Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN NGHỀ CHIẾU CÓI

2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN NGHỀ CHIẾU CÓI

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NGHỀ CHIẾU CĨI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐƠNG

VINH

4.3.1 Định hướng phát triển sản xuất nghề chiếu cói trên địa bàn xã trong thời gian tới.-Phát triển nghề chiếu cói trong những năm tới cần phải tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỉ trọng GDP của công

nghiệp, TTCN, dịch vụ.-Phát triển nghề chiếu cói theo hướng đa dạng hóa hình thức sản xuất, sở hữu.

Xuất phát nhu cầu thị trường đa dạng sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu chất lượng, số lượng,..

Các cấp chính quyền phải đẩy mạnh cơng tác nâng cao cơ sở hạ tầng giao thơng cho hộ gia đình.

Phải gắn với chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế và đẩy mạnh xuất khẩu.4.3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NGHỀ CHIẾU CÓI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐƠNG

VINH

4.3.2 Giải pháp

Nâng cao nhận thức về vai trò, vịt trí của nghềVề tổ chức và quản lý nhà nướcGiải

phápVề vốn và chính sách cho vayKết cấu hạ tầng trang thiết bịVề nguồn nhân lực, chuyên mônNguồn nguyên liệu đầu vàoThị trường tiêu thụ sản phẩmTăng cường liên kết kinh tế giữa cơ sở sản xuất nghề với các chủ thể khácPHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

5.1 KẾT LUẬN

--Nghề chiếu cói đã đóng vai trò quan trọng đối với xã Đơng Vinh, huyện Đơng Hưng, tỉnh Thái Bình.

Tạo cơng ăn việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Tuy nhiên, việc phát triển chiếu cói còn tồn tại một số khó khăn và thách thức.

Để nghề chiếu cói được phát triển một cách vững chắc cần những giải pháp: Giải pháp về nguồn nhân lực và truyền thống làm nghề,

giải pháp về vốn và cơ sở hạ tầng, giải pháp xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, giải pháp về thị trường,…PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ5.2 KHUYẾN NGHỊ-Đối với nhà nước

Đối với chính quyền địa phương

Đối với các hộ gia đình sản xuấtEMXIN

XINCHÂN

CHÂNTHÀNH

THÀNHCẢM

CẢMƠN

ƠNQ

QTHẦY,

THẦY,CƠ!

CƠ!

EMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN NGHỀ CHIẾU CÓI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×