Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần II. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

-Cơ sở lý luận:Một số khái niệm liên quan: Hộ, vốn, vay vốn và vốn vay-Đặc điểm, vai trò và ý nghĩa của vay và sử dụng vốn vay của hộ nông dân-Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động vay và sử dụng vốn vay của các hộ nông dân

-Nội dung nghiên cứu về vay và sử dụng vốn vay của hộ nông dân: Nhu cầu vay vốn của hộ nhiều hay ít, số tiền là bao nhiêu và

mục đích vay tương ứng là gì? Họ sử dụng đúng mục đích hay khơng và liệu họ có hồn trả vốn đúng thời hạn không?...Cơ sở thực tiễn:

Kinh nghiệm vay và sử dụng vốn vay của một số nước trên thế giới

Kinh nghiệm trong nước về vay và sử dụng vốn vay

Bài học kinh nghiệm rút ra cho địa phương6Phần III. Đặc điểm địa bàn và ppnc

3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

-Đặc điểm tự nhiên-Địa hình bằng phẳng, khơng có núi, đồi thuận lợi cho phát triển

nơng nghiệp và cơng nghiệpKhí hậu thuộc vùng Đồng bằng sông HồngHương Canh là thị trấn thuộc huyện Bình Xun, tỉnh Vĩnh

Phúc, có 995,15 ha diện tích tự nhiên và là một thị trấn định

hướng phát triển kinh tế xã hội theo hướng CNDVThuận lợi cho việc phát triển sản xuất, kinh doanh của hộ nông

dân7Phần iii. Đặc điểm địa bàn và ppncĐặc điểm kinh tế - xã hội:

Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất đai của thị trấn Hương Canh giai đoạn 2014 - 2016

Năm 2014Năm 2015Năm 2016So Sánh (%)Chỉ tiêu

SL (ha)CC (%)SL (ha)CC(%)SL (ha)CC(%)15/1416/15BQI. Tổng diện tích đất tự nhiên995,15 100995,15 100995,15 100 100100  1001. Đất nơng nghiệp578,1058,09572,2757,51571,0557,3898,9999,7999,391.1 Đất sản xuất nông nghiệp511,5688,49507,0388,60506,1288,6399,1199,8299,47- Đất trồng cây hàng năm460,3189,98456,6290,06455,7190,0499,2099,8099,5051,2510,0250,419,9450,419,9698,36100,0099,1866,5411,5165,2411,4064,9311,3798,0599,5298,79408,0841,01414,2641,63416,6541,87101,51100,58101,0562,8215,3966,2615,9967,6516,24105,48102,10103,79268,6465,83270,1865,22271,1865,09100,57100,37100,4776,6218,7877,8218,7977,8218,67101,57100,00100,788,970,908,620,877,450,7596,1086,4391,26II. Một số chỉ tiêu BQ         1. Đất nông nghiệp/hộ0,13 0,13 0,13 97,1397,4397,282. Đất nông nghiệp/ khẩu0,040,03 95,1294,4394,78- Đất trờng cây lâu năm

1.2 Diện tích mặt nước NTTS

2. Đất phi nông nghiệp

2.1 Đất ở

2.2 Đất chuyên dùng

2.3 Đất phi nông nghiệp khác

3. Đất chưa sử dụng 0,04 8(Nguồn: UBND thị trấn Hương Canh)Bảng 3.2: Tình hình dân số - lao động thị trấn Hương Canh giai đoạn 2014 - 2016Năm 2014Chỉ tiêuNăm 2015CCĐVTNăm 2016CCSLSLSo sánhCC15/1416/15BQ(%)   SL(%)(%)1.Tổng số hộHộ4335100,004418100,004525100,00101,91Hộ nông nghiệpHộ236254,49241354,62231951,25102,1696,1099,13Hộ phi nông nghiệpHộ197345,51200545,38220648,75101,62110,02105,822.Tổng số nhân khẩuKhẩu15985 16198 16547 101,33102,15101,743.Tổng số lao động7569100,007679100,007796100,00101,45101,52101,49LĐ nông nghiệp426356,32412553,72398651,1396,7696,6396,70LĐ phi nông nghiệp330643,68355446,28381048,87107,50107,20107,354.Chỉ tiêu BQ BQ khẩu/ hộ BQ LĐ/ hộ 3,691,75  102,42102,17      3,66 99,4399,7499,58 99,5599,1299,34 3,67  1,74 1,72(Nguồn: UBND thị trấn Hương Canh,

9 2016)Biểu đồ 3.3: Kết quả phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Hương Canh giai đoạn 2014 - 2016

Nông nghiệpCông nghiệp, TTCN102.1698.16Năm 2014106.2573.5669.9967.9940.12TMDV38.25Năm 201537.03Năm 2016103.2 Phương pháp nghiên cứuChọn điểm nghiên cứuPhương pháp thu thập thông

tin

+ Thông tin thứ cấp: các tài liệu, báo cáo,

sách...

+ Thông tin sơ cấp: Điều tra ngẫu nhiênChọn điểm: chọn địa bàn thị trấn

Hương CanhPhương pháp phân tích thông tin+ Phương pháp thống

kê mô tả

+ Phương pháp thống60 hộ thuộc 3 nhóm nhỏ, trung bình, lớn

và 2 cán bộPhương pháp xử lý số liệuCác số liệu điều tra phân theo nhóm

được tính tốn bằng máy tính tay và

excel,…kê so sánh113.2.4 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×