Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thủy điện, Trung Quốc được gì?

Thủy điện, Trung Quốc được gì?

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Thủy điện, Trung Quốc được gì?1. Thủy điện, Trung Quốc được gì?

 Một số đập theo kế hoạch của Lào và Campuchia sẽ được tài trợ bởi các ngân

hàng và các công ty nhà nước Trung Quốc, cả hai tạo ra "một vốn có và lợi thế

địa chiến lược không lành mạnh đối với Bắc Kinh "cũng như các quốc gia ở hạ

nguồn lại chịu các chi phí (như xói mòn bờ sơng) trong khi Bắc Kinh gặt những

lợi ích.2. Hậu quả từ dân số và biến đổi khí hậu.

 Theo dự báo của Chương trình Mơi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) dân số ở hạ

lưu sông Mekong dự kiến sẽ tăng lên tới 100 triệu vào năm 2025. Lượng mưa hàng năm có thể tăng 13,5% trong một số khu vực, và có thể dẫn

đến lũ lụt nghiêm trọng hơn, một thống kê đáng báo động đặc biệt là kể từ khi

hạ lưu sơng Mêkong có bờ biển rộng lớn và đồng bằng rộng lớn mà chỉ trên

mực nước biển vào năm 2030.III. Xác định thách thức trong tương lai.

1.Mối đe dọa chính.2.Hợp tác song phương và đa phương.3.Trung Quốc và những việc cần phải làmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thủy điện, Trung Quốc được gì?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×