Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Giải pháp thực hiện các chiến lược đã lựa chọn

4 Giải pháp thực hiện các chiến lược đã lựa chọn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quản Trị Chiến Lược

---Không ngừng đầu tư mở rộng hệ thống nhà sách trên khắp cả nước.

Khảo sát ý kiến hài lòng cũng như nhu cầu khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm

công ty cung cấp một cách định kì.

Tìm hiểu sự phát triển của các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.

Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sách in, xuất bản.

• Phát triển thị trường

Tìm hiểu nhu cầu đọc sách của khách hàng ở những thị trường mới.

Tăng hoạt động phân phối, giới thiệu sách đến những đối tượng khách hàng tiềm năng

mới.

Sử dụng hiệu quả năng lực tài chính của cơng ty cho việc đẩy mạnh Marketing, phân

phối sách đến thị trường mới.

Nghiên cứu thị trường, khảo sát nhu cầu và tìm hiểu thói quen đọc sác của đối tượng

khách hàng muốn hướng đến.

Tăng cường đào tạo, tuyển dụng nhân viên có sự am hiểu nhất định về thị trường muốn

phát triển để có tầm nhìn và hướng đi đúng đắn.

Tăng cường cơng tác marketing ở thị trường mới.

• Chiến lược liên kết

Tìm kiếm những đối tác có khả năng và phù hợp với những tiêu chí cũng như lĩnh vực

hoạt động của cơng ty để liên kết, hỗ trợ phát triển hoạt động nghiên cứu, phát triển hiện

tại còn chưa được quan tâm thích đáng.

Hợp tác, liên kết với các trường đào tạo, gửi nhân sự đi bồi dưỡng kiến thức về hoạt động

nghiên cứu phát triển. Liên kết làm việcvới các chuyên gia để xây dựng phòng nghiên

cứu phát triển chuyên biệt cho các hoạt động của công ty.

Xác định rõ mục tiêu, thị trường tiềm năng mà công ty muốn hướng đến để dễ dàng hợp

tác, liên kết.3.5

Kiến nghị

Về phía nhà nước

Cần có những biện pháp hạn chế sách lậu, sách giả trên thị trường.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát và bảo vệ bản quyền tác giả.

Hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước trước luồng đầu tư ồ ạt của các nước bên ngồi.Về phía doanh nghiệpTập trung xây dựng phòng Nghiên cứu phát triển;

Tiếp cận nhanh chóng với những nhu cầu của khách hàng, mở rộng thị trường ở một

số tỉnh thành vùng sâu vùng xa;

Mở rộng hoạt động marketing hơn nữa về những bộ sách mới;

Tăng cường kiểm tra kiểm soát hoạt động bán hàng;

Đào tạo thái độ làm việc các nhân viên tại nhà sách;

Tăng cường kiểm sốt hoạt động chất lượng của cơng ty;

Trang 41Quản Trị Chiến LượcTrang 42Quản Trị Chiến LượcPHẦN: KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu đã hồn thành được mục đích của đề tài nghiên cứu, đưa ra được

các chiến lược cần thiết dựa trên những dữ liệu có sẵn và những thơng tin thu thập. Với

những chiến lược đã kiện nghị ở trên về công ty Fahasa. Chúng tôi hy vọng công ty sẽ có

nhiều lựa chọn tốt hơn về chiến lược nhằm nâng cao vị thế và cải thiện tình hình hoạt động

của cơng ty. Ngồi ra cơng ty còn có cái nhìn khách quan hơn về các yếu tố nội bộ của cơng

ty cũng như về các yếu tố bên ngồi ảnh hưởng đến cơng ty do nhóm trực tiếp thu thập.

Chúng tôi hy vọng Fahasa sẽ phát triển một cách mạnh mẽ để tiếp tục mang lại nguồn tri

thức cho đất nước..Trang 43Quản Trị Chiến LượcTÀI LIỆU THAM KHẢO

1)

2)

3)

4)Thông tin lấy từ internet. Được lấy về từ www.fahasasg.com.vn

Thông tin lấy từ internet. Được lấy về từ www.scpc.com.vn/zone

Số liệu dân số lấy từ Internet. Được lấy về từ www.gso.gov.vn

PSG.TS Phước Minh Hiệp. Giáo trình Quản trị chiến lược. Năm 2012Trang 44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Giải pháp thực hiện các chiến lược đã lựa chọn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×