Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: Lựa chọn các chiến lược và đề xuất giải pháp

CHƯƠNG 3: Lựa chọn các chiến lược và đề xuất giải pháp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quản Trị Chiến Lược

nhau

S5: Hệ thống lưu trữ và

xử lý thông tin trong

quản lý

S6: Phương pháp, chiến

lược và mục tiêu của

Fahasa

S7: Sản phẩm đa dạng

S8: Năng lực tài chính

S9: Chất lượng sản

phẩm ( bìa, giấy, mực,

in,…)

S10: Trình độ của nhân

viên.

S11: Hoạt động bán

hàng

S12: Hình thức, cách bố

trí trưng bày tại các nhà

sách

S13: Cơng tác kiểm tra,

kiểm sốt, quản lý hàng

hóa, tồn kho.

S14: Các hoạt động

khuyến mãi, trợ giá.

S15: Hoạt động phân

phối sản phẩm

S16: Mối quan hệ với

nhà cung cấp trong và

ngoài nước.

W

W1: Năng lực ngiên cứu

phát triển sản phẩm

W2: Các dịch vụ đi kèm

(giao hàng, bán hàng

online,…)

W3: Sự chênh lệch về cơ

sở vật chất giữa các chi

nhánh.

W4: Khả năng tiếp cận

với thị hiếu khách hàng.HỘI NHẬP PHÍA TRƯỚC: (S7,

9, 8, 15) + ( O5, 2, 1)ĐA DẠNG HÓA HÀNG

NGANG: ( S1, 8, 11) + T5HỘI NHẬP PHÍA SAU: ( S1, 8,

16) + O4WOWTLIÊN KẾT: W1 + ( O3, 4)HỘI NHẬP VỀ PHÍA

TRƯỚC: W1 + T1

PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN

LƯỢC: ( W1, 4) + (T4, 5)CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI:

W2, 3 + O2Từ ma trận SWOT, các chiến lược mà Fahasa có thể lựa chọn:

Trang 32Quản Trị Chiến Lược----

---Chiến lược SO:

Phát triển thị trường: ( S4, 15, 8) + ( O1, 2, 5, 8, 9)

Với nguồn tài chính mạnh, khả năng marketing với các hoạt động tổ chức hội sách, các

hoạt động cộng đồng, khả năng mở rộng hệ thống nhà sách để phân phối sản phẩm để tận

dụng cơ hội từ bên ngồi như lòng trung thành của khách hàng, trình độ dân trí ngày càng

cao nên nhu cầu về sách, tiếp cận tri thức ngày càng tăng, công ty lựa chọn chiến lược Phát

triển thị trường để gia tăng thị phần và lợi nhuận.

Phát triển sản phẩm: ( S1, 3, 8, 16) + ( O2, 3, 7, 8)

Chiến lược này dựa trên lợi thế nội bộ công ty như tài chính, khả năng sản xuất, mối

quan hệ với các nhà cung cấp kết hợp với lòng trung thành của khách hàng, sự phát triển

khoa học kỹ thuật, trình độ dân trí cũng như chưa có đối thủ cạnh tranh trên thị trường nhằm

cung cấp thêm những sản phẩm mới, hiện đại hơn, tăng thêm khách hàng trung thành.

Hội nhập về phía trước: ( S7, 8, 9, 15) + ( O1, 2, 5)

Chiến lược này nhằm chủ động nguồn hàng bán ra bằng cách khai thác các lợi thế như

tài chính, sản phẩm đa dạng, chất lượng sản phẩm tốt, kênh phân phối hiệu quả cộng với nhu

cầu tiếp cận tri thức ngày càng tăng, lòng trung thành của khách hàng, mức thu nhập của

người dân.

Hội nhập về phía sau: ( S1, 8, 16) + O4

Chiến lược này khai thác lợi thế về tài chính, khả năng sản xuất, mối quan hệ với các

nhà cung ứng kết hợp với nguồn cung ứng đa dạng nhằm mục đích chủ động trong nguồn

hàng mua vào, tìm được nhiều nhà cung cấp để từ đó chủ động được đầu vào.

Chiến lược ST:

Phát triển thị trường: ( S4, 8, 15) + ( T1, 2, 6)

Chiến lược này tận dụng tối đa sức mạnh nội bộ về năng lực tài chính, hoạt động mạnh

trong việc phân phối sản phẩm, có nhiều chiến lược marketing ở các thị trường khác nhau để

đối phó với các nguy cơ tác động đến công ty như sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường,

như ảnh hưởng từ nhà sản xuất, tác động của nhà nước đến lương giá và tình trạng sách lậu

tràn lan trên thị trường.

