Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hãy kết nối ngõ ra LED đơn với RELAY và đèn tròn 220Vac/75W.

Hãy kết nối ngõ ra LED đơn với RELAY và đèn tròn 220Vac/75W.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài giảng Vi điều khiển và Ứng dụng

Off1Tắt đèn 1On2Sáng đèn 2Off2Tắt đèn 2On_allSáng hết 2 đènOff_allTắt hết 2 đènBài tập 3.5.2. Thực hiện lại yêu cầu trên với 4 phím ấn điều khiển 2 đèn như sau:

Tên phím ấnChức năngSw1Đảo trạng thái đèn 1Sw2Đảo trạng thái đèn 2On_allSáng hết 2 đènOff_allTắt hết 2 đèn3.6. Lập trình điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay 2 chiều

- Nguyên tắc: Khi động cơ 3 pha đang quay theo một chiều nào đó (tạm gọi là

chiều kim đồng hồ), muốn động cơ quay theo chiều ngược lại thì đổi vị trí 2 pha.

 u cầu:

Viết chương trình điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay 2 chiều dùng 2 phím

ấn thỏa điều kiện:

+ Sử dụng 2 nút ấn SW1 và SW2:

 Khi ấn SW1 động cơ quay theo chiều kim đồng hồ.

 Khi ấn SW2 động cơ quay theo chiều ngược kim đồng hồ.

+ Khi mới cấp nguồn thì động cơ khơng quay.

+ Mỗi khi đảo chiều động cơ phải dừng lại và làm trễ 3 giây.

 Giải quyết vấn đề:

 Giai đoạn 1: Mạch điệnĐặng Thành TựuTrang 117Bài giảng Vi điều khiển và Ứng dụng

RL1SW1

D2AP2.05VBQ1NC

CB1

CB2R1PNPP1.0+88.8NAME=SWR2Q2NPNPP1.1RL2SW2

D1

5VP2.1Hình 3.8. Sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ 3 pha.

 Giai đoạn 2: Giải thuật và code

Đặng Thành TựuTrang 118Bài giảng Vi điều khiển và Ứng dụng

Giải thuật:Code:

#define

sw1

p2.b0

#define

sw2

p2.b1

#define

relay1 p1.b0

#define

relay2 p1.b1

void main(void){

relay1=relay2=0;

while(1){

if(!sw1) {relay2=0;delay_ms(3000);relay1=1;}

if(!sw2) {relay1=0;delay_ms(3000); relay2=1;}

}}

Bài tập làm thêm

Bài tập 3.7.1. Thực hiện lại yêu cầu trên có thêm 1 nút dừng.

Bài tập 3.7.2. Thực hiện lại yêu 3.7.1. với yêu cầu sau

Về phần cứng: 2 phím ấn Start và Stop, 1 LCD hiển thị.

- Mới cấp nguồn, LCD hiển thị:

+ Dòng 1: DK moto 3 pha

+ Dòng 2: Trang thai: D

+ Trạng thái động cơ: dừng

Đặng Thành TựuTrang 119Bài giảng Vi điều khiển và Ứng dụng

- Mỗi khi ấn phím Start sẽ làm thay đổi hiển thị LCD và đảo chiều quay động cơ

như sau:

- Ấn Start lần 1: Trạng thái 1

+ Dòng 1: DK moto 3 pha

+ Dòng 2 của LCD: Trang thai: T

+ Động cơ quay thuận.

- Ấn Start lần 2: Trạng thái 2

+ Dòng 1: DK moto 3 pha

+ Dòng 2 của LCD: Trang thai: N

+ Động cơ quay ngược.

- Ấn tiếp tục ấn Start sẽ đảo trạng thái động cơ.

- Ấn Stop: Trạng thái dừng

+ Dòng 1: DK moto 3 pha

+ Dòng 2 của LCD: Trang thai: D

+ Động cơ dừng.

- Mỗi khi đảo chiều phải dừng động cơ ít nhất 3 giây và lâu nhất 5 giây sau đó đảo

chiều động cơ.

3.7. Lập trình điều khiển đèn giao thơng hiện số

 u cầu: Lập trình điều khiển hệ thống đèn giao thông tại ngã tư thỏa

Trụ đèn 1Trụ đèn 2Đỏ sáng 15 giâyXanh sáng 12 giây + Vàng sáng 3 giâyXanh sáng 15 giây + Vàng sáng 5 giâyĐỏ sáng 20 giâyGiải quyết vấn đề:

 Giai đoạn 1: Thiết kế phần cứngĐặng Thành TựuTrang 120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hãy kết nối ngõ ra LED đơn với RELAY và đèn tròn 220Vac/75W.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×