Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Chuẩn bị nguyên liệu:

a. Chuẩn bị nguyên liệu:

Tải bản đầy đủ - 0trang

c. Hồ:

Chỉ sau khi được nhuộm mới chuyển sang khăn hồ.

Trước khi hồ nhân viên vận hành phải đảm bảo rằng hồ đã

được chuẩn bị sẵn sàng.

d. Vắt:

Chỉ sau khi hồ được chuyển sang công đoạn vắt bằng

máy ly tâm. Chỉ sau khi vắt được kiểm tra, nếu đạt sẽ được

chuyển sang khâu sấy. Nêu không đạt sẽ được mang đi tẩy

hoặc hiệu chỉnh hoặc đánh hồ lại.

e. Sấy:

Chỉ sau khi vắt được chuyển sang công đoạn sấy khô

bằng máy sấy sóng cao tần cho tới khi đạt được độ ẩm u

cầu.

h. Đánh ống:

Q trình đánh ống gồm đánh cơn và đánh cốp.

k. Hoàn tất:

Chỉ sau khi được đánh ống sẽ được chuyển sang cơng

đoạn đóng gói, bao bì, dán nhãn và chuyển sang kho thành

phẩm.

Khả năng thực hiện chất lượng:

Từ 1992 Vetco đã tích cực trong cải tiến năng suất,

những chương trình đơn giản hố cơng việc và xây dựng

những nhóm làm việc. Nhưng mãi đến năm 1996 cơng ty

mới cam kết lấy giấy chứng nhận ISO 9000. Sau một năm

chuẩn bị, Vetco đã nhận được giấy chứng nhận ISO 9002.

Thành công này đã đưa Vetco trở thành người dẫn đầu thị

trường trong sản xuất chỉ may và chỉ thêu các loại ở thị

20trường Việt Nam. Công ty đã xây dựng cho mình một danh

tiếng tốt về chất lượng sản phẩm và niềm tin của khách

hàng về các dịch vụ của công ty.

Công ty đã đạt được sự tin tưởng hoàn toàn của khách

hàng về khả năng thực hiện đầy đủ những cam kết của

công ty về thời gian, màu sắc và chất lượng với chi phí thấp.

Cơng ty có chủ trương liên kết lâu dài với một vài nhà cung

cấp chính để được sự phục vụ tốt nhất, nguyên vật liệu có

chất lượng ổn định, và giảm bớt một số hoạt động làm tăng

chi phí của cả hai bên. Hiện nay, một số nhà cung cấp của

công ty là: Công ty China Thread cung cấp sợi mộc, công ty

BASF cung cấp hóa chất, thuốc nhuộm… Cơng ty thường

xun giao dịch với các ngân hàng như: Vietcombank,

Hongkongbank…

Sau khi đạt được giấy chứng nhận ISO 9002, mọi hoạt

động của công ty được viết ra một cách rõ ràng và sắp xếp

theo một trình tự ngăn nắp. Tinh thần làm việc của nhân

viên được nâng cao và nhận thức của khách hàng được cải

thiện. Hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên dần dần

tăng lên. Những thành công ban đầu này đã khuyến khích

ban lãnh đạo cơng ty theo đuổi một chiến lược lâu dài hơn:

chương trình Quản lý Chất lượng tồn diện.Ơng Lê Văn,

trưởng phòng Đảm bảo chất lượng, rất quan tâm đến cải

tiến chất lượng . Ông và các nhân viên của ông đã nghiên

cứu nhiều tài liệu liên quan đến cải tiến chất lượng. Ông

nhận thấy rằng chi phí chất lượng (COQ) sẽ là chương trình

chất lượng kế tiếp của công ty.212. Thực trạng lập kế hoạch quản lý chi phí chất

lượng

Mục tiêu chi phí chất lượng :

Chương trình chi phí chất lượng ở Vetco làm cho các

chỉ số tài chính trở nên rõ ràng hơn. Việc đo lường COQ làm

rõ những chi phí khơng phù hợp( chi phí do khơng làm đúng

ngay từ đầu) để mọi người trong công ty chú ý đến vấn đề

chất lượng chứ không đo tiền lời từ những chi tiêu cho ngăn

ngừa. Qua chương trình COQ giúp cơng ty thay đổi văn hố

hướng về chất lượng. Đồng thời COQ góp phần nâng cao

nhận thức, tạo ra sự quan tâm của mọi người đến chương

trình chất lượng vì nó thể hiện những chi phí tiết kiệm được

khi áp dụng mơ hình quản lý mới. Các vấn đề chất lượng và

các khu vực có vấn đề chất lượng được phát hiện qua các

khoản chi phí khơng phù hợp để kiểm sốt và điều chỉnh

các hoạt động.

Lập kế hoạch chi phí chất lượng :

* Chương trình COQ của cơng ty được thực hiện làm

hai giai đoạn :

- Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chuẩn bị kéo dài một

năm. mục tiêu của giai đoạn này nhằm chứng minh hiệu

quả của chương trình ISO 9002 bằng cách điều tra những

dữ liệu trước khi nhận được giấy chứng nhận 4 tháng cho

đến tháng Giêng năm 1997.

- Giai đoạn hai sẽ triển khai chương trình COQ trong

tồn cơng ty

* Nhân sự :22Nhóm hoạch định COQ được thành lập. Nhóm này

bao gồm những thành viên của mọi phòng ban,bởi vì tất cả

các phòng ban ngoại trừ phòng kế tốn và tài chính, đều có

liên quan đến chất lượng của sản phẩm. Tuy nhiên hai

phòng này lại hỗ trợ trong báo cáo những dữ liệu COQ.

Thành viên của phòng Đảm bảo chất lượng đóng vai trò

chính và thành viên của các phòng ban khác đóng vai trò hỗ

trợ. Trong giai đoạn thứ nhất họ phải đối mặt với rất nhiều

khó khăn trong việc : định nghĩa chất lượng sản phẩm, tiêu

chuẩn đo lường.

* Các loại chi phí chất lượng:

Sau khi nhóm hoạch định chất lượng định nghĩa chất

lượng sản phẩm là sự thoả mãn khách hàng 100%. Họ phân

COQ ra làm 4 nhóm:

1- Chi phí phòng ngừa - Những chi phí liên quan đến

tất cả các cơng việc thiết kế để ngăn ngừa những khuyết tật

có thể xảy ra đối với sản phẩm hoặc dịch vụ. Chúng bao

gồm những chi phí trực tiếp liên quan đến lập kế hoạch chất

lượng, nghiên cứu và phân tích q trình sản xuất, nhuộm

thử, huấn luyện nhân viên, và một vài chi phí khác như là

văn phòng phẩm, điện thoại, fax…

- Chi phí lập kế hoạch chất lượng: chi phí liên quan đến

thời gian làm việc của nhân viên lập kế hoạch chất lượng.

- Chi phí nghiên cứu và phân tích q trình sản xuất :

chi phí liên quan đến thời gian làm việc của các nhân

viên,nguyên liệu, điện nước, hơi, khấu hao thiết bị cho

nhuộm thử.23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Chuẩn bị nguyên liệu:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×