Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải pháp phát triển sản xuất xoài Yên Châu

Giải pháp phát triển sản xuất xoài Yên Châu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần 5: Kết luận và kiến nghị1.Kết luận1. Đề tài đã góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển sản xuất xoài n Châu.

2. đánh giá được tình hình sản xuất xồi Yên Châu của các hộ nông dân tại xã Chiềng Pằn3. các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất xồi n Châu4. từ nhũng khó khăn trên một số giải pháp được đưa ra: giải pháp về giống, nâng cao năng lực, trình độ của chủ hộ, hạn chế ảnh hưởng xấu của điều

kiện tự nhiên và sâu bệnh hại cây trồng, tăng cường công tác khuyến nông và giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho người nông dânPhần 5: Kết luận và kiến nghị

2. Kiến nghịĐối với nhà nướcHỗ trợ các hộ sản xuất áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm các thị trường tiềm năng cho sản phẩm xoài Yên

Châu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu sản phẩmĐối với chính quyền địa phương- Có các chính sách hỗ trợ xã trong sản xuất giống cây. Mở rộng quan hệ tạo ra nhiều thị trường mới

- Tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho hộ sản xuất. Tuyên truyền phổ biến đến người dân những thông tin kịp thời, nhanh chóng về các chính sách hỗ trợ cho

người dân. Có những quan tâm hỗ trợ kịp thời, cần thiết khi người trồng xồi n ChâuĐối với hộ sản xuất-Tham gia các buổi tập huấn kỹ thuật. Tích cực học hỏi, tiếp thu khoa học kỹ thuật-Tìm hiểu và nắm bắt thơng tin thị trường, qua đó nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất.-Tích cực đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuấtCảm ơn thầy cô và các bạn

đã chú ý lắng nghe!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp phát triển sản xuất xoài Yên Châu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×