Hội nhập về phía sau: ( S1, 8, 16) + T1

Chiến lược này tối thiểu hóa sự ảnh hưởng của nhà xuất bản đến công ty thông qua khả

năng sản xuất của công ty, năng lực tài chính của cơng ty và mối quan hệ với nhà cung cấp

trong và ngoài nước.

Đa dạng hóa hàng ngang: ( S8, 10) + T5

Chiến lược này thực hiện nhằm khắc phục những sản phẩm thay thế đang phát triển rất

mạnh hiện nay. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và khoa học kĩ thuật,

ngày nay có rất nhiều cách để khách hàng tiếp cận nguồn tri thức một cách tiện lợi và tiết

kiệm hơn mà khơng cần bước ra khỏi nhà. Ví dụ như là các nhà sách online, những trang

web cung cấp sách miễn phí trên mạng internet..v.v. Vì thế bằng việc tận dụng khả năng tài

chính cùng với đội ngũ nhân viên chun nghiệp của mình, Fahasa có thể mở rộng cung cấp

Trang 33Quản Trị Chiến Lược

những dịch vụ sách trực tuyến nhằm tăng tính đa dạng về sản phẩm, tăng sự thu hút đến

những đối tượng khách hàng mới và sự tiện lợi cho khách hàng trung thành. Tuy nhiên điểm

yếu cần lưu ý ở đây của công ty là khả năng nghiên cứu phát triển còn yếu nên sẽ gặp nhiều

khó khăn trong việc nghiên cứu lĩnh vực mới nhưng với đội ngũ nhân viên có trình độ cùng

với khả năng tài chính mạnh, và khả năng phát triển, hoạch định chiến lược của mình, cơng

ty có thể nhanh chóng khắc phục được điểm yếu đó.Trang 34Quản Trị Chiến Lược--

--Chiến lược WO:

Chiến lược liên kết: W1 + O3, 4

Như bất kì một cơng ty kinh doanh nào trên thị trường trong thời đại phát triển nhanh

chóng hiện nay, việc nghiên cứu phát triển để tìm ra thị hiếu khách hàng, những xu hướng

mới là một vấn đề hết sức quan trọng. Bằng việc liên kết với các đối tác có chun mơn,

chiến lược này sẽ khắc phục điểm yếu trong việc nghiên cứu phát triển, tận dụng những cơ

hội như sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nguồn cung ứng đa dạng nhằm nâng cao thêm

chất lượng sản phẩm, giúp công ty bắt kịp với xu thế của thời đại.

Chiến lược phân phối: W2, 3 + O2

Chiến lược này nhằm tận dụng lòng trung thành của khách hàng để cải thiện các dịch

vụ kèm theo và sự chênh lệch về cơ sở vật chất giữa các chi nhánh, nhằm nâng cao hơn nữa

khả năng phục vụ và tăng khách hàng trung thành.

Chiến lược WT

Hội nhập về phía trước (W1)+ (T1)

Chiến lược này dùng để nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm để giảm

bớt sự phụ thuộc vào nhà xuất bản.

Phát triển khả năng hoạch định chiến lược: (W1, 4) + (T4, 5)

Chiến lược này nhằm chống chọi lại sự tấn công của các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn,

cũng như của sự phát triển mạnh của các sản phẩm thay thế, bằng cách phải khác phục

những điểm yếu của công ty như nâng cao năng lực ngiên cứu phát triển sản phẩm và đầu tư

vào khả năng tiếp cận với thị hiếu khách hàng.Trang 35Quản Trị Chiến Lược

3.2

Ma trận SPACE

Vị trí chiến lược bên trong Điểm

số

Sức mạnh tài

chính( FS)

- Năng lực tài

chính

- Lợi nhuận hằng

năm

- Vốn vay

• Lợi thế cạnh tranh

( CA)

- Hoạt động phân

phối sản phẩm

- Chất lượng sản

phẩm ( bìa, giấy,

mực, in,…)

- Sản phẩm đa

dạng

- Khả năng sản

xuất.

- Các hoạt động

khuyến mãi, trợ

giá.

- Khả năng tiếp

cận với thị hiếu

khách hàng.

- Các dịch vụ đi

kèm (giao hàng,

bán hàng online,

…)

Điểm

trung

bình

+4.67+5

+4

+5

-1

-2

-1

-2

-2

-4-2.43Vị trí chiến lược bên ngồi

Sự ổn định của mơi

trường ( ES)

- Sự ổn định của

chính quyền

- Chưa xuất hiện đối

thủ cạnh tranh.

