Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG

PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên

cứu

- Vị trí địa lý

- Tổng diện tích đất tự nhiên

755,24 ha

- Tổng dân số xã 9238 người

Bản đồ xã Tân Dân

Đánh giá

chung về địa

bàn nghiên

cứuThuận lợi: vị trí giao thơng thuận lợi, CSHT đã được

đầu tư xây dựng tương đối hồn chỉnh. Người dân có

truyền thống đồn kết, cần cù, có nhiều kinh nghiệm

trong sản xuất.

Khó khăn: do những ảnh hưởng bất lợi từ thời tiết.

Lực lượng lao động đang bị giảm đi và già hóa3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

PP thu thập

thơng tinThơng

Thơngtin

tinthứ

thứcấp

cấp

Sách,

Sách,luận

luậnvăn,

văn,

khóa

khóaluận

luậninternet..

internet..

Số

Sốliệu

liệucủa

củaxã

PP xử lý

thơng tin

(Phần mềm Excel)Số

Sốliệu

liệusơ

sơcấp

cấp

60

60hộ

hộthuộc

thuộc33thôn

thônHệ thống chỉ tiêu nghiên cứu

- Chỉ tiêu đánh giá đặc điểm chung của hộ sản xuất

- Chỉ tiêu phản ánh mức độ đầu tư của các hộ

- Chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất

- Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuấtPhương pháp phân tích

- Thống kê mô tả

- Thống kê so sánh

-…PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1Khái quát tình hình sản xuất lúa trên địa bàn xã Tân Dân, huyện

Phú Xuyên, thành phố Hà Nội4.2Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ nông dân trên địa bàn xã

Tân Dân4.3Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế sản xuất lúa4.4Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ

nơng dân trong xãKhái qt tình hình sản xuất lúa trên địa bàn xã Tân

4.1

Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Bảng 4.1: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa của xã theo giống và mùa vụ năm 2016

Chỉ tiêuĐVTBắc thơm (1)khang dân (2)BC15 (3)I.Vụ Đông Xuân    1.1 Diện tíchHa1.2 Năng suấtTạ/ha1.3 Sản lượngTấnII. Vụ Hè Thu 2.1 Diện tích103,295,686,8697270712,08688,32607,6   Ha113,575,690,32.2 Năng suấtTạ/ha5357542.3 Sản lượngTấn430,92487,62601,55Nguồn: Ban thống kê xã Tân Dân, 2017Là một xã thuần nơng với mơ hình kinh tế nơng nghiệp là chủ yếu,

năm 2016 diện tích vụ Đơng Xn 285,6 ha, diện tích vụ Hè Thu giảm

hơn còn 279,4 ha. Năng suất vụ Đông Xuân cao hơn vụ Hè Thu là do

ảnh hưởng của thời tiết khí hậu và sâu bệnh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×