Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mô tả một số công việc chính

Mô tả một số công việc chính

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:THẦY NGUYỄN BÁ PHÚCHình 2.1. Lắp CPU vào main

Lắp quat tản nhiệt cho CPU: Đưa quat vào vị trí giá đỡ quat xung quanh socket trên main.

Ấn đều tay để quat lọt xuống giá đỡ rồi lắp quat vào đúng v ị trí. C ắm dây ngu ồn cho qu at

vào chân cắm có kí hiệu FAN trên main.

Lắp RAM vào mainboard: Bật 2 gờ để giữ RAM sau đó dùng 2 tay gi ữ 2 đ ầu thanh RAM ấn

nhẹ nhàng sao cho 2 gờ khít lai giữ chặt thanh RAM.Hình 2.2. Quá trình láp ráp quat, RAM vào mainboard foxcom

Kiểm tra nguồn: Để kiểm tra nguồn có hoat động tốt hay khơng ta lấy dây đi ện c ắm vào

chân cấp nguồn 14,15, dây cấp nguồn cho main,rồi sau đó c ắm đi ện ngu ồn 220V n ếu qu at

chay chứng tỏ nguồn hoat động tốt. Nếu quat khơng quay thì nguồn gặp sự cố.10BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:THẦY NGUYỄN BÁ PHÚCHình 2.3.Quá trình kiểm tra hoat động nguồn.

Test thử mainboard trước khi đưa vào thùng máy: Cắm dây c ấp ngu ồn cho mainboard và

quat tỏa nhiệt. sau đó cấp nguồn 220v vào chay thử. Nếu màn hình hi ện lên các thơng s ố

BIOS chứng tỏ nguồn và mainboard hoat động tốt.Hình 2.4. Quá trình test thử mainboard trước khi đưa vào thùng máy.

Quá trình đưa mainboard và nguồn vào thùng máy:Lắp ốc đế mainboard tr ước khi đ ưa vào

thùng máy sao cho các ốc đế khớp với từng lỗ mà mainboard hỗ tr ợ. L ắp ngu ồn vào thùng

máy và bắt 4 ốc vào sao cho khớp với 4 lỗ mà nguồn hỗ trợ.11BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:THẦY NGUYỄN BÁ PHÚCHình 2.5.Thùng máyđã gắn ốc đế chuẩn bị đưa mainboard vào thùng máy.

Quá trình lắp ráp ổ CD Rom và HDD vào thùng máy: Lần l ượt đ ưa ổ CD và HDD sao cho các

lỗ vặn ốc trùng với các khe để bắt ốc. Sau đó dùng tua vít vặn chặt.Hình 2.6.Lắp ổ CD ROM và HDD vào thùng máy.

Cắm cáp SATA, ATA và các dây tín hiệu: Lần lượt cắm cáp Sata cho ổ CD Rom và cáp Sata

cho ổ cứngHDDvà các dây tín hiệu USB, AUTO, các Jack cắm Penel nh ư: Power Switch,

Power Led, HDD Led, Reset.Hình 2.7. Thùng máy đã cắm dây cáp SATA,ATAvà các dây tín hi ệu Penel hồn tất.

Chay thử máy sau khi lắp ráp hoàn tất: Lần l ượt cắm cáp monitor, cáp ngu ồn, Jack chu ột

( SP/2) và bàn phím vào các cổng phía sau thùng máy. Sau đó b ật ngu ồn và màn hình xu ất

hiện các thơng số BIOS vậy q trình lắp ráp đã hồn chính.12BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:THẦY NGUYỄN BÁ PHÚCHình 2.7.Quá trình kiểm tra máy đang hoat động và xuất hi ện thông s ố Bios trên

monitor,máy hoat động tốt.

Sau khi lắp ráp hoàn tất, ta thường thực hi ện quá trình ti ếp theo nh ằm hồn ch ỉnh m ột

máy tính cho khách hàng bao gồm: Đưa đĩa hirenboot vào ổ đĩa CD ROM,phân chia ổ c ứng

và cài đặt Win và drivers cho máy tính.Hình 2.8.Q trình phân chia ổ cứng đang tiến hành13BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:THẦY NGUYỄN BÁ PHÚCHình 2.9 Máy đang cài đặt driversHình 2.10. Máy đã cài win đã hoàn tất.

 Cac bươc cai đăt win 7

yêu cầu phần cứng

- CPU 1GHz hoặc cao hơn với 32 bit hoặc 64 bit.

- 1 GB Ram cho phiên bản 32 bit hoặc 2 GB Ram cho 64 bit.

- 16 GB dung lượng trống trên ổ đĩa cho 32 bit hoặc 20 GB cho 64 bit.

- Cac đồ họa hỗ trợ DirectX 9 với WDDM 1.0 hoặc cao hơn.

- Ổ đĩa DVD (nếu ban cài đặt từ DVD).14BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:THẦY NGUYỄN BÁ PHÚC- Để cài đặt được Windows 7 từ DVD thì trước hết ban cần phải thiết lập cho máy tính

của ban khởi động từ CD hoặc DVD trong BIOS như hình trên.

- Sau khi hồn tất ban nhấn F10 để lưu cấu hình và thốt khỏi màn hình BIOS sau đó b an

khởi động lai máy tính.

