Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất xoài Yên Châu

Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất xoài Yên Châu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần 3: Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu

Bảng 3.1: Tình hình dân số và lao động của xã Chiềng Pằn qua 3 năm 2014 – 2016Chỉ tiêuĐơn vị2014201520162015/20142016/2015BQHộ100810641070105.56100.56103.06Người426344094438103.62100.66102.14Lao động312132623423104.52104.94104.731.Tổng số hộ2.Tổng nhân khẩu3.Tổng lao động(nguồn: Ban thống kê xã Chiềng Pằn)Bảng 3.2: Kết quả sản xuất kinh doanh xã Chiềng Pằn qua 3 năm

 

Chỉ tiêuNăm 2014Năm 20152014 - 2016Năm 2016So sánh (%)SL (Tr.đ)CC (%)SL (Tr.đ)CC (%)SL (Tr.đ)CC (%)15/1416/15BQ75204100728881007664510096.92105.15101.044874964.82481066652118.66898.68108.34103.5134554.61218733219.094.263.30147.19105.142300030.58225953121307.3127.898.2494.3096.27I. Tổng GTSX1. Nông nghiệp2. Tiểu thủ công nghiệp3. TM – DV(nguồn: Ban thống kê xã Chiềng Pằn)2. Phương pháp nghiên cứuPP chọn điểmPP thu thập thông tin sốnghiên cứuliệuSố liệu sơ cấp: điều tra

chọn mẫu, điều tra bằng

bảng hỏi, phỏng vấn…PP xử lý thơng tin

số liệuPP phân tích số

liệuSố liệu thứ cấp:

Sách, báo cáo,PP xử lý và phâninternet, ...tích số liệuHệ thống chỉ tiêu nghiên cứu:

1. Hệ thống chỉ tiêu đánh2. hệ thống chỉ tiêu liên quan đến phát3. hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quảgiá nguồn lực phục vụ chotriển sản xuất xoài Yên Châusản xuất xoài Yên ChâuLượng lao động tham

gia vào sản xuấtSố hộ tham gia vào sản

xuấtSố vốn thu hút vào đầu

tư cho sản xuấtTư liệu sản xuất phục

vụ cho việc sản xuấtQuy mơ sx xoài của các hộ sx

Khối lượng xoài sản xuất mỗi năm

Thu nhập bq của mỗi hộ sx xồi

Các chính sách của chính quyền địa

phương với việc phát triển sx xồi

Các kênh tiêu thụ xồi

Độ tuổi người lao động tham gia sản

xuất4. hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệuTổng giá trị sản xuất (GO)quả kinh tếChi phí trung gian (IC)Giá trị gia tăng (VA)

Thu nhập hỗn hợp (MI)Tỷ suất fía trị theo chi phí trung

gianTỷ suất giá trị so với chi phí trung

gianTỷ suất thu nhập hỗn hợp so với

chi phí trung gianThu nhập bình qn trên một hộ

lao độngPhần 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1 Khái quát về sản xuất, tiêu thụ xoài Yên Châu

Bảng 4.1: Quy mơ sản xuất xồi n Châu qua 3 năm 2014-2016• (nguồn: Ban thống kê xã Chiềng Pằn, 2016) Năm

•Chỉ(nguồn:

tiêu Ban thống kê xã Chiềng Pằn, 2016)

2014

2015

• (nguồn: Ban thống kê xã Chiềng Pằn, 2016)So sánh (%)20162015/20142016/2015Bình quânSố hộ tham gia sản xuất xồi n

Châu (hộ)98107120109.18112.15110.6773.581.592.3110.88113.25112.0747.0450.0262.32106.34124.59115.465Diện tích (ha)Sản lượng (tấn)Bảng 4.2: Cơ cấu các hộ sản xuất xoài Yên Châu tại xã Chiềng Pằn

