng tốt khi khách lưu trú tại khách sạn.

Bộ phân lễ tân: Là bộ phận trực tiếp đón tiếp khách đến và đi do đó cần có

trình độ chun mơn và ngoại ngữ tốt

Bộ phân ẩm thực: Chuyên phục vụ các vấn đề ăn uống của khách sạn.

Ngồi ra còn tỏ chức và phục vụ tổ chức các hội nghị, đám cưới...

Bộ phận kỹ thuật: Chuyên bảo trì, sửa chữa và vận hành các trang thiết bị,

máy móc phục vụ trong hoạt động kinh doanh của khách sạn.

2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty.

2.1.3.1 Các nguồn lực.

Về nguồn vốn:

Cơng ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn - Hạ Long ra đời với vốn điều

lệ là 160 tỷ VNĐ. Trong đó, cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn chiếm

51% , số còn lại được phân bổ cho các đơn vị, cổ đông khác là:

Tổ ng công ty Bảo hiể m Viê ̣t Nam

Tổ ng công ty cổ phầ n Bảo Minh

Tổ ng công ty cổ phầ n tái Bảo hiể m Quố c gia Viê ̣t Nam

41Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi

Ngân hàng thương ma ̣i cổ phầ n Sài Gòn công thương Thành phố Hồ Chí

Minh

Ngân hàng cổ phầ n Sài Gòn

Công ty THHH đầ u tư đấ t mới

Công ty cổ phầ n Long Viê ̣t

Công ty cổ phầ n dich

̣ vu ̣ du lich

̣ đường sắ t Hà Nô ̣i

Về nguồn nhân lực :

Với đội ngũ nhân viên: Giỏi chuyên môn nghiệp vụ, hiếu khách, phục vụ

tận tình chu đáo dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Lê Hữu Đức, với chỉ tiêu tăng

doanh thu và lợi nhuận tăng gấp 15% so với năm trước.

Với 230 nhân viên thuộc 7 bộ phận và các phong ban, hầu hết đã đáp ứng

được yêu cầu mà Ban giám đốc đặt ra.

Tuyển dụng, bổ sung nhân lực làm việc cho các bộ phận, đáp ứng yêu cầu

kinh doanh của đơn vị.

Năm 2007, 2008 Công ty đã cử một số CBCNV có năng lực tham gia các

khố đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ quản lý…….

Nhân viên có trình độ Đại học chiếm: 37%

Nhân viên có trình độ Cao đẳng và trung cấp chiếm: 55%

Còn lại đều đã tốt nghiệp PTTH

Trong đó :- Tỷ lệ nữ CBCNV chiếm 65%

- Tỷ lệ nam CBCNV chiếm 35%Phần lớn CBCNV trong Công ty đều qua trường lớp nghiệp vụ Du lịch

(chiếm 92% ).

Đội ngũ CBCNV lành nghề đã đáp ứng được phương châm ― Vui lòng

khách đến, vừa lòng khách đi‖, vì mục tiêu phát chiển của Công ty.

Được thừa hưởng truyền thống của Tổng Công ty Du Lịch Saigon Tourist

có từ năm 1975. Tổng Cơng ty Du Lịch Sài Gòn Tourist có các chi nhánh trải dọc

từ Nam ra Bắc và ở nước ngoài. Nằm tại trung tâm thành phố bên bờ vịnh Hạ

42Long – di sản thiên nhiên thế giới nổi tiếng của cả thế giới. Công ty Cổ phầnkhách sạn Du lịch Sài gòn - Hạ Long ra đời đã được rất nhiều các lữ hành trong và

ngoài nước, các đại sứ qn, các cơng ty, văn phòng đại diện và khách bốn

phương biết đến.

Cơ sở vật chất kỹ thuật:

Để đáp ứng tiêu chuẩn Khách sạn Quốc tế 4 sao, Công ty đã xây dựng lên

cơ sở vật chất tương đối, tương xứng và đờng bộ. Với 228 phòng ngủ được trang

bị đầy đủ thiết bị hiện đại đã mang đến cho du khách sự tiện nghi, thoải mái và an

toàn.

Khách sạn Sài Gòn - Hạ Long nằm ngay bên bờ vịnh Hạ Long thơ mộng và

lộng gió ( Một di sản thiên nhiên thế giới ) với tầm nhìn hướng ra vịnh Hạ Long,

ngay tại trung tâm Thành phố Hạ Long, cách chợ trung tâm 2 km, cách bưu điện

trung tâm 1 km, cách bến tàu tham vịnh Hạ Long 800m …. Là điệu kiện thuận lợi

cho việc kinh doanh khách sạn.

Trong năm 2008 khách sạn đón được 79.000 lượt khách. Cơng suất phòng

bình qn đạt : 75%, bao gờm:

Khách quốc tế: 64.000 lượt

Khách nội địa: 14.000 lượt

2.1.3.2. Thị trƣờng và khách hàng

Về khách hàng

Các cá nhân, tổ chức, công ty trong nước đế n du lich

̣ và tổ chức hô ̣i nghi. ̣

Các thương nhân, khách du lịch thuần túy của các nước Tây Âu, Mỹ, Nhật,

Pháp…Khách sạn được sự hỗ trợ của chuỗi khách sạn và lữ hành nằm trong cùng

hệ thống.

