Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

PHẦN III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN

THUẬN LỢI Vị trí địa lí thuận lợi cho phát triển kinh tế,

giao thương trong và ngoài nước

 Khí hậu thuận lợi cho phát triển sản xuất

nơng nghiệp, đặc biệt là sản xuất na

 Nguồn lao động dồi dào, cung cấp nguồn

lao động rẻ cho sản xuất nông nghiệp

 Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng

 Hệ thống kênh mương kiên cố, đảm bảo

cho việc tưới tiêuKHĨ KHĂN

 Địa hình chủ yếu là đồi núi , khó khăn

trong việc đi lại

 Hệ thống cơ sở hạ tầng còn ở mức thấp

 Người dân còn chịu ảnh hưởng bởi tập

quán sản xuất lạc hậu

 Lực lượng lao động chủ yếu là chưa qua

đào tạo, thiếu tay nghề

 Trong vài năm trở lại đây, ô nhiễm môi

trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản

xuất nông nghiệpPHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chọn điểm nghiên cứu:Thu thập số liệu:

Thông tin thứ cấp: Thu thập thông qua các văn bản,Điều tra 3 thôn : thôn Lạng, thôn Báu, thôn Misách báo, mạng internet ,số liệu thống kê và các báoĐiều tra chọn ngẫu nhiên 60 hộ

ThônSố hộ ĐTcáo của xã.

Loại hộ theo QMSLCC (%)Nhỏ TBLớnLạng2033.33866Báu2033.33578Mi2033.33776Tổng số60100202020Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu:Thông tin sơ cấp: Thu thập từ việc điều tra khảo sát,

phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu điều tra.

Xử lý số liệu: số liệu từ phiếu điều tra được chọn lọc

và hệ thống hóa, mã hóa và xử lý số liệu trên phần

mềm Excel.Nhóm chỉ tiêu thể hiện thực trạng sản xuất naPhân tích thơng tin: Sử dụng các phương pháp nhưNhóm chỉ tiêu phản ánh thực trạng thị trường tiêu thụ nathống kê mô tả, phân tổ thống kê , so sánh và hạchNhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả kinh tế sản toán kinh tế.

xuấtPHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN4.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NA Ở XÃ THÁI NIÊN

4.1.1 Diện tích, năng suất, sản lượng na tồn xã Thái NiênBiểu đồ 4.1 Diện tích, năng suất, sản lượng na của xã Thái Niên qua 3 năm 2014- 2016Từ biểu đồ ta thấy

diện tích và sản lương na của toàn

xã tăng dần qua các năm

 Năng suất na có sự tăng giảm

khơng đều giữa các năm,

nhưng nhìn chung là tăng so

với năm 2014.(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra,2017)PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1.2 Các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất na trên địa bàn xã Thái Niên

 Huyện Bảo Thắng đã hình thành các vùng cây ăn quả có tiếng trên thị trường và được người tiêu

dùng ưa chuộng.

 UBND huyện đã phê duyệt dự án “Cải tạo và phát triển vùng sản xuất vùng sản xuất hàng hóa

các cây na, nhãn, bưởi trên địa bàn huyện Bảo Thắng”

 Tổ chức các buổi tham quan học hỏi kinh nghiệm trồng na ở Lạng Sơn cho các hộ trồng na.

 Thực hiện chương trình hộ trợ về giống na cho các hộ nông dân, hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi phục

vụ sản xuất na..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×