- Sự tác động của

nhà nước đến

lương và giá cả

- Sản phẩm thay thế

- Sách lậu, sách giả

- Đối thủ cạnh tranh

tiềm ẩn

• Sức mạnh của ngành

( IS)

- Lòng trung thành

của khách hàng

- Sự phát triển của

khoa học kỹ thuật

- Nguồn cung ứng

đa dạng

- Trình độ dân trí

Điểm Điểm

số

trung

bình

-2.17

-1

-2

-2

-3

-3

-2

+4.25

+5

+4

+3

+5-5Tính điểm trên các trục:

FS + ES = 4.67- 2.17 = 2.5

IS + CA = 4.25 – 2.43= 1.82Trang 36Quản Trị Chiến LượcTrang 37Quản Trị Chiến Lược

Fahasa đang nằm ở góc tư chiến lược tấn cơng của ma trận SPACE, những chiến lược có thể

áp dụng là:

-Thâm nhập thị trường

Phát triển sản phẩm

Kết hợp phía trước

Kết hợp phía sau

Kết hợp theo chiều ngang, đa dạng hóa theo chiều ngang3.3

Ma trận QSPM

Ma trận QSPM cho nhóm SO

Các yếu tốYếu tố bên trong

1 Khả năng sản xuất.

2 Quan hệ với các đơn vị trực

thuộc

3 Chiến lược Mareting ở các thị

trường khác nhau

4 Sản phẩm đa dạng

5 Năng lực tài chính

6 Chất lượng sản phẩm ( bìa,

giấy, mực, in,…)

7 Hoạt động phân phối sản

phẩm

8 Mối quan hệ với nhà cung cấp

trong và ngoài nước.

Yếu tố bên ngoài

1 Nhu cầu tiếp cận tri thức

2 Lòng trung thành của khách

hàng

3 Sự phát triển của khoa học kỹ

thuật

4 Nguồn cung ứng đa dạng

5 Thu nhập dân cư

6 Trình độ dân trí

7 Chưa xuất hiện đối thủ cạnh

tranh.

8 Mật độ dân số ở thành thị

TổngPhân

loạiCác chiến lược có thể thay thế

Phát triển

Phát triển

Hội nhập

Hội nhập

thị trường

sản phẩm

phía trước

phía sau

AS TAS AS TAS AS TAS AS

TAS4

44

416

163

412

163

412

162

18

4428312312143

4

34

4

212

16

64

4

212

16

64

4

312

16

91

4

13

16

33412394121333939394124

34

216

64

216

64

216

61

14

33263926393

3

3

43

1

2

39

3

6

123

1

2

39

3

6

123

1

3

29

3

9

84

1

1

312

3

3

123412

165412

165412

16713

102

Trang 38Quản Trị Chiến LượcMa trận QSPM cho nhóm ST

Các yếu tốCác yếu tố bên trong

1 Khả năng sản xuất

2 Chiến lược Mareting ở các thị trường

khác nhau

3 Năng lực tài chính

4 Hoạt động bán hàng

5 Hoạt động phân phối sản phẩm

6 Mối quan hệ với nhà cung cấp trong và

ngoài nước.

Yếu tố bên ngoài

1 Ảnh hưởng từ nhà xuất bản

2 Sự tác động của nhà nước đến lương và

giá cả

3 Sản phẩm thay thế

4 Sách lậu, sách giả

TổngPhân

loạiCác chiến lược có thể thay thế

Phát triển

Hội nhập

Đa dạng hóa

thị trường về phía sau hàng ngang

AS TAS AS TAS AS

TAS4

44

216

82

18

43

412

164

3

4

34

4

4

316

12

16

94

1

1

416

3

4

124

3

4

216

9

16

62

24

28

44

18

23

16

21

13

13

1

932

12

1

602

12

1

86Ma trận QSPM cho nhóm WO

Các yếu tốCác yếu tố bên trong

1

Năng lực ngiên cứu phát triển sản phẩm

2

Các dịch vụ đi kèm (giao hàng, bán hàng

online,…)

3

Sự chênh lệch về cơ sở vật chất giữa các

chi nhánh

4

Khả năng tiếp cận với thị hiếu khách hàng.

Các yếu tố bên ngoài

1

Nhu cầu tiếp cận tri thức

2

Lòng trung thành của khách hàng

3

Sự phát triển của khoa học kỹ thuậtPhân loạiCác chiếnn lược có thể thay thế

Chiến lược liên

Chiến lược phân

kết

phối

AS

TAS

AS

TAS2

12

14

11

22

222436236124

3

34

1

216

3

63

3

212

9

6

Trang 39Quản Trị Chiến Lược

4

5

6

7

8Nguồn cung ứng đa dạng

Thu nhập dân cư

Chưa xuất hiện đối thủ cạnh tranh.

