Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: PHẦN MỀM HỖ TRỢ CHO MÔ ĐUN

CHƯƠNG 2: PHẦN MỀM HỖ TRỢ CHO MÔ ĐUN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài giảng Vi điều khiển và Ứng dụngHình 2.2. Giao diện chấp nhận điều khoản sử dụng.

- Check vào ô I accept the terms of this agreement rồi bấm Next để tiếp tục.Hình 2.3. Giao diện chọn key cài đặt.

- Chọn Use a locally installed license key rồi bấm Next.

Đặng Thành TựuTrang 55Bài giảng Vi điều khiển và Ứng dụngHình 2.4. Giao diện chọn đường dẫn lưu file chứa key.

- Bấm Browse For Key File. Một cửa sổ hiện ra, ta chọn đến file .lxk để thêm key

cho phần mềm.Hình 2.5. Đường dẫn chứa file key.

Chọn rồi Open ta trở lại giao diệnHình 2.6. Đưa các key vào cài đặt

- Bấm Install.

Đặng Thành TựuTrang 56Bài giảng Vi điều khiển và Ứng dụngHình 2.7. Chấp nhận các key này.

- Bấm Yes, sau đó chọn Close.Hình 2.8. Lựa chọn bổ sung nếu đã cài đặt phiên bản cũ.

- Chọn Next để tiếp tục.

Đặng Thành TựuTrang 57Bài giảng Vi điều khiển và Ứng dụngHình 2.9. Lựa chọn kiểu cài đặt (chuẩn hay tự chọn)

- Chọn Typical và chờ cài đặt.Hình 2.10. Màn hình chờ máy tính cài đặt.

Đặng Thành TựuTrang 58Bài giảng Vi điều khiển và Ứng dụng

- Cài đặt hồn tất.Hình 2.11. Màn hình hồn thành cài đặt.

- Bấm Close và tiến hành cập nhật các linh kiện.

- Tiếp tục mở file Update Proteus 8.5 SP0 Demo to PROv1.0.exeHình 2.12. Cập nhật các thư viện cho bản giáo dục.

- Vào Browse… để chọn đến đường dẫn cài đặt phần mềm, sau đó bấm Update

Đặng Thành TựuTrang 59Bài giảng Vi điều khiển và Ứng dụngHình 2.13. Chờ cập nhật các thư viện và hoàn tất.

- Bấm Close để hoàn tất cài đặt phần mềm.

2.1.2. Hướng dẫn sử dụng:

Ví dụ: Vẽ và mơ phỏng mạch điện điều khiển động cơ DC dùng L293.

Tiến hành thực hiện:

- Bước 1: Mở Proteus. Vào màn hình hoặc thanh Start mở phần mềmHình 2.14. Shortcut Proteus trên màn hình.

Sau khi mở sẽ hiện giao diệnHình 2.15. Giao diện Home page của phần mềm.

Đặng Thành TựuTrang 60Bài giảng Vi điều khiển và Ứng dụng

Bảng 2.1. Thanh công cụ của Proteus phiên bản 8.

Công cụChức năng

New Project: Tạo dự án mới

Open Project: Mở dự án cũ

Save Project: Lưu dự án

Close Project: Đóng dự án

Home Page: Trở về màn hình ban đầu

Schematic Capture: Tạo mạch nguyên lý

PCB Layout: Tạo mạch in

3D Visualizer: Xem mạch in ở chế độ 3D

Gerber Viewer: Xem mạch in ở chế độ đường mạch

Design Explorer: Kiểm tra linh kiện mạch nguyên lý

Bill of Materials: Thống kê linh kiện

Source Code: Lập trình vi điều khiển

Project Notes: Ghi chú cho dự án

Overwiev: Giúp đỡ2.1.2.1. Hướng dẫn tạo dự án mới:

- Bước 2.1: Vào New Project. Có 2 cách:

+ Vào File/New Project.

+ Bấm biểu tượng New Project.Đặng Thành TựuTrang 61Bài giảng Vi điều khiển và Ứng dụngHình 2.16. Giao diện bắt đầu dự án mới.

- Bước 2.2: Đặt tên và đường dẫn lưu dự án.

+ Name: đặt tên cho dự án.

+ Path: đường dẫn lưu dự án.

Bấm Next để tiếp tục.Hình 2.17. Chọn kích thước mạch ngun lý.

Đặng Thành TựuTrang 62Bài giảng Vi điều khiển và Ứng dụng

- Bước 2.3: Chọn kích thước mạch ngun lý. Sau đó bấm Next để tiếp tục.Hình 2.18. Chọn kiểu mạch in

- Bước 2.4: Chọn kiểu mạch in. Bấm Next để tiếp tục.Hình 2.19. Chọn Firmware

Đặng Thành TựuTrang 63Bài giảng Vi điều khiển và Ứng dụng

- Bước 2.5: Chọn Firmware. Bấm Next để tiếp tục.Hình 2.20. Giao diện tổng kết dự án.

Hình 2.20. là giao diện để người tạo dự án xem lại toàn bộ các thuộc tính đã đặt

cho dự án. Bấm Finish để hồn tất tạo dự án mới.Hình 2.21. Giao diện vẽ mạch nguyên lý.Đặng Thành TựuTrang 64Bài giảng Vi điều khiển và Ứng dụng

2.1.2.2. Hướng dẫn vẽ mạch nguyên lý và mô phỏng:

- Bước 3: Lấy linh kiện. Chọn biểu tượng trên thanh dụng cụ Component Mode →

nhấn chọn “P” (Pick Devices)Hình 2.22. Thao tác chọn linh kiện

Cửa sổ lấy linh kiện hiện ra:Hình 2.23. Giao diện nhập từ khóa linh kiện cần chọn

 Một số tên và ký hiệu thường dùng được trình bày như bảng 2.2:Đặng Thành TựuTrang 65Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: PHẦN MỀM HỖ TRỢ CHO MÔ ĐUN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×