Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III.QÚA TRÌNH CHÁY NHIÊN LIỆU TRÊN GHI XÍCH

III.QÚA TRÌNH CHÁY NHIÊN LIỆU TRÊN GHI XÍCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

.Khi nhận nhiệt ,nhiên liệu được sấy nóng ,khơ dần rồi thoát chất bốc , cháy chất bốc và

cốc ,tạo thành tro xỉ rồi nhờ cái gạt xỉ thải ra ngồi .Vì ghi chuyển động từ trái sang phải

,q trình nhận nhiệt cháy từ trên xuống dưới nên mặt ranh giới giữa các vùng là đường chéo

xiên,chỉ có ở giai đoạn cuối ,khi nhiệt độ nhiên liệu đã đủ cao ,gặp khơng khí cấp 1 ,có thể

cháy từ dưới cháy lên ,nên có phần ranh giới ngược chiều .Do vậy lớp nhiên liệu trên ghi có thể chia thành các vùng (1) là vùng nhiên liệu tươi ,(2) là

vùng chuẩn bị ,nhiên liệu được sấy nóng ,sấy khơ và thốt chất bốc ,(3) là vùng cháy ,chủ

yếu là chất cốc ,trong đó (3a) là vùng oxy hóa (3b) là vùng hồn ngun vì O 2 đã giảm

nhiều ,CO2 lại ngập C nóng đỏ,(4) là vùng cháy kiệt ,trạo thành tro xỉ thải ra ngồi .Khi giữ

khơng đổi tốc độ ghi ,chủng loại và chiều dài lớp nhiên liệu thì vị trí đường ranh giới giữa

các vùng cũng khơng đổi .Khi tốc độ ghi quá cao ,lớp nhiên liệu quá dày thì đường ranh giới dịch về phái sau ,nghĩa là

nguyên liệu cháy chưa hết đã phải thải ra ,ngược lại ,nếu lớp nguyên liệu quá mỏng ,tốc độ

ghi quá chậm thì đường ranh gới lùi về phái trước ,tro xỉ khơng được thảy ra ngay mà xích

phải chờ một đoạn vơ ích .Do vậy , ứng với mỗi loại nhiên liệu phải chọn một chiều dầy lớp

nhiên liệu và tốc độ ghi thích hợp để khi nhiên liệu vừa cháy kiệt thì được thải ngay xuống1

phểu tro xỉ , đưa ra ngồiSAU ĐÂY LÀ VIDEO THỂ HIỆN Q TRÌNH CHÁY TRÊN GHI XÍCH(video)IV. CẤU TẠO BUỒNG LỬA VÀ GHIa. Cấu tạo buồng lửa .

Đó là khơng cháy kiệt các chất khí và hạt nhiên liệu , tro ,xỉ , bay theo khói , thường xây

bằng gạch chịu lửa , có thể có bố trí giàn óng sinh hơi theo mực độ khác nhau. Trong nhiều

trường hợp có xây thêm cuốn lò tức là phần lồi ra của tường buồng lửa , ở phía trước và sau .

Cuốn lò trước nhằm mục đích bức xạ nhiệt cho lớp than tươi phía trước , cuốn lò sau có mục

đích giúp cháy kiệt tro xỉ và tạo điều kiện để cho các chất khí phía trên lớp nhiên liệu hỗn

hợp , tiếp xúc với nhau , cải thiện q trình cháy .Lò hơi công suất càng lớn , bức xạ của sản phẩm cháy trong buồng lửa càng lớn , nên kích

thước cuốn lò có thể rút ngắn lại , thậm chí có thể khơng cần cuốn lò . Hình dạng và kích

thước cuốn lò phụ thuộc nhiều vào tính chất của nhiên liệu ; nhiên liệu có độ ẩm cao , chất

bốc nhiều , cuốn trước thường dài hơn , nhiên liệu ít chất bốc , cuốn sau dài hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III.QÚA TRÌNH CHÁY NHIÊN LIỆU TRÊN GHI XÍCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×