- Ban chèn đĩa DVD Windows 7 vào ổ đĩa DVD và khởi động máy tính, màn hìnhWindows 7

sẽ load file đầu tiên của Windows 7 khá giống với Windows Vista.Hình : Load file

- Sau khi load xong, một màn hình Start Windows sẽ hiện ra.15BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:THẦY NGUYỄN BÁ PHÚCHình : Start Windows.

- Tiếp đến màn hình cài đặt đầu tiên sẽ xuất hiện, ở đây sẽ 3 phần để lựa chọn:

+ Language to Install: Ngôn ngữ cài đặt.

+ Time and currency format: Định dang ngày tháng và tiền tệ.

+ Keyboard or input method: Kiểu bàn phím ban sử dụng.

- Sau khi ban lựa chọn hồn tất, click Next (tơi để các lựa chọn mặc định và click Next).Hình : Chọn ngơn ngữ, múi giờ và kiểu bàn phím.

- Ở màn hình tiếp theo nếu ban đang cài đặt một hệ điều hành m ới thì b an nh ấn nút

Install now. Nhưng nếu ban muốn Repair lai Windows c ủa ban thì b an click Repair your

Computer. Ở đây chúng ta đang cài đặt một hệ điều hành mới do đó click Install now.

16BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:THẦY NGUYỄN BÁ PHÚC- Sau khi click Install now thì màn hình Setup is starting sẽ xuất hi ện trong vòng vài giây.Hình : Màn hình Setup is starting.

- Trang Select the operating system you want to install thì ban sẽ lựa chọn các phiên bản

Windows 7 ban muốn cài đặt. Ở đây tơi lựa chọn Windows 7 Ultimate và click Next.(Bước

này có thể ko có tùy đĩa Win của ban)

- Trang Pleae read the license terms, ban click vào I accept the license terms và click Next.Hình : Click "I accept the license terms"17BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:THẦY NGUYỄN BÁ PHÚC- Trang Which type of installation do you want? ở đây có hai tùy chọn để cài đặt Windows

7:

+ Upgrade: Đây là lựa chọn khi ban muốn nâng cấp từ một phiên bản Windows cũ h ơn lên

Windows 7.

+ Custom (advanced): Đây là tùy chọn ban sẽ cài đặt một hệ điều hành hoàn toàn mới.

- Ở đây chúng ta đang cài đặt hệ điều hành mới do đó các ban chọn Custom (advanced).Hình : Lựa chọn kiểu cài đặt.

- Sau khi lựa chọn Custom (advanced) ban sẽ được chuyển đến màn hình tiếp theo. Tai

đây ban cần phải lựa chọnPartition để cài đặt, nếu máy tính ban có 1 ổ cứng thì ban khá

dê dàng cho việc lựa chọn, nhưng nếu trên máy tính ban có khá nhi ều Partition thì b an

cần phải cân nhắc cho việc lựa chọn Partition nào. Khi ban l ựa chọn xong Partition b an

muốn cài đặt hệ điều hành lên đó thì có một vài tùy chọn như: Delete, New hoặc format.

+ Nếu ban không muốn Format lai Partition thì sau khi lựa chọn xong ban click Next.

+ Nếu ban chọn Delete thì sau đó ban phải chọn New để khơi tao lai Partition ban v ừa

Delete ko thì Partition đó sẽ ko dùng được, rồi chọn Partition và click Next.

+ Nếu ko hiện ra tùy chọn Delete, New hoặc format thì ban click vào dòng Disk option

(Advanced) để hiện ra

- Sau khi ban click Next thì màn hình cài đặt Windows sẽ bắt đầu, nó có thể mất một ít

thời gian và điều này phụ thuộc vào cấu hình máy tính của ban.18BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:THẦY NGUYỄN BÁ PHÚCHình : Quá trình cài đặt Windows bắt đầu.

- Tồn bộ q trình cài đặt hồn tồn giống như q trình cài c ủa Windows Vista , trong

q trình cài , có thể Windows sẽ Restart lai máy để apply các file cũng nh ư th ư vi ện c ần

thiết , và người dùng không phải thao tác nhi ều vì Windows hồn tồn t ự đ ộng th ực hi ện

gần như hết các tác vụ thay cho người dùng .

3. Khởi động Windows 7 lần đầu tiên.

- Quá trình khởi động với màn hình 4 trái c ầu 4 màu chay theo t ừng quy đ ao riêng và cu ối

cùng chúng hội tụ vào một điểm để tao nên biểu tượng truyền thống của Microsoft.19BÁO CÁO THỰC TẬPGVHD:THẦY NGUYỄN BÁ PHÚCHình : Màn hình biểu tượng của Microsoft.

- Sau khi quá trình thực hiện ở bước đầu khởi động, qua b ước này chúng ta sẽ đ ược chiêm

ngưỡng thực sự những gì mà Windows 7 đã thay đổi và mang l ai cho chúng ta so v ới phiên

Windows Vista. Trước hết là màn hình Preparing mà nh ững ai đã s ử d ụngWindows Vista

cũng đều quen thuộc nhưng ở Windows 7, màn hình này đã thực sự thay đ ổi và l ột xác

hoàn toàn. Ngay bên dưới là một thanh ngang v ới hình m ột v ệt sang ch ay t ừ trái sang ph ải

ngay ở bên dưới dòng chữ Setup is preparing your computer for first use.Hình : Màn hình Preparing.

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô tả một số công việc chính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×