Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Các trường phái của quản trị nguồn nhân lực

d. Các trường phái của quản trị nguồn nhân lực

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tiểu luận quản trị họcGV Hướng dẫn: TS.Đặng Ngọc Đại- Tìm mọi biện pháp đạt được tính vơ ngã: Trong tổ chức khơng ai có thể lợi

dụng để mưu cầu lợi ích riêng, đưa cái tơi vào cơng việc chung của doanh

nghiệp. Lợi ích bộ phận phụ thuộc vào lợi ích chung.

- Tiêu chuẩn hóa và thống nhất các thủ tục: tất cả mọi thủ tục trong doanh

nghiệp đều đã được biên soạn và thống nhất bởi cấp quản lý, khơng được sửa

đổi khi chưa có sự đồng ý của người quản lý.

- Thiết lập trật tự và kỷ luật nghiêm ngặt trong sản xuất: nội quy lao động

được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ khơng có sự ưu ái cho bất kỳ ngươi nào

trong doanh nghiệp. Công bằng, không thiên vị, khước từ mọi đặc quyền, đặc

lợi.

- Ưu tiên cho nguyên tắc chuyên gia: công việc quản lý, xây dựng đường lối,

chiến lược cho doanh nghiệp là công việc của những con người đã được đào

tạo bài bản, quy củ không dành cho công nhân.

* Trường phái tâm lý học xã hội

Thuộc trường phái này gồm có: Argyris, Mac-Gregore, Likert, Maier, Lewin,

Elton Mayo, Rogers,…

Nguyên tắc quản lý con người của trường phái tâm lý học xã hội:

- Phân bớt quyền lực và trách nhiệm cho cấp dưới: quyền lực được san sẻ

cho từng bộ phận, không tập trung để tránh lãng phí về thời gian, nguồn lực

khi quy mô sản xuất được mở rộng.

- Coi trọng nguồn nhân lực cấp dưới: tìm kiếm sự tham gia, đóng góp của

mọi thành viên cấp dưới vào công việc chung.

- Đánh giá cao vai trò động viên của người quản lý, điều khiển: với việc chịu

trách nhiệm quản lý từng bộ phận khác nhau, người quản lý có vai trò quan

trọng trong công tác xây dựng tư tưởng, thúc đẩy động lực làm việc cho nhân

viên. Do đó, yếu tố động viên của người quản lý trực tiếp rất quan trọng.Trang 13Bài tiểu luận quản trị họcGV Hướng dẫn: TS.Đặng Ngọc Đại- Xây dựng mối quan hệ dựa trên lòng tin cậy lẫn nhau hơn là dựa trên

quyền lực: việc sử dụng con người dựa trên nguyên tắc “dùng người phải tin

người, khơng tin thì khơng nên dùng”. Quyền lực được trao hoàn toàn vào

người được phân quyền và người này chịu trách nhiệm trực tiếp với người nắm

quyền cao hơn.

- Phát triển tinh thần trách nhiệm, tự kiểm tra: coi trọng tinh thần tự giác

trong mỗi nhân viên, không đốc thúc hay kiểm tra tại mọi thời điểm.

- Chú trọng trao đổi thông tin giữa mọi người: nhà quản lý thường xuyên liên

lạc, trao đổi thông tin với cá nhân người lao động để tìm hiểu tâm tư, nguyện

vọng của từng người. Do đó, tạo ra mơi trường làm việc thân thiện, thoải mái,

có thể kịp thời xử lý và tạo lợi ích cho cơng việc chung.

- Ưu tiên tối đa cho các quan hệ con người trong doanh nghiệp: xây dựng

mối quan hệ tốt giữa người lãnh đạo với người lao động là yếu tố chủ yếu của

trường phái này.

* Trường phái quản lý nhân lực hiện đại

Trường phái này gồm có Drucker, Chandler, Lewrence, Lorscho,

Woodwward, March, Simon,…

Nguyên tắc quản lý con người trong trường phái hiện đại:

- Doanh nghiệp là một hệ thống mở: doanh nghiệp là một hệ thống mở, ln

thích ứng với mơi trường, cơng nghệ mới, pháp luật của chính phủ, thị trường

vốn.

- Xây dựng bộ phận thống nhất: các bộ phận được tổ chức thống nhất, gắn kết

như một, liên quan chặt chẽ với nhau.

