Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thực trạng vay và sử dụng vốn vay của các hộ nông dân

2 Thực trạng vay và sử dụng vốn vay của các hộ nông dân

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2.2 Tình hình chung về nhu cầu vay vốn tín dụng của các hộ nông dân trên địa bànBảng 4.3: Thực trạng đăng kí vay vốn của các hộ nơng dân trên địa bàn thị trấn

  Nơi vayChỉ tiêuNăm 2014Số hộNăm 2015Lượng vaySố hộNăm 2016Lượng vay (Trđ)Số hộ(Trđ)So sánh (%)Lượng vay15/1416/15BQ(%)(Trđ) Ngân hàng NN&PTNTSố hộ đăng kí vay vốn429347.265412Số hộ được vay399137.26539293,0139,53Số hộ đăng kí vay vốn583Số hộ được vayTỷ lệ hộ vay/ số hộ đã đăng kí (%)Các đồn thểTỷ lệ hộ vay/ số hộ đã đăng kí (%)375.600430391.60096,04104,37100,2155.800409163.80098,25104,34101,395,1541,4895,1241,83102,399,97101,1314.28948512.43038012.32083,1978,3580,854312.62746311.53035611.64885,2776,8881,0893,1488,3795,4692,7693,6894,55102,4998,14100.32( Nguồn: Ngân hàng NN&PTNT, hội nông dân, hội phụ nữ

17 thi trấn)Bảng 4.4: Nhu cầu vay vốn của các hộ điều tra và khả năng đáp ứng của ngân hàngThực vaySố hộ có nhu cầu vay

Ngân hàngSố hộ được đáp ứngNhóm hộTỷ lệ (%)Số tiền

(Hộ)(Hộ)BQ hộ thực vay (%)

(Triệu đồng)NgânNhóm I39531,67133,33Nhóm II12900751083,33Nhóm III152305153,671386,67Nhóm I1231025,831191,67Nhóm II311137266,67Nhóm III00000hàngNN&PTNTCác đồn thể(Nguồn:Tổng hợp từ phiếu điều tra, 2017)18Bảng 4.9: Tình hình sử dụng vốn vay theo mục đích xin vay của các hộ điều tra

Nhóm Chỉ tiêuTổngHộ sử dụng đúngHộ sử dụng không đúngTrồng trọt532Chăn nuôi633Buôn bán000Khác440Trồng trọt321Chăn ni862Bn bán110Khác330 Trồng trọt330 Chăn ni550Nhóm IIIBn bán550Khác220 

Nhóm I 

 

Nhóm II(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra, 2017)Nhìn vào bảng ta thấy: Các hộ chủ yếu vay vốn để chăn nuôi chỉ có nhóm có mức vay từ 100 triệu trở lên đầu tư vào buôn bán, kinh doanh.

Hộ sử dụng không đúng mục đích tập trung ở nhóm I và nhóm II. Riêng nhóm III khơng có hộ nào sử dụng sai mục đích xin vay19Bảng 4.7: Những khó khăn trong việc vay vốn của HND

Khó khăn trong việc vay vốnNhómNhóm ITổngNhóm IINhóm IIISL%Thủ tục vay vốn1013143761,67Lãi suất vay vốn28112135Thiếu thơng tin8551830Không đảm bảo trả được nợ vay30035(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra, 2017)Nhìn vào bảng ta thấy:

Thủ tục vay vốn là vấn đề mà hầu như các hộ đều gặp phải khi họ tiếp cận nguồn vốn. Họ có q ít thơng tin về lãi suất cũng như ưu đãi

được hưởng sau khi vay vốn. Tuy nhiên với nhóm hộ có mức vay lớn họ thấy lãi suất là vấn đề mà họ gặp phải vì họ vay chủ yếu ở gân hàng

NN&PTNT20Bảng 4.10: Hiệu quả sử dụng vốn của hộ điều tra

Nhóm IChỉ tiêuNhóm IIHộ khơng vay

Hộ vay vốnHộ khơng vay

Hộ vay vốnvốn1.Tổng số vốn đầu tưNhóm IIIHộ khơng vay

Hộ vay vốnvốn34,672190,73vốn68218115

 Vốn vay26,67074,070135,670

 Vốn tự có82116,666882,83(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra 2017)1.Thu nhập bình quân0,780,64115

 1,20,962,432,3

 (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra, 2017)Ngun nhân của những nhóm khơng vay vốn để đầu tư là do:Một số hộ có chủ hộ là nữ chưa có quyết định được trong làm ăn, đầu tư sản xuất, hộ sợ vay vốn sau đó khơng trả được nợ, sợ đóng lãi

suất hàng tháng.

Điều kiện kinh tế của họ kém, không đủ điều kiện vay vốn của ngân hàng.

Ngại khi phải làm thủ tục vay vốn, vì tủ tục vay tại ngân hàng nơng nghiệp và phát triển nơng thơn ln rườm rà.

Có thu nhập cao nên họ không cần vay vốn để đầu tư vào sản xuất.

Thời gian vay vốn ngắn, lượng vốn ít khơng đủ đầu tư vì vậy mà họ khơng vay

21Bảng 4.12: Tác động của vốn vay đối với hộ nơng dân

Tác độngNhóm ITăng thu nhậpNhóm IINhóm III101115Tạo việc làm977Tăng quy mô5512Khác (đáp ứng tiêu dùng cá nhân)740(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra, 2017)Bảng 4.13: Thực trạng trả nợ vốn vay của các hộ điều tra

Nhóm hộTổng số hộĐúng hạnQuá hạnNhóm I15114Nhóm II15132Nhóm III15150(Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra,

22 2017)Bảng 4.14: Đánh giá của hộ nơng dân

Tổng

Chỉ tiêuNhóm INhóm IINhóm IIIMức độ đánh giá

Số hộLãi suất cho vay%Số hộ%Số hộ%Số hộ%Cao1022,22213,33533,33320Bình thường2555,56746,67853,331066,67Khơng cao1022,22640213,33213,332555,561280853,33533,33Khơng1942,22320746,671066,67Dài613,3332032000Bình thường2453,33640746,671173,33Ngắn1533,33640533,33426,67

Lựa chọn tiếp tục vay vốn của hộThời hạn vay( Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2017)23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thực trạng vay và sử dụng vốn vay của các hộ nông dân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×