Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Bảng 4.2 Độ che phủ rừng trên địa bàn xã Mường Khoa

STTĐịa phươngĐVTNăm 2005Năm 2015Tốc độ (%)1Tồn xã%4364148,832Hơ So%4771151,223Hơ Tra%4567148,894Nậm Cung 1%4162151,06Nguồn: báo cáo tổng kết năm xã Mường Khoa 2010, 201612Mơ hình quản lí rừng cộng đồng tại xã Mường Khoa

tácBan quản lí rừngTổ bảo vệ

rừng

Hộ

thành

viênTổ bảo vệ

rừng

Hộ

thành

viênchỉ đạo giát sát

Thực thi, báo cáo

Hỗ trợ hợp tácHộ

thành

viênTổ bảo vệ

rừng

Hộ

thành

viênHộ

thành

viênHộ

thành

viên4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.2 Thực trạng tham gia của cộng đồng trong

quản lí rừng trên địa bàn

Bảng 4.3: Sự tham gia của nguời dân trong xây dựng quy hoạnh, kế

hoạch bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn xã Mường Khoa năm 2016Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra năm 20164. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Bảng 4.4 Cộng đồng tham gia họp thôn bàn bạc, ra

quyết định về giao đất và trồng rừngBản Nậm

Cung 1

SL

CC

(hộ) (%)Bản Hô SoBản Hô TraSL

(hộ)CC

(%)SL

(hộ)CC

(%)Tổng số hộ201002010010100Được thông báo họp thôn201002010010100Tham gia họp thôn18901785770Nghe quyền lời nghĩa vụ nhận đất lâm nghiệp18901785770Bàn luận52531511011551260440Chỉ tiêuNêu nguyện vọng, nhu cầu, khả năngNguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 20164. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.2.3Cộng đồng tham gia bảo vệ chăm sóc rừng

Bảng 4.5 Số vụ vi phạm trên địa bàn xã Mường KhoaChỉ tiêu

Phá rừng trái phépNăm 2005Năm 2015Tốc độ(vụ)(vụ)(%)259-53,33217-66,67236-73,91Khai thác rừng trái phép

Khai thác lâm sản ngoài gỗ trái

phépNguồn: Thống kê xã Mường Khoa4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.2.3 Cộng đồng tham gia vào công tác tuần tra,

bảo vệ, chăm sóc rừng

Bảng 4.6 Cộng đồng tham gia vào cơng tác tuần tra, bảo vệ rừng

Chỉ tiêu

Số lần tuần tra

Thành phần tham giaNội dung

1 lần/ tuần

Người của tổ QLBVR + Người dânPhân công tuần traTổ QLBVRLực lượng phối hợpKiểm lâm địa bàn, biên phòng, dân quân tự vệ

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.2.3 Cộng đồng tham gia vào công tác tuần tra, bảo

vệ, chăm sóc rừng

Bảng 4.7 Kết quả cộng đồng tham gia trồng rừng mới trên địa bàn

xã Mường KhoaNguồn: Ban địa chính xã Mường Khoa4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.2.3 Cộng đồng tham gia công tác tuần tra, bảo vệ,

chăm sóc rừng

Bảng 4.8 Tình hình tập huấn phòng cháy chữa cháy rừng cho

cộng đồng tại xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai châuChỉ tiêu

Số lớp tập huấn được tổ chức

Trong đó

Phòng NN&PTNT tổ chức

Do các chương trình dự ánSố lớp (Lớp)Số người tham gia

(Người)390  130260Nguồn: Tổng hợp số liệu thống kê UBND xã Mường Khoa4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.2.4 Cộng đồng tham gia khai tha

Bảng 4.9 Số vụ cháy rừng trên địa bàn và tham gia phòng cháy

chữa cháy trên địa bàn xã Mường KhoaNămSố vụ cháy (vụ)Số người tham gia chữa cháy

(người)

Người dânCán bộ2014112406020157190502016315030Nguồn: Ban thống kê xã Mường Khoa4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.2.4 Cộng đồng tham gia khai thác hưởng lợi từ rừng

Bảng 4.10 Cộng đồng khai thác gỗ phục vụ nhu cầu gia dụng của

các hộ trên địa bàn xã Mường Khoa năm 2016

Chỉ tiêu

Cả xã

Tỉ lệ hộ dân làm đơn xin khai thácHTXDVNN

32,67

Yên Thường

(%)

Số lượng khai thác (m3)579,48Nậm cungHô SoHô Tra373229221,17186,45171,861Nguồn Báo cáo tổng kết năm xã Mường Khoa năm 20164. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.2.5 Cộng đồng tham gia quan sát đánh giá cơng tác

quản lí rừng hằng năm

Bảng 4.11 Cộng đồng xã tham gia điều tra hoạt động kiểm tra,

giám sát, đánh giá việc thực hiện bảo vệ và phát triển rừngNguồn tổng hợp số liệu điều tra năm 2016Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×