Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. BUỒNG LỬA GHI XÍCH

I. BUỒNG LỬA GHI XÍCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lò hơi đốt than ghi xíchLò hơi đốt than ghi xíchII.SƠ ĐỒ CẤU TẠO BUỒNG LỬA GHI XÍCH THUẬN CHIỀU

Buồng lửa ghi xích cố định

Buồng lửa ghi xích gồm các bộ phận chính như sau ghi xích (1) ,có cấu tạo của cái xích

,chuyển động từ trước ra sau với tốc độ khá chậm ,khoảng 2 đến 30 m/h nhờ có động cơ

thường đặt phía trước cùng với bộ giảm tốc.Buồng lửa (2) là khoảng không gian để cháy

kiệt chất bóc và những hạt mịn cháy được bay theo khói, (3a),(3b) là cuốn lò tước và sau

,thường thấy trong buồng lửa khơng lớn lắm đích để làm bức xạ nhiệt giúp cho việc cháy

nhanh và cháy kiệt tro xỉ .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. BUỒNG LỬA GHI XÍCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×