Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vai trò việc áp dụng COQ

Vai trò việc áp dụng COQ

Tải bản đầy đủ - 0trang

khi đó chất lượng sản phẩm giảm làm doanh số bán ra giảm

sút do mất uy tín, thị phần. Điều này có thể làm doanh số

giảm từ 35%-40% hay COQ tăng, tổng chi phí tăng dẫn đến

lợi nhuận doanh nghiệp giảm mạnh. Việc áp dụng COQ cụ

thể là chi cho các hoạt động phòng ngừa,đánh giá cùng với

các nỗ lực đảm bảo và cải tiến chất lượng góp phần làm

đúng ngay từ đầu trong doanh nghiệp từ nghiên cứu nhu

cầu khách hàng, thiết kế đến đưa sản phẩm,dịch vụ cho

khách hàng và dịch vụ sau bán. Việc thực hiện các chương

trình chẳng hạn Six Sigma, Kaizen, 5 S cũng góp phần làm

giảm thiểu lỗi và lãng phí các nguồn lực. Doanh nghiệp sử

dụng tối đa nguồn lực sẵn có góp phần tăng năng suất, chất

lượng sản phẩm /dịch vụ; giảm chi phí chất lượng và chi phí

nói chung; hạ giá thành. Một sản phẩm hay dịch vụ có sức

cạnh tranh trên thị trường chỉ khi đảm bảo được sự cân

bằng giữa hai yếu tố chất lượng và chi phí. Chất lượng chỉ

có thể chấp nhận được với chi phí thấp nhất. Điều này góp

phần làm tăng doanh thu, lợi nhuận và thị phần của doanh

nghiệp.

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất của quản lý chất lượng

là doanh thu/COQ(1), lợi nhuận/COQ (2),COQ/tổng chi phí

(3). Việc áp dụng COQ cùng với nỗ lực đảm bảo và cải tiến

chất lượng, các chỉ tiêu (1),(2) tăng,chỉ tiêu (3) giảm chứng

tỏ hệ thống quản lý chất lượng có hiệu quả.

COQ là một biện pháp để xác định các khu vực có trục

trặc và các chỉ tiêu hành động.

Việc xác định cụ thể các chi phí phòng ngừa,thẩm

định/đánh giá,thiệt hại trong tổng bộ phận, phòng ban trong10doanh nghiệp cung cấp cho ban lãnh đạo những con số

chính xác để xác định xem khu vực nào hoạt động chưa có

hiệu quả,chất lượng kém. Cụ thể là các khu vực có chi phí

thiệt hại lớn được thể hiện qua chỉ tiêu: chi phí thiệt

hại/COQ được tính cho từng khu vực để xác định xem % chi

phí thiệt hại ở khu vực đó so với tổng chi phí chất lượng

trong toàn doanh nghiệp. Các chỉ tiêu về phần trăm mỗi loại

chi phí chất lượng trong tổng chi phí chất lượng giúp doanh

nghiệp xác định xu hướng biến động giữa các loại chi phí và

đề ra biện pháp khắc phục. Xong chi phí chất lượng khơng

phải là một chỉ tiêu đo lường tuyệt đối chính xác mà nó chỉ

cho ta biết trong những trường hợp nào biện pháp sửa chữa

đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chi phí càng cao thì

càng áp dụng biện pháp sửa chữa. Như vậy, COQ góp phần

phát hiện hiện tượng của vấn đề chất lượng,đòi hỏi các

cơng cụ thống kê để tìm hiểu ngun nhân gốc rễ của vấn

đề ấy đồng thời tạo ra một sức ép cho việc soạn thảo thành

cơng một chương trình cải tiến chất lượng.