Khách Pháp chiếm 60% (30% là thương nhân, 70% du lịch thuần tuý)

Khách châu Á chiếm 25% (10% là Nhật,còn lại là Hàn Quốc,Trung Quốc)43Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi

Khách khác 15% ( Việt Nam và các quốc tịch khác )

Về cạnh tranh.

Trong tình hình hiện nay, khi nền kinh tế chuyển hướng theo nền kinh tế thị

trường, công ty luôn đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Mặc dù là một trongnhững công ty đầ u tiên và có uy tín trong lĩnh vực kinh doanh du lich

̣ khách sa ̣n ,

nhưng trong điều kiện các dự án đầu tư lớn về nhàhàng khách sạn của trong vàngoài nước ngày càng nhiều , ngoài việc cạnh tranh với các doanh nghiệp trong

ngành du kich

̣ khách sa ̣n củaViệt Nam như: Khách sạn Novotel, Khách SạnDrem, Khách sạn Pear …. Cơng ty còn đối mặt với các cơng ty liên doanh với

nước ngồi: Liên doanh khách sa ̣n Hoàng gia , Lotus hotel…Chiń h vì vâ ̣y ngoài

viê ̣c phải đố i mă ̣t với những chính sách về giá , chấ t lươ ̣ng phu ̣c vu ̣ , tỷ lệ % hoa

hồ ng công ty buô ̣c phải có các chính sách nâng cao hiê ̣u quả s ử dụng vốn để có

lơ ̣i thế hơn trong ca ̣nh tranh.

2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phầ n du lich

̣ khách

sạn Sài Gòn Hạ Long:

2.2.1. Tình hình sử dụng vốn của Công ty:

Cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh và sự biến động:

Đối với doanh nghiệp du lich,

̣ vấn đề huy động vốn là một vấn đề rất quan

trọng, đă ̣c biê ̣t đố i với mô ̣t khách sa ̣n nằ m trên vinh

̣ Ha ̣ Long – Di sản thiên nhiên

thế giới - đảm bảo được nguồn vốn là đảm bảo được khả năng đầ u tư cơ sở ha ̣

tầ ng tố t hơn thế nữa nó còn đảm bảo được khả năng ca ̣nh tranh với các doanh

nghiê ̣p cùng ngành, đến uy tín của doanh nghiệp vì thế nó tạo ra ưu thế cho doanh

nghiệp trong việc thu hút khách và thương hiê ̣u của miǹ h.

Như ta đã biết đặc điểm riêng có của ngành kinh doanh khách sa ̣n là chu

kỳ kinh doanh dài, tổ chức kinh doanh theo kiể u dự án, do vậy nhu cầu về vốn dài

hạn là rất lớn . Mặt khác không thể doanh nghiệp nào cũng cũng có thể đảm bảo

44được nguồn vốn kinh doanh cho các cơng trình xây khách sa ̣n và các cơng trình

lien quan khác của mình bằng ng̀n vốn tự có , thêm vào đó là chi phí sử dụng

vốn tự có thường lớn hơn là vốn vay, vì vậy việc huy động vốn phù hợp với cơng

ty của mình từ các nguồn vốn khác nhau là một đầu tư tất yếu, đòi hỏi các nhà

quản trị tài chính phải có cái nhìn đúng đắn

Cơng ty cở phầ n du lich

̣ khách sa ̣n Sài Gòn Ha ̣ Long cũng nằm trong tình

trạng chung của các cơng ty kinh doanh khách sa ̣n khác ta ̣i Việt Nam , Đặc biệt là

khi huy đô ̣ng vố n đươ ̣c rồ i lam sao cho đ ồng vốn sinh sôi nảy nở tạo cảm giác an

toàn cho các nhà đầu tư. Nên tài chính ln là bài tốn đặt ra cho các nhà quản trị

kế tốn của cơng ty

Vốn chủ sở hữu

Tỉ suất tự tài trợ =  x 100%

Tổng nguồn vốn

Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ mức độc lập về mặt tài chính của

doanh nghiệp càng lớn bởi vì hầu hết tài sản của doanh nghiệp hiện có đầu tư

bằng số vốn của mình và vay dài hạn . Năm 2007 tỉ suất tài trợ là 80,6%, năm

2008 là 81,21%. Điều này chứng tỏ công ty đã ta ̣o uy tín rấ t tố t cho các nhà đầ u

tư nên mức đô ̣ đô ̣c lâ ̣p về mă ̣t tài chính rấ t cao. Năm sau cao hơn năm trước.

