Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Ma trận các yếu tố bên ngoài

2 Ma trận các yếu tố bên ngoài

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quản Trị Chiến Lược

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Với mục đích nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc thực hiện đề tài nghiên cứu

của sinh viên Kinh Tế TP.HCM

"Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty FAHASA đến năm

2020"

Xin Anh (Chị) vui lòng cho biết ý kiến về cơ hội/đe dọa của các yếu tố bên

trong

của công ty FAHASA.

1 điểm: Đe dọa nhiều nhất; 2 điểm: Đe dọa ít nhất ; 3 điểm: Cơ hội ít nhất;

4 điểm:Cơ hội nhiều nhất

Anh ( Chị ) vui lòng đánh dấu (X) vào ô đươc

chọn.

STTCác yếu tố bên trong12341 Ảnh hưởng từ nhà xuất bản

Sự tác động của nhà nước đến

2 lương và giá cả

3 Nhu cầu tiếp cận tri thức

4 Lòng trung thành của khách hàng

5Sự phát triển của khoa học kỹ thuậtNguồn cung ứng đa dạng

6

7 Lãi suất ngân hàng

8 Thu nhập dân cư

9Chưa xuất hiện đối thủ cạnh tranhĐối thủ cạnh tranh tiềm ẩn

10

11 Trình độ dân trí

12 Mật độ dân số ở thành thị

13

14Sản phẩm thay thế

Sách lẩu, sách giảPHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Trang 28Quản Trị Chiến Lược

Với mục đích nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc thực hiện đề tài nghiên cứu

của sinh viên Kinh Tế TP.HCM

"Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty FAHASA đến năm 2020"

Xin Anh (Chị) vui lòng cho biết ý kiến về cơ hội/đe dọa của các yếu tố bên trong

của công ty FAHASA.

1 điểm:Không quan trọng; 2 điểm: Hơi quan trọng ; 3 điểm: không ý kiến;

4 điểm: Quan trọng và 5 điểm : Rất quan trọng

Ơng(bà) vui lòng đánh dấu (X) vào ơ đươc chọn.

STTCác yếu tố bên ngoài1234Ảnh hưởng từ nhà xuất bản

1

2 Sự tác động của nhà nước đến lương và giá cả

3 Nhu cầu tiếp cận tri thức

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14Lòng trung thành của khách hàng

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật

Nguồn cung ứng đa dạng

Lãi suất ngân hàng

Thu nhập dân cư

Chưa xuất hiện đối thủ cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn

Trình độ dân trí

Mật độ dân số ở thành thị

Sản phẩm thay thế

Sách lẩu, sách giảBảng ma trận các yếu tố bên ngồi:

STTCác yếu tố bên ngồiMức độ quan

trọngPhân

loạiSố điểm Tính

quan

chất

Trang 295Quản Trị Chiến Lược

1 Ảnh hưởng từ nhà xuất bản

2 Sự tác động của nhà nước đến

lương và giá cả

3 Nhu cầu tiếp cận tri thức

4 Lòng trung thành của khách

hàng

5 Sự phát triển của khoa học kỹ

thuật

6 Nguồn cung ứng đa dạng

7 Lãi suất ngân hàng

8 Thu nhập dân cư

9 Chưa xuất hiện đối thủ cạnh

tranh

10 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn

11 Trình độ dân trí

12 Mật độ dân số ở thành thị

13 Sản phẩm thay thế

14 Sách lẩu, sách giả

Tổng điểm

2.30.05

0.12

2trọng

0.1 Đe dọa

0.2 Đe dọa0.08

0.083

30.24 Cơ hội

0.24 Cơ hội0.0730.21 Cơ hội0.08

0.08

0.05

0.053

2

3

30.24

0.16

0.15

0.150.0520.09

0.09

0.07

0.083

3

2

2Cơ hội

Đe dọa

Cơ hội

Cơ hội0.1 Đe dọa

0.27

0.27

0.14

0.16

2.63Cơ hội

Cơ hội

Đe dọa

Đe dọaCơ hội và đe dọaCơ hội

Nhu cầu tiếp cận tri thức ngày càng cao

Lòng trung thành cao của khách hàng

Sự phát triển mạnh của khoa học kỹ

thuật

Nguồn cung ứng đa dạng

Thu nhập dân cư ngày càng cao

Chưa xuất hiện đối thủ cạnh tranhĐe dọa

Ảnh hưởng lớn từ nhà xuất bản

Sự tác động của nhà nước đến lương và

giá cả

Lãi suất ngân hàng

Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn có nguy cơ

gia nhập vào thị trường Việt Nam

Sản phẩm thay thế ngày càng phát triển

cho khách hàng

Sách lẩu, sách giả tràn lanTrình độ dân trí dần phát triển

Mật độ dân số ở thành thị tăngTrang 30Quản Trị Chiến Lược

2.4

Đánh giá chung về mơi trường bên ngồi

Điểm ma trận các yếu tố bên ngoài của FAHASA là 2.63 điểm cho thấy FAHASA đang ở

mức trên trung bình. Vậy hiện nay những cơ hội trên đường phát triển của FAHASA là nhu

cầu tiếp cận tri thức của nguồn dân cư ngày càng cao, lòng trung thành cao của một lượng

khách hàng lớn dành cho hệ thống nhà sách Fahasa, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ

thuật, nguồn cung ứng sản phẩm đa dạng, thu nhập và mức sống người dân ngày càng

cao, ..v.v. Bên cạnh đó là những thách thức của thị trường như là: ảnh hưởng từ các nhà xuất

bản, sự tác động còn khá sâu của nhà nước, các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn đang chuẩn bị đầu

tư vào thị trường Việt Nam, những sản phẩm thay thế công nghệ cao trên thị trường đang

phát triển ồ ạt, cùng với những hiện trạng sách giả, sách lậu tràn lan hiện nay. Cơng ty cần có

những chiến lược hợp lý để tận dụng cơ hội, né tránh những đe dọa nhằm phát triển và mở

rộng hơn nữa.CHƯƠNG 3: Lựa chọn các chiến lược và đề xuất giải pháp

3.1Ma trận SWOTS

S1: Khả năng sản xuất.

S2: Thái độ của nhân

viên làm việc

S3: Quan hệ với các đơn

vị trực thuộc

S4: Chiến lược Mareting

ở các thị trường khácO

O1: Nhu cầu tiếp cận tri thức

O2: Lòng trung thành của khách

hàng

O3: Sự phát triển của khoa học

kỹ thuật

O4: Nguồn cung ứng đa dạng

O5: Thu nhập dân cư

O6: Sự ổn định của chính quyền

O7: Chưa xuất hiện đối thủ cạnh

tranh.

O8: Trình độ dân trí

O9: Mật độ dân số ở thành thị

SOT

T1: Ảnh hưởng từ nhà xuất

bản

T2: Sự tác động của nhà

nước đến lương và giá cả

T3: Lãi suất ngân hàng

T4: Đối thủ cạnh tranh tiềm

ẩn

T5: Sản phẩm thay thế

T6: Sách lậu, sách giảPHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG:

(S4, 15, 8) + ( O1, 2, 5, 8, 9)PHÁT TRIỂN THỊ

TRƯỜNG: ( S4, 8, 15) + (1,

2, 6)PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM: (1,

3, 8, 16) + ( O2, 3, 7, 8)STHỘI NHẬP VỀ PHÍA SAU:

(S1, 8, 16) + T1

Trang 31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Ma trận các yếu tố bên ngoài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×