- Cơ chế quản lý mềm dẻo, uyển chuyển: cơ chế quản lý được xây dựng gọn,

nhẹ, uyển chuyển để thích ứng với mơi trường xung quanh ln phát triển,

biến đổi và có lúc khơng ổn định.Trang 14Bài tiểu luận quản trị họcGV Hướng dẫn: TS.Đặng Ngọc Đại- Điều kiện lao động không ngừng đổi mới: quản lý không ngừng cải thiện

điều kiện lao động và chất lượng cuộc sống của người lao động. Với việc phát

triển các hình thức mới về tổ chức lao động, làm phong phú các chức năng như

đội, tổ, nhóm tự quản, các câu lạc bộ chất lượng cao.

- Ưu tiên làm cho con người ngày càng có giá trị trong xã hội: Con người là

yếu tố quan trọng nhất, khai thác năng lực con người cũng như phát triển hơn

nữa năng lực đó là nhiệm vụ quan trọng của nhà quản lý. Với việc tổ chức đào

tạo, huấn luyện để phát triển hơn nữa nguồn lực con người.

Khi phân chia quản lý nguồn nhân lực theo 3 trường phái trên thì trường phái

quản lý nguồn nhân lực tâm lý học xã hội là một bước đệm để tiến đến trường phái

quản lý nguồn nhân lực hiện đại. Trong trường phái quản lý nhân lực tâm lý học xã

hội chỉ khai thác nguồn lực con người, thì trường phái quản lý nhân lực hiện đại đã

phát triển thêm một bước, không chỉ khai thác nguồn lực con người mà con phát

triển hơn nữa nguồn lực đó. Do đó, có nhiều tài liệu phân chia quản trị nguồn nhân

lực thành hai trường phái chính là cổ điển và hiện đại.

e. Nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực là việc thực hiện chức năng của tổ chức quản trị căn

bản, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Phân tích công việc: đây là giai đoạn đầu trong việc quản trị nguồn nhân lực,

có vai trò rất quan trọng. Trong giai đoạn này, người quản trị phân tích các yếu

tố cần thiết cho cơng việc như: ngoại hình, tính cách, trình độ, chun mơn…

- Tuyển dụng nhân viên: sau khi phân tích các yếu tố cần thiết cho cơng việc,

giai đoạn tiếp theo của nhà quản trị là tìm kiếm những ứng viên, đáp ứng được

các yêu cầu của công việc.

- Đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên: Khi đã tuyển

được nhân viên đáp ứng cho công việc, việc tổ chức các lớp học để đào tạo,

huấn luyện cho nhân viên.Trang 15Bài tiểu luận quản trị họcGV Hướng dẫn: TS.Đặng Ngọc Đại- Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động thông qua sử dụng hệ thống kích

thích vật chất và tinh thần đối với nhân viên: thơng qua những chính sách

cụ thể như: lương, thưởng, nghỉ lễ, nghỉ phép… để cải thiện môi trường làm

việc, gắn kết mối quan hệ giữa nhà quản trị và người lao động.

f. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực

Công việc quản trị không hề dễ dàng khiến cho vai trò của nhà quản trị trở

nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một nhà quản trị giỏi cần biết phân tích và nắm

vững các yếu tố môi trường ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến công tác quản lý

nguồn nhân lực. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực gồm hai yếu tố

chính là yếu tố bên ngồi và yếu tố bên trong.

* Yếu tố bên ngồi:

- Khung cảnh kinh tế: tình hinh kinh tế và cơ hội kinh doanh ảnh hưởng lớn

đến quản lý nguồn nhân lực. Khi có sự biến động về kinh tế thì doanh nghiệp

cần điều chỉnh hoạt động quản lý để có thể thích nghi và phát triển tốt. Cần

duy trì lực lượng lao động có kỹ năng cao để khi có cơ hội mới sẽ sẵn sàng

tiếp tục mở rộng kinh doanh. Hoặc khi cần chuyển hướng kinh doanh mặt

hàng mới, phải đào tạo lại công nhân. Doanh nghiệp một mặt phải duy trì các

lao động có tay nghề, mặt khác phải giảm chi phí lao động doanh nghiệp.

- Dân số, lực lượng lao động: tình hình phát triển dân số với lực lượng lao

động tăng, đòi hỏi phải có thêm nhiều việc lạm mới, ngược lại sẽ làm lão hóa

đội ngũ lao động trong cơng ty và khan hiếm nguồn nhân lực.

- Luật pháp: luật pháp ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực, ràng buộc các

doanh nghiệp trong việc tuyển dụng đãi ngộ, đòi hỏi giải quyết tốt mối quan hệ

về lao động.

- Văn hóa, xã hội: đặc thù văn hóa, xã hội mỗi nước, mỗi vùng, mỗi địa phương

ảnh hưởng không nhỏ đến quản lý nguồn nhân lực, với những nấc thang giá trị

khác nhau, về giới tính, về đẳng cấp…Trang 16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Các trường phái của quản trị nguồn nhân lực

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×