Qua bảng bên ta thấy nguồn vốn chủ sở hữu chiếm một tỉ trọng rấ t lớn

trong tổng nguồn vốn vì thế doanh nghiê ̣p có thể hoàn toàn yên tâm trong các

chính sách phát triển của mình . Để biết rõ hơn cơ cấu nguồn vốn của công ty

biến động như thế nào, ta tiến hành xem xét sự tăng giảm của từng loại nguồn

vốn.45Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiBảng 2.1. Nguồ n hin

̀ h thành vố n của công ty

NămNăm20072008A. Nợ phải trả26,586,547,11425,867,606,543I. Nợ ngắn hạn7,376,087,9947,100,971,2342. Phải trả cho khách hàng3,165,062,2772,884,149,5133. Người mua trả tiền trước96,009,396138,176,5491,789,989,9861,026,692,3471,965,924,6252,549,461,6196. Phải trả khác359,101,710502,491,206II. Nợ dài hạn19,210,459,12018,766,635,30919,210,459,12018,766,635,309B. Nguồn vốn chủ sở hữu110,499,707,846111,848,352,5441. Nguồn vốn kinh doanh100,000,000,000100,000,000,0003. Quỹ1,124,840,4331,948,091,2744. Lãi chưa sử dụng9,374,867,4139,900,261,270137,086,254,960137,715,959,087Nguồn vốn1. Vay ngắn hạn4. Thuế và các khoản phải nộp

cho nhà nước

5. Phải trả cho người lao động1. Vay dài hạn

2. Nợ dài hạn

III. Nợ khác2. Chênh lệch tỷ giá5. Nguồn kinh phí

Tổng cộng nguồn vốn(Nguồ n: Báo cáo tài chính năm 2007-2008)Nhâ ̣n xét:

46Nơ ̣ phải trả của công ty năm 2008 giảm đi 719 triê ̣u đồ ng như vâ ̣y mă ̣c dù

công ty không ngừng tăng lên về doanh thu nhưng la ̣i giảm đi nơ ̣ phải trả chứng

tỏ khả năng thanh tốn của cơng ty là rất tốt . Tuy nhiên tùy theo tiǹ h hiǹ h để đảm

bảo hiệu quả sử dụ ng vố n của công ty tố t hơn nên tiń h toán tỉ lê ̣ chiế m du ̣ng vố n

sao cho phù hơ ̣p.

Hê ̣ số nơ ̣ = Tổ ng số nơ ̣ : Tổ ng số vố n của công ty = 18,78% (Năm 2008)

Điề u này chứng khả năng tài chiń h của công ty là rấ t tố t , có uy tín đối v ới

các bạn hàng.

Cơ cấu vốn cố định :

Bảng 2.2: Cơ cấ u vố n cố đinh

̣ năm 2008

Đầu nămCuối nămCuối năm so20082008đầu nămChỉ tiêuSố tiềnTỉ trọngđồ ngSố tiềnTỉ

trọngđồ ng%Số tiềnTỉ trọng%đồ ng%A.Tài sản

CĐ và108,761,583,67879.33104,243,993,24475.69(3.64)0.96102,486,014,39674.7698,369,304,88571.43-3.330.965,535,976,30443,678,159,6282.67-1.330.66739,592,9780.572,196,528,7311.591.02297ĐTdàihạn

I.Tài sản

cố định

II.Đầu tư

tài chính

III.Chi phí

XDCB dở

dang

(Ng̀ n: Báo cáo tài chính năm 2008)47Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi

Qua bảng phân tích cơ cấu vốn cố định ta thấy, tài sản cố định và đầu tư dài

hạn cuối kỳ giảm đi so với đầu kỳ cả về số tuyệt đối lẫn tương đối , tuy nhiên chi

phí xây dựng cơ bản dở dang lại tăng ở cuố i kỳ (297%)chứng tỏ công ty đang có

sự đầ u tư mở rô ̣ng sản xuấ t kinh doanh. Điều này là thuận lợi nếu công ty sử dụng

hợp lý và có hiệu quả tài sản cố định. Ngược lại, hiệu quả sử dụng vốn sẽ giảm

bởi vì tài sản cố định lưu chuyển chậm,

Nguồn vốn cố định :

Nguồn tài trợ thường xuyên là nguồn vốn mà doanh nghiệp được sử dụng

thường xuyên, lâu dài vào hoạt động kinh doanh; bao gồm nguồn vốn chủ sở hữu

và nguồn vốn vay-nợ dài hạn, trung hạn (trừ vay –nợ quá hạn).

Qua bảng trên ta thấy: Nguồn tài trợ thường xuyên
tư dài hạn cả đầu kỳ và cuối kỳ , như vậy nguồn vốn của doanh nghiệp đáp ứng

đủ nhu cầu về tài sản nên công ty đã đầ u tư thêm vào tài sản cố đinh

̣ , do vậy công

ty cần có biện pháp sử du ̣ng vốn sao cho hợp lý bởi khi đầ u tư vào tài sản cố đinh

̣

sẽ khó linh hoạt trong việc huy động vốn nếu cần . Mặt khác qua bảng trên ta thấy

mức chênh lệch đầu kỳ và cuối kỳ của nguồn tài trợ thường xuyên giảm dầ n

chứng tỏ công ty đang kinh doanh cóhiê ̣u quả và đang mở rô ̣ng sản xuấ t kinhdoanh.48,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÔ PHÂN DU LICH KHACH SAN SAI GON HA LONG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×