Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2.2. Rủi ro tiêu thụChi phí cho một con lợn thịt là 2650,2 (1000đ), với giá bán trung bình là 31,2 và

trọng lượng bình qn 97,9kg/con người chăn ni sẽ thu về được 3054,5 (1000đ),

chưa tính tiền cơng thì bán mỗi con lợn thịt, người chăn nuôi thu về 404,3 (1000đ).

100% các hộ điều tra đều bán lợn tại chuồng; 36,7% bán cho thợ giết mổ bán lẻ;

45% bán cho lái bn; 18,3% bán lợn thịt cho lò mổ.

38,3% hộ nói rằng họ bán cả những lọai lợn khác ngồi lợn thịt => khi giá lợn thịt

quá thấp, đàn lợn sữa và lợn nái có thể đỡ cho một phần bớt được thiệt hại do giá

quá thấp và khó tiêu thụ.

Hình thức thanh tốn chủ yếu khi bán lợn là thanh tốn tồn bộ tiền sau khi giao

lợn, chiếm 53,3%.

Vẫn còn hộ phải dùng đến chi phí mồi lái để bán được lợn (10%).

Giá lợn hiện nay được đánh giá là quá thấp (90%)=> không muốn nuôi thêm4.2.3. Rủi ro chính sách

• 54,3% nói rằng họ có gặp rủi ro do chính sách.

• Đối với các chính sách hiện nay, phần lớn người dân

đều đánh giá là không thuận lợi cho việc chăn ni của

mình, chiếm 55% .4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro trong chăn ni lợn thịt

tại xã An SinhTrình độ

học vấnChất lượng

chuồng trạiCác yếu tố

ảnh hưởng

Chính quyền

địa phươngThị trườngYếu tố tự

nhiên4.4. Các giải pháp chủ yếu quản lý rủi ro trong

chăn nuôi lợn thịt tại xã An Sinh

Nhóm giải pháp liên quan đến hộ: Thực hiện đẩy mạnh đa

dạng hóa sản xuất; nâng cao nhận thức; làm tốt và chủ động

trong công tác tiêm phòng; thực hiện các biện pháp liên kết và

tham gia bảo hiểm nơng nghiệp.Các

giải

phápNhóm giải pháp về tổ chức: hoạch khu chăn nuôi tập trung;

tạo điều kiện cho người chăn ni vay vốn sản xuất; quy

hoạch giống; có chính sách liên quan đến sản xuất và chế

biến thức ăn cho lợn; làm tốt cơng tác tun truyền về phòng

bệnh và chữa bệnh; giám sát thực hiện công tác kiểm tra dịch

bệnh và hạn chế lây lan dịch bệnh.

Nhóm giải pháp về khoa học cơng nghệ: đào tạo, nâng cao

trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho người chăn nuôi; đẩy

nhanh những tiến bộ khoa học, công nghệ vào trong sản xuất.

Nhóm giải pháp về thị trường và tiêu thụ: nâng cao khả

năng tiếp cận thông tin thị trường của người chăn nuôi; liên

kết các nhà chăn nuôi; chăn nuôi theo hình thức hợp đồng;

quy hoạch các vùng tiêu dùng nguyên liệu sản xuất thức ăn

chuỗi.PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Đề tài góp phần hệ thống hóa cơ

sở lý luận và thực tiễn về quản lý

rủi ro trong chưn nuôi lợn thịt

Nghiên cứu đã làm rõ được thực

trạng quản lý rủi ro trong chăn

nuôi lợn thịt của các hộ nông

dân xã An Sinh

Đề tài đưa ra được các yếu tố

ảnh hưởng đến quản lý rủi ro

trong chăn nuôi lợn thịt tại xã An

Sinh

Để quản lý rủi ro trong nuôi lợn

người dân cần thực hiện các giải

pháp về tổ chức, kỹ thuật, thị

trường, tiêu thụ,...EM

XIN

CHÂN

THÀNH

CẢM

EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

CHÚC CÁC THẦYƠN

CÔ MẠNH KHỎE!

CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH

KHỎE!26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Rủi ro tài chính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x