Trình độ dân trí

Mật độ dân số ở thành thị

Tổng3

3

4

3

34

1

2

1

412

3

8

3

12

781

1

2

1

43

3

8

3

12

68Phân loạiCác chiến lược có thể thay thé

Hội nhập về phía

Phát triển khả

trước

năng hoạch định

chiến lược

AS

TAS

AS

TAS2

12

34

34

28

224824224362

24

18

23

16

21

2

1

12

4

3

12

8

3

1

431

3

3

21

6

3

2

40Ma trận QSPM cho nhóm WT

Các yếu tốCác yếu tố bên trong

1

Năng lực ngiên cứu phát triển sản phẩm

2

Các dịch vụ đi kèm (giao hàng, bán hàng

online,…)

3

Sự chênh lệch về cơ sở vật chất giữa các

chi nhánh

4

Khả năng tiếp cận với thị hiếu khách hàng.

Các yếu tố bên ngoài

1

Ảnh hưởng từ nhà xuất bản

2

Sự tác động của nhà nước đến lương và giá

cả

3

Lãi suất ngân hàng

4

Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn

5

Sản phẩm thay thế

6

Sách lậu, sách giả

TổngTừ ma trận QSPM, những chiến lược mà Fahasa có thể lựa chọn là:

--Hội nhập phía trước

Phát triển thị trường

Chiến lược liên kết3.4

Giải pháp thực hiện các chiến lược đã lựa chọn

• Chiến lược hội nhập về phía trước

Nâng cao hơn nữa thái độ phục vụ và sự chuyên nghiệp của nhân viên tại các nhà sách.

Tăng cường hoạt động giới thiệu sách thông qua nhiều chương trình cộng đồng kết hợp

với các phương tiện truyền thông đại chúng.

Trang 40Quản Trị Chiến Lược

---Không ngừng đầu tư mở rộng hệ thống nhà sách trên khắp cả nước.

Khảo sát ý kiến hài lòng cũng như nhu cầu khách hàng về chất lượng dịch vụ, sản phẩm

công ty cung cấp một cách định kì.

Tìm hiểu sự phát triển của các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.

Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sách in, xuất bản.

• Phát triển thị trường

Tìm hiểu nhu cầu đọc sách của khách hàng ở những thị trường mới.

Tăng hoạt động phân phối, giới thiệu sách đến những đối tượng khách hàng tiềm năng

mới.

Sử dụng hiệu quả năng lực tài chính của cơng ty cho việc đẩy mạnh Marketing, phân

phối sách đến thị trường mới.

Nghiên cứu thị trường, khảo sát nhu cầu và tìm hiểu thói quen đọc sác của đối tượng

khách hàng muốn hướng đến.

Tăng cường đào tạo, tuyển dụng nhân viên có sự am hiểu nhất định về thị trường muốn

phát triển để có tầm nhìn và hướng đi đúng đắn.

Tăng cường cơng tác marketing ở thị trường mới.

• Chiến lược liên kết

Tìm kiếm những đối tác có khả năng và phù hợp với những tiêu chí cũng như lĩnh vực

hoạt động của công ty để liên kết, hỗ trợ phát triển hoạt động nghiên cứu, phát triển hiện

tại còn chưa được quan tâm thích đáng.

Hợp tác, liên kết với các trường đào tạo, gửi nhân sự đi bồi dưỡng kiến thức về hoạt động

nghiên cứu phát triển. Liên kết làm việcvới các chuyên gia để xây dựng phòng nghiên

cứu phát triển chuyên biệt cho các hoạt động của công ty.

Xác định rõ mục tiêu, thị trường tiềm năng mà công ty muốn hướng đến để dễ dàng hợp

tác, liên kết.3.5

Kiến nghị

Về phía nhà nước

Cần có những biện pháp hạn chế sách lậu, sách giả trên thị trường.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát và bảo vệ bản quyền tác giả.

Hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước trước luồng đầu tư ồ ạt của các nước bên ngồi.Về phía doanh nghiệpTập trung xây dựng phòng Nghiên cứu phát triển;

Tiếp cận nhanh chóng với những nhu cầu của khách hàng, mở rộng thị trường ở một

số tỉnh thành vùng sâu vùng xa;

Mở rộng hoạt động marketing hơn nữa về những bộ sách mới;

Tăng cường kiểm tra kiểm soát hoạt động bán hàng;

Đào tạo thái độ làm việc các nhân viên tại nhà sách;

Tăng cường kiểm sốt hoạt động chất lượng của cơng ty;

Trang 41Quản Trị Chiến LượcTrang 42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: Lựa chọn các chiến lược và đề xuất giải pháp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×