COQ nâng cao nhận thức, sự cam kết và tạo văn hoá

chất lượng trong doanh nghiệp. Việc thu thập COQ cung cấp

những con số,chỉ tiêu cụ thể chính xác và cơng bố trong

tồn doanh nghiệp tác động làm nâng cao nhận thức không

chỉ ban lãnh đạo cấp cao mà cả tồn thể cán bộ cơng nhân

viên thấy được tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm,

dịch vụ với sự sống còn của cơng ty. Từ đó, tạo ra sự cam

kết thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng sản

phẩm,dịch vụ, giảm chi phí để nâng cao khả năng cạnh

tranh của tổ chức và coi đó là một phần cơng tác của cơng11nhân viên. Qua đó,văn hố cơng ty được củng cố, đồng

thuận thực hiện chất lượng đồng bộ trong tổ chức. Điều này

có thể dẫn tới một số hành động đầu tiên như :

- Khởi xướng một công cuộc nghiên cứu đặc biệt để xác

định nguồn gốc nhầm lẫn và sai hỏng, các nhu cầu huấn

luyện…. điều này sẽ làm tăng chi phí phòng ngừa.

- Đặc biệt cố gắng cải tiến việc thông tin ở các giao diện

giữa người cung ứng/khách hàng nội bộ và giữa các phòng

ban như : Marketing,thiết kế,sản xuất, kinh doanh và mua

sắm.

- Tiếp tục giao cho nhân viên tài chính,kế tốn và quản

lý chất lượng làm nhiệm vụ thu thập xử lí và báo cáo các

thông tin về COQ .

- Xây dựng và duy trì các mục tiêu về chất lượng của cả

tổ chức và các khu vực đặc biệt tính theo COQ.

5. Hệ thống chi phí chất lượng

Mục tiêu của hệ thống tính COQ phải được doanh nhiệp

xác định ngay từ đầu. Việc này giúp tránh được các khó

khăn sau này và ảnh hưởng đến chiến lược áp dụng . Vì

điều này cho biết doanh nghiệp sử dụng những số liệu thu

thập về COQ vào mục đích gì. Các mục tiêu COQ của doanh

nghiệp ,vào lúc đầu ,có thể là tìm những khu vực có vấn đề

về chất lượng . Mục tiêu sau đó có thể là giảm các chi phí

trong tồn bộ các chi phí vì chất lượng của tổ chức.

Các giai đoạn thiết lập hệ thống tính chi phí chất lượng

:

* Nhận dạng các yếu tố của chi phí chất lượng dùng

trong bảng kiểm tra

12* Bắt đầu thu thập các số liệu về chi phí chất lượng

(Các tổ chức chưa có hệ thống tínhchi phí ở các phòngban phải làm việc nhiều hơn trong hai giai đoạn này so với

các tổ chức đã có hệ thống đó.)

*Tính các chi phí có thể quy trực tiếp về “chức năng

chất lượng”

*Tính chi phí mà tất cả các phòng ban và tổ chức khác

phải gánh chịu một cách tương tự.

Những điều trên đây nên ghi vào một “bản liệt kê ghi

nhớ” về các chi phí chất lượng,đối với kết quả các bước còn

lại cũng nên làm như vậy.

*Tính những chi phí của sự sai hỏng “đã đưa vào ngân

sách”.

*Tính chi phí bên trong của những sai hỏng ngồi kế

hoạch chi phí mà kế hoạch ban đầu khơng tính đến . Những

chi phí liên quan có thể bao gồm vật liệu bị thành phế liệu

và sự gia công trùng lặp cũng nên được ghi trong các bản

kê khai của phòng ban gây ra sai hỏng hoặc phòng ban làm

vịêc hiệu chỉnh. Dù nằm ở đâu thì các chi phí đều nên được

ghi vào bản liệt kê để ghi nhớ .

*Phát hiện và tính các chi phí do các sai hỏng rơi vào

giữa các bộ phận phòng ban, bao gồm cả thời gian dùng để

điều tra của phòng chất lượng và các phòng khác. Những

chi phí này ít khi xuất hiện trong các hệ thống đã có, và có

thể cần phải có sự ước tính ban đầu

Mọi người trong mọi phòng ban của một tổ chức đều có

trách nhiệm đảm bảo rằng các yêu cầu của khách hàng đều

được đáp ứng và những chi phí liên quan đến việc đảm bảo13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò việc áp dụng COQ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×