BảnSố hộCơ cấu (%)Bản Ngùa2218.33Chiềng Thi54.17Bản Boong43.33Na xanh65.00Sốp Sạng2621.67Bản Phát54.17Thồng Phiêng65.00Chiềng Phú1210.00Tô Pang2016.67Bản Thàn1210.00Tát Héo00Cung Giao Thông21.67Bảng 4.3 Diện tích sản xuất xồi trên địa bàn xã Chiềng Pằn năm 2016Tên bảnDiện tích cho sản phẩm (ha)Sản lượng (tấn)Diện tích KTCB (ha)Bản Ngùa221202Chiềng Thi4154.8Bản Boong1.562.0Na Xanh4.522 Sốp Sạng10665.0Bản Phát4.014 Thồng Phiêng1.56.5 Chiềng Phú521 Tô Pang15625.0Bản Thàn416 Tát Héo   021 Cung Giao Thông(Ban Thống kê xã Chiềng Pằn, 2016)Bảng 4.4 Năng suất giống xoài Yên Châu năm 2016 của xã Chiềng Pằn

Diễn giảiKhối lượng xoài/câySố cây/sàoĐVTCây 4 – 10 nămCây >10 nămKg/cây10.0824.55Cây122.67102.4Kg/sào1238.752531.86Khối lượng xoài/sàoBảng 4.5 Sản lượng và giá trị xoài của xã Chiềng Pằn năm 2016

Diễn giảiĐơn vị Giá trịTấn348Nghìn đồng/kg18Triệu đồng626.40Sản lượng xồi n ChâuGiá bánGiá trị xồi4.2. Tình hình sản xuất xồi n Châu tại xã Chiềng Pằn

Bảng 4.6 Đặc điểm cơ bản của các hộ sản xuất xồi n Châu phân theo nhóm hộ tại xã Chiềng Pằn năm 2016

diễn giải1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

-ĐVTtính chungnhóm hộ 1nhóm hộ 2nhóm hộ 3Hộ40101515Giới tính     Nam%9580100100Nữ%520  Tuổi38.9542.437.4738.13Trình độ học vấn của chủ hộ     Tỷ lệ người học cấp I%354026.6740Tỷ lệ người học cấp II%47.55053.3340Tỷ lệ người học cấp III%17.5102020Khẩu5.134.75.205.33Loại hộ     Khá, giàu%56.6706.67Trung bình%9083.3310086.66Nghèo%51006.67Số lao động bình qn3.953.73.934.13LĐ nơng nghiệp32.53.073.27LĐ phi nơng nghiệp0.91.20.80.8Tổng số hộ khảo sátTuổi bình quân của chủ hộSố khẩu/hộBảng 4.7 Diện tích, năng suất, sản lượng bình qn xồi n Châu của các hộ khảo sát theo nhóm hộ năm 2016Nhóm hộ

Diễn giảiSo sánh nhóm hộ 2/3ĐVT(lần)

Nhóm hộ 1Nhóm hộ 2Nhóm hộ 31. diện tích xồi BQ 1 hộSào2.42.522.532. Số cây BQ 1 hộCây275.98306.97273.53. Số cây BQ 1 sàoCây110122.67102.4Tấn/sào01.272.431.91Tấn03.126.412.054. Năng suất BQ/sào5. Sản lượng xoài BQ/hộ(nguồn: số liệu điều tra năm 2016)Bảng 4.8 Chi phí đầu tư một sào xồi Yên Châu thời kỳ KTCB

ĐVT:

Chỉ tiêuNăm 1Năm 2Năm 31. chi phí vật chất3355.421058.8990.25-Giống2177.2300-Phân hữu cơ585.91547.81502.66-Phân vơ cơ528.39471.3447.98+ Đạm60.8757.8753.11+ Lân362.80316.16305.01+ NPK104.7297.2789.8663.8939.6939.61128.42119.39113.17-Thuốc BVTV2. Chi phí dịch vụ (đào hố, tưới nước, LĐ thời vụ,…)Tổng chi phí (1+2)3483.841178.191103.42Tổng SL

nghìn đồngTỉ lệ (%)5404.4793.742177.2337.761636.3828.381447.6725.11171.852.98983.9717.07291.855.06143.192.48360.986.265765.45100(nguồn: tổng hợp số liệu khảo sátTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất xoài